2022 m. rugpjūčio 17 d.

Seimo kontrolierė konstatavo, kad pareiškėjui nebuvo sudaryta galimybė įsidarbinti

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimai netinkamu prašymų dėl galimybės įsidarbinti nesuteikimo, nagrinėjimu.

Atlikus skundo tyrimą nustatyta, kad pareiškėjas su prašymais kreipėsi į Alytaus pataisos namus dėl galimybės dirbti, tačiau atsakymų negavo. Kaip paaiškėjo, pareiškėjo prašymai buvo perduoti Alytaus pataisos namų nuteistųjų įtraukimo į darbinę veiklą komisijai. Vėliau pareiškėjui pasirašytinai pateikti susipažinti minėtos komisijos pranešimai, kuriuose priimti sprendimai – neįtraukti jo į darbinę veiklą, nes nėra laisvų etatų.

Pažymėtina, jog pagal Bausmių vykdymo kodekso 127 straipsnio nuostatas, pataisos įstaiga, organizuodama nuteistųjų užimtumą privalo siekti, kad visiems darbine veikla galintiems užsiimti nuteistiesiems būtų pasiūlyta įsitraukti, kiek tai įmanoma, į jų įgytą profesiją ar specialybę, turimus darbo įgūdžius, darbo patirtį ar kvalifikaciją atitinkančią veiklą; pataisos įstaiga taip pat yra įpareigota bendradarbiauti su fiziniais ar juridiniais asmenimis, su jais sudaryti sutartis dėl nuteistųjų užimtumo darbine veikla ar kitų leistinų formų veikla pataisos įstaigos teritorijoje ar už jos ribų, konsultuoti nuteistuosius, siekdama padidinti jų motyvaciją savarankiškai įsidarbinti už pataisos įstaigos arba nuteistųjų užimtumą darbine veikla organizuojančios įstaigos teritorijos ribų, ieškoti darbo vietų arba teikti praktinę pagalbą savarankiškai darbo vietų, esančių už pataisos įstaigos arba nuteistųjų užimtumą darbine veikla organizuojančios įstaigos teritorijos ribų, ieškantiems nuteistiesiems, tarpininkauti jiems įsidarbinant.

Baigusi tyrimą, Seimo kontrolierė padarė išvadą, kad pareiškėjui pateikus prašymus, Alytaus pataisos namų administracija neteikė jam jokių pasiūlymų dėl įsitraukimo į įgytą profesiją, turimus darbo įgūdžius, darbo patirtį ar kvalifikaciją atitinkančią veiklą, neteikė konsultacijų, ką jis turėtų daryti ir kaip elgtis, kad padidėtų įsidarbinimo galimybės bei nepadėjo pareiškėjui spręsti su galimybe sumokėti paskirtas baudas susijusios problemos. Milda Vainiutė taip pat konstatavo, kad komisijos priimti sprendimai dėl pirmiau nurodytų kreipimųsi buvo grindžiami tik darbo vietų trūkumu, tokiu būdu neužtikrinant Bausmių vykdymo kodekso 127 straipsnio 2 dalyje nustatytų reikalavimų.

Įvertinus visas nustatytas aplinkybes, skundas dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo) buvo pripažintas pagrįstu, o Seimo kontrolierė Alytaus pataisos namų direktoriui rekomendavo imtis veiksmų ir sudaryti realias galimybes pareiškėjui įsidarbinti ir taip sumokėti pinigines baudas.

Atsižvelgus į  Seimo kontrolierės rekomendaciją,  Alytaus pataisos namų administracija  surado galimybę Pareiškėją  įdarbinti ūkinio aptarnavimo srityje.

 

 

 

Susijusios naujienos