2021 m. birželio 2 d.

Privaloma užtikrinti visų nuteistųjų galimybę tinkamai ir veiksmingai realizuoti savo konstitucinę teisę kritikuoti ir / arba apskųsti valstybės įstaigų ar pareigūnų sprendimus

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo pareiškėjo skundą, kad Alytaus pataisos namų  administracija neužtikrina jo teisės kreiptis į valstybės institucijas, nesudaro realios galimybės įsigyti kanceliarinių ir pašto reikmenų.

Bausmių vykdymo kodekse reglamentuota, kad nuteistieji turi teisę neribotą kiekį kartų raštu kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ir tarptautines institucijas. Nuteistieji patys apmoka siunčiamų pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų pašto išlaidas. Šiame kodekse nėra nustatyta, kokiu būdu šią teisę gali realizuoti nuteistieji, neturintys lėšų.

Seimo kontrolierius savo praktikoje yra konstatavęs, kad tokia situacija, kai nuteistieji gali kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ir tarptautines institucijas tik tuo atveju, jeigu patys gali apmokėti pašto išlaidas, ir nenumačius tvarkos, kaip prašymą (pareiškimą), peticiją ir skundą galėtų pateikti nemokūs nuteistieji, sudaromos prielaidos tam tikrais atvejais apriboti nuteistųjų galimybę tinkamai ir veiksmingai realizuoti savo konstitucinę teisę kritikuoti ir / arba apskųsti valstybės įstaigų ar pareigūnų sprendimus, nors nėra teisinių argumentų, pagrindžiančių tokio ribojimo būtinumą.

Teisė kritikuoti ir / arba apskųsti laisvės atėmimo vietos pareigūnų sprendimus yra vienodai reikšminga visiems laisvės atėmimo vietose laikomiems asmenims, todėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui buvo rekomenduota įvertinti galimybę papildyti Bausmių vykdymo kodeksą nuostatomis, kuriomis būtų užtikrinta visų nuteistųjų, t. y., tiek mokių, tiek nemokių, teisė apskųsti pareigūnų veiksmus.

Vis dėlto Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija įvertino, kad būtinybės keisti nustatytą teisinį reglamentavimą nėra, kadangi nemokiems nuteistiesiems kylančios problemos, susijusios su pašto reikmenų įsigijimu, galėtų būti sprendžiamos jiems kreipiantis į laisvės atėmimo vietų administracijas.

Tačiau Seimo kontrolierius nustatė, kad pareiškėjas į Alytaus pataisos namų administraciją kreipėsi du kartus ir abu kartus jam buvo atsakyta, jog teisės aktai nenumato administracijai prievolės aprūpinti nuteistuosius vokais, pašto ženklais bei kanceliarinėmis priemonėmis, bei pasiūlyta šių prekių nusipirkti už savo lėšas.

Alytaus pataisos namų administracija Seimo kontrolieriui taip pat pateikė informaciją, jog pareiškėjui buvo skirtos piniginės išmokos: „[…] nuo 2020-11-06 piniginė išmoka už spalio mėn. – 3,80 Eur., 2021-02-23 pašalpa už mokslą 2021-01 mėn. – 2,00 Eur., 2021-03-08 pašalpa už mokslą 2021-02 mėn. – 2,00 Eur. […]“.

Tačiau Seimo kontrolieriui kyla pagrįstų abejonių, ar 2 eurai per mėnesį yra pakankamos lėšos, už kurias nuteistieji, galėtų nusipirkti kanceliarinių ir pašto prekių, kad būtų tinkamai užtikrinta nuteistųjų galimybė veiksmingai realizuoti savo konstitucinę teisę kritikuoti ir / arba apskųsti valstybės įstaigų ar pareigūnų sprendimus. Ypač atkreipiant dėmesį į tai, kad kanceliarinės prekės nėra vienintelės prekės, kurias savo poreikiams tenkinti nuteistieji gali (turi) pirkti už asmenines lėšas.

Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas skundo papildymo raštą Seimo kontrolieriui atsiuntė parašytą tualetinio popieriaus lapeliuose.

Kalėjimų taisyklėse nustatyta, kad kaliniams turi būti sudarytos pakankamos galimybės žodžiu ar raštu pareikšti kalėjimo vadovui ar kitai kompetentingai valdžiai prašymus ar skundus.

Konstitucinės teisės kritikuoti bei skųsti valstybės institucijų bei pareigūnų sprendimus užtikrinimo laisvės atėmimo vietose svarba ne kartą pripažinta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo. Teismas pažymi, kad Bausmių vykdymo kodekso nuostatos, kiek tai susiję su nuteistųjų teise kreiptis su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais) ir skundais į valstybės ar savivaldybės instituciją ar įstaigą, pareigūną, yra konkretizuota Lietuvos Respublikos Konstitucijos 33 straipsnio 2 dalimi laiduojamos piliečių teisės kritikuoti ir apskųsti valstybės įstaigų ar pareigūnų sprendimus išraiška. Jose yra įtvirtinta nuteistųjų konstitucinė teisė kritikuoti bei skųsti valstybės institucijų bei pareigūnų sprendimus. Bausmių vykdymo kodekse reglamentuota, kad bausmes atliekantys Lietuvos Respublikos piliečiai turi visas Lietuvos Respublikos piliečiams įstatymų nustatytas teises, laisves ir pareigas su apribojimais, kuriuos numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir teismo nuosprendis. Nėra jokių teisinių argumentų teigti, jog šios konstitucinės teisės įgyvendinimui nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmes, gali būti taikomi apribojimai, nenumatyti įstatymuose ar neišplaukiantys iš jų.

Seimo kontrolieriaus nuomone, susiklosčiusi situacija, kai tik mokūs nuteistieji gali kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ir tarptautines institucijas, ir nesant jokios galimybės, kad prašymą (pareiškimą), peticiją ir skundą galėtų pateikti nemokūs nuteistieji, sudaromos prielaidos tam tikrais atvejais apriboti nuteistųjų galimybę tinkamai ir veiksmingai realizuoti savo konstitucinę teisę kritikuoti ir / arba apskųsti valstybės įstaigų ar pareigūnų sprendimus, nors nėra teisinių argumentų, pagrindžiančių tokio ribojimo būtinumą.

Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas yra visiškai priklausomas nuo Alytaus pataisos namų administracijos, todėl šios įstaigos pareigūnams kyla pareiga užtikrinti pareiškėjo teisės realizavimą net ir tais atvejais, kai asmuo yra nemokus.

Todėl Seimo kontrolierius konstatavo, kad Alytaus pataisos namų pareigūnai, nesudarydami galimybės ir nepatenkinę pareiškėjo prašymų, neproporcingai ribojo pareiškėjo teisę kritikuoti ir neribotą kiekį kartų raštu kreiptis į atsakingas institucijas dėl bausmių vykdymo institucijos pareigūnų, valstybės tarnautojų, darbuotojų ir kitų asmenų galimų piktnaudžiavimo atvejų ir nesąžiningų veiksmų.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui rekomendavo apsivarstyti galimybę įstatymo įgyvendinamaisiais teisės aktais sureguliuoti neturinčių lėšų nuteistųjų ar suimtųjų teisę realizuoti Bausmių vykdymo kodekse įtvirtintą teisę kreiptis su pasiūlymais, prašymais (pareiškimais), peticijomis ir skundais į valstybės ir savivaldybių institucijų pareigūnus ir tarnautojus, nevyriausybines organizacijas ir tarptautines institucijas.

Nuotrauka: pexels. com

Susijusios naujienos