2023 m. liepos 5 d.

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė su patarėjomis lankėsi Panevėžio kalėjime

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė kartu su patarėjomis 2023 m. liepos 4 d. lankėsi Panevėžio kalėjime, kur susitiko su bausmę atliekančiomis moterimis ir kalėjimo administracija.

Priėmime dalyvavusios bausmę atliekančios moterys skundėsi, kad trūksta psichologinės pagalbos, sveikatos priežiūros paslaugų, nes, pavyzdžiui, Panevėžio kalėjime paslaugas teikianti šeimos gydytoja atvyksta tik 1-2 kartus per mėnesį. Taip pat buvo išreikštas nusiskundimas dėl menkos užimtumo veiklų įvairovės – didžioji dalis siūlomų užsiėmimų yra susijusios su sielovada ar priklausomybių gydymu, o kitų veiklų, ypač tokių, kuriose būtų lavinamas protas, suteikiama galimybė skaityti užsienio kalbomis, pasigendama. Pabrėžtina, kad dauguma kalbintų nuteistųjų dirba, tačiau siūlomi etatai yra nedideli, todėl lieka labai daug laisvo laiko. Nuteistosios taip pat apgailestavo, kad sumažėjo galimybės palaikyti ryšius su artimaisiais, kai šių metų birželio mėnesį buvo nutraukta prieiga prie saugaus el. pašto platformos ekalejimas.lt, suteikusi galimybę susirašinėti el. laiškais, keistis nuotraukomis su artimaisiais ir pan. Buvo išsakyta nusiskundimų ir dėl maisto kiekio bei įvairovės. Pokalbių metu taip pat išryškėjo, kad nuteistosioms trūksta informacijos apie tai, pagal kokius kriterijus yra priimami sprendimai, pavyzdžiui, dėl trumpalaikių išvykų iš Motinos ir vaiko namų trukmės, dėl elektroninių apykojų dėvėjimo išvykų metu ir kitų klausimų.

Pokalbiai su arešto bausmę atliekančiomis atskleidė, kad jų bausmės atlikimo sąlygos, nemaža dalimi nulemtos ir teisinio reguliavimo, yra daug sudėtingesnės nei kitų nuteistųjų: užimtumo veiklų joms beveik nėra siūloma, dušu leidžiama naudotis tik du kartus per savaitę, o galimybių nusipirkti papildomų maisto produktų nėra, todėl jos visada yra alkanos. Šie pastebėjimai yra ypač svarbūs atsižvelgiant į tai, kad arešto bausmė gali trukti net iki 90 parų.  

Susitikime su administracija Seimo kontrolierė perteikė išsakytas problemas ir pastebėjo, kad, skirtingai nuo kitų bausmės atlikimo vietų, Panevėžio kalėjime vyrauja vengimo rašyti prašymų ir skundų kultūra, nors pokalbių metu ir išryškėjo nemažai spręstinų problemų, todėl galimai asmenys nėra pakankamai informuojami apie tokią galimybę. Administracija išklausė išsakytus nusiskundimus ir pažadėjo imtis priemonių spręsti įvardintas problemas. Seimo kontrolierės Erikos Leonaitės teigimu tokių vizitų ateityje galėtų būti daugiau, ir pabrėžė besitikinti, kad Seimo kontrolierių įstaiga ir Panevėžio kalėjimo administracija ir toliau bendradarbiaus dialogo principu.

Vizito metu Panevėžio kalėjime buvo 190 laisvės atėmimo bausmę atliekančios moterys, 7 moterims buvo skirta arešto bausmė ir 20 buvo suimtųjų.

Susijusios naujienos