2021 m. kovo 17 d.

Prievarta hospitalizuojami asmenys galės pasinaudoti nepriklausomu psichikos sveikatos būklės vertinimu

Priverstinai hospitalizuojami asmenys, turintys psichikos ir elgesio sutrikimų, nuo šiol galės pasinaudoti nepriklausomu psichikos sveikatos būklės vertinimu, tokia galimybė numatyta Sveikatos apsaugos ministro tvarkoje, kuri patvirtinta atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus Augustino Normanto rekomendacijas. 

A. Normantas neslėpė, kad šios rekomendacijos įgyvendinimas pareikalavo daug atkaklumo, tačiau džiaugiasi, kad galiausiai priimtas teisės aktas priverstinai hospitalizuojamiems asmenims sudarys galimybę įsitikinti priverstinio hospitalizavimo reikalingumu, kadangi papildomas išvadas teiks trys gydytojai psichiatrai.  

„Šis Papildomo psichikos sveikatos būklės įvertinimo tvarkos aprašas yra tarsi mažas proveržis psichikos sveikatos priežiūros srityje. Imtis šių pokyčių atsakingas institucijas raginome jau nuo 2018 metų, kai buvo keičiamas Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. Kas kartą nuosekliai primindavome, kaip yra svarbu priverstinai hospitalizuojamam asmeniui, kurio sutikimo nėra paisoma, sudaryti galimybę dar kartą pasitikrinti inicijuoto sprendimo proporcingumą, išklausant nepriklausomų gydytojų psichiatrų nuomonę. Galime pasidžiaugti, kad šiandien tokia tvarka pagaliau yra numatyta“, – atkreipė dėmesį Seimo kontrolierius. 

Seimo kontrolierius pažymi, kad vertindamas šalyje galiojančią priverstinio hospitalizavimo procedūrą ne kartą akcentavo nepriklausomo nuo įstaigos, inicijavusios priverstinį hospitalizavimą, psichiatro nuomonės dėl asmens, kuriam svarstoma taikyti priverstinį hospitalizavimą, svarbą. Kaip reikšmingą problemą Seimo kontrolierius įvardija tai, kad teisėjai lyg šiol neprivalo kreiptis dėl alternatyvios nuomonės, prašydami įvertinti asmens priverstinio hospitalizavimo reikalingumą.

„Raginome tobulinti Psichikos sveikatos priežiūros įstatymą taip pat nustatant tvarką dėl nepriklausomo psichikos sveikatos būklės vertinimo, kad pažeidžiamų asmenų padėtimi nebūtų piktnaudžiaujama, būtų užtikrinamos jų teisės bei tinkama psichikos sveikatos priežiūra. Siekiame, kad teismai neapsiribotų vien formaliu psichiatrijos įstaigos pateiktų dokumentų vertinimu. Itin svarbu, kad asmenims būtų sudaryta papildoma galimybė sužinoti nepriklausomų psichiatrų nuomonę. Nuo šiol papildomą psichikos sveikatos būklės vertinimą atliks net trys gydytojai psichiatrai“, – pastebi Seimo kontrolierius, atkreipdamas dėmesį, kad šią būtinybę pažymėjo ir Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetas, teikdamas Lietuvai rekomendacijas. 

Seimo kontrolierius džiaugiasi, kad šiuo metu Sveikatos apsaugos ministerija patvirtino Papildomo psichikos sveikatos būklės įvertinimo tvarkos aprašą, kuriuo reglamentuojama priverstinai hospitalizuoto arba priverstinai gydomo psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio paciento psichikos sveikatos būklės įvertinimo organizavimo ir vykdymo tvarka, nustatyti papildomą psichikos sveikatos vertinimą atliekantys subjektai ir jiems keliami reikalavimai.

Seimo kontrolieriai gina žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, užtikrinantį žmogaus teises ir laisves, prižiūri, ar valdžios įstaigos vykdo pareigą tinkamai tarnauti žmonėms. Seimo kontrolieriai taip pat vykdo nacionalinę kankinimų prevenciją laisvės apribojimo vietose pagal Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį, ar baudimą fakultatyvų protokolą. Seimo kontrolierių įstaiga taip pat yra Jungtinėse Tautose A lygiu akredituota nacionalinė žmogaus teisių institucija.

Susijusios naujienos