2021 m. gruodžio 28 d.

Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį į būtinus Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktų pakeitimus, sprendžiant vienišų neįgaliųjų asmenų problemas

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Milda Vainiutė 2021-11-30 sprendimu Nr. 4D-2021/2-1442 savo iniciatyva pradėjo tyrimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės (Savivaldybė) administracijos galimai netinkamos veiklos (neveikimo), vykdant jai priskirtas funkcijas, susijusias su papildomos piniginės socialinės paramos bei paramos būstui išsinuomoti, kitos socialinės pagalbos teikimu / neteikimu vienišiems asmenims su negalia, dėl Savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (netinkamo veikimo, neveikimo), susijusių su teisėkūros iniciatyvomis nustatant papildomos socialinės paramos skyrimo iš savivaldybės biudžeto tvarką, priimant sprendimus dėl savivaldybės būsto ir socialinio būsto fondo sudarymo, būsto suteikimo tvarkos priėmimo.

Seimo kontrolierei išanalizavus turimą informaciją kilo abejonės, kad Savivaldybės administracija, spręsdama klausimą dėl piniginės socialinės paramos skyrimo (vienišam asmeniui su negalia, galimai ir kitiems Savivaldybės gyventojams, kuriems reikalinga parama), dėl Savivaldybės (ne socialinio) būsto nuomos vienišam asmeniui su negalia, netinkamai taikė su tuo susijusius teisės aktus, imdamasi teisėkūros iniciatyvos inter alia socialinės paramos (piniginės, socialinio būsto) srityje, neatsižvelgė į Lietuvos Respublikos Konstitucijos; Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (Chartija), Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos (Konvencija) nuostatas, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo nutarimus (išaiškinimus), kuriais yra išreiškiama valstybės socialinė orientacija, žmogaus orumo, kaip Konstitucinės vertybės, apsauga, kad Savivaldybė, naudodamasi įstatymais suteikta diskrecijos teise pačiai numatyti socialinės paramos skyrimo tvarką, ir Savivaldybės administracija, teikdama Savivaldybės tarybai sprendimų projektus, priimdama individualius administracinius sprendimus konkrečiu atveju, neatsižvelgia į socialinės paramos, teikiamos pagal įstatymus, tikslą – padėti asmenims, patekusiems į sunkią materialinę padėtį, gauti paramą tada, kada jos labiausiai reikia.

Seimo kontrolierė, laikydamasi konstitucinio principo „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“, atsižvelgdama į oficialiosios statistikos duomenis (absoliuti skurdo riba 2020 m. – 251 eurai vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį), bei į tai, kad infliacija ir būtiniausių produktų bei paslaugų kainos auga, Savivaldybės būsto nuoma yra galimai brangesnė nei socialinio būsto nuoma, todėl neprisideda prie ypatingai pažeidžiamų asmenų (vieniši neįgalieji, kurie neturi galimybės arba turi ribotas galimybes gauti darbo pajamų) apsaugojimo nuo skurdo ir pan., pasiūlė  Savivaldybės administracijai imtis priemonių, kad jos veikla atitiktų tarptautinių teisės aktų, įstatymų principinius reikalavimus, t.y. inicijuoti atitinkamo Savivaldybės teisės akto pakeitimus, Savivaldybės tarybos sprendimo dėl papildomos piniginės socialinės paramos vienišam asmeniui su negalia suteikimo priėmimą, Savivaldybės tarybos sprendimo dėl Savivaldybės būsto, išnuomoto vienišam asmeniui su negalia, įrašymo į socialinių būstų fondą ir dėl jo nuomos vienišam asmeniui su negalia priėmimą. 

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos