2022 m. rugsėjo 2 d.

Seimo kontrolierė konstatavo, kad Mažeikių rajono savivaldybės administracija pažeidė Tirkšlių bendruomenės teisę palaidoti savo bendruomenės narį

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė išnagrinėjo skundą dėl Mažeikių rajono savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų (neveikimo), pažeidžiant Tirkšlių bendruomenės teisę pasirūpinti savo nario palaidojimu jo šeimos kape Tirkšlių kapinėse.

Tyrimo metu nustatyta, kad savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje gautas policijos pranešimas apie neturinčio artimųjų Tirkšlių bendruomenės nario mirtį su prašymu organizuoti kūno parvežimą ir laidotuves buvo persiųstas bendrovei, su kuria sudaryta Nenustatytos tapatybės ir asmenų, kurių nelaidoja artimieji, palaikų laidojimo paslaugos sutartis. Pagal šią sutartį per 2 dienas nuo savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus užsakymo raštu  mirusieji laidojami Geidžių kapinėse. Ten, po dviejų dienų nuo policijos pranešimo gavimo dienos, mirusysis buvo ir palaidotas. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad iki savo mirties asmuo nuolat gyveno Tirkšlių seniūnijoje ir policijos pranešime savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui buvo nurodyta jo gyvenamoji vieta, t. y. Tirkšlių miestelis.

Pareiškėja, t.y. Tirkšlių bendruomenė, prašė savivaldybės administracijos, savivaldybės mero ir savivaldybės tarybos Ekonomikos, finansų ir vietinio ūkio komiteto organizuoti ir apmokėti mirusiojo ekshumacijos išlaidas, kad ji savo lėšomis ir su derama pagarba galėtų jį palaidoti šeimos kape Tirkšliuose, tačiau Tirkšlių bendruomenės prašymas buvo atmestas, nenurodant jo ginčijimo galimybės ir tvarkos.

Pažymėtina, kad Žmonių palaikų laidojimo įstatyme nustatyta, kad asmens laidojimą, nesant asmens išreikštos valios dėl jo laidojimo ir mirusio asmens sutuoktinio, pilnamečių vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), organizuoja kiti giminaičiai ar kiti veiksnūs asmenys. Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklėse nurodyta, kad, nesant galinčių organizuoti laidojimą asmenų arba nežinant, kur tokie asmenys yra ir (ar) miręs asmuo neturėjo nuolatinės gyvenamosios vietos, laidojimą organizuoja seniūnijos, kurios teritorijoje asmuo nuolat gyveno ir (ar) buvo nustatytas mirties atvejis, seniūnas.

Atlikusi skundo tyrimą, Seimo kontrolierė konstatavo, kad įstatymų leidėjas neapsiriboja tik artimųjų asmenų, galinčių organizuoti mirusio asmens laidojimą, nustatymu, nurodydamas, kad tai gali daryti ir kiti veiksnūs asmenys. Nagrinėjamu atveju tai galėjo būti Tirkšlių bendruomenė, jei Tirkšlių seniūnas būtų laiku gavęs informaciją apie Tirkšlių bendruomenės nario mirtį, tačiau dėl savivaldybės administracijos tarnautojų neveikimo apie gautą policijos pranešimą nebuvo informuotas Tirkšlių seniūnas.

Atsižvelgdama į tai, Seimo kontrolierė Milda Vainiutė rekomendavo savivaldybės taryboje inicijuoti klausimo dėl mirusio Tirkšlių bendruomenės nario ekshumacijos svarstymą;  Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriui – inicijuoti ir užtikrinti, kad būtų išspręstas klausimas dėl tarnautojo, turėjusio pareigą apie Tirkšlių seniūnijoje nuolat gyvenusio asmens mirties faktą ir savivaldybės administracijoje gautą policijos pranešimą informuoti Tirkšlių seniūnijos seniūną, tarnybinės atsakomybės; užtikrinti, kad savivaldybės administracijoje būtų laikomasi Mažeikių rajono savivaldybės teritorijoje esančių kapinių tvarkymo taisyklių reikalavimų bei savivaldybės administracijoje priimant neigiamą sprendimą dėl asmenų prašymo, būtų nurodoma tokio sprendimo apskundimo galimybė ir tvarka.

 

Susijusios naujienos