2021 m. vasario 22 d.

Prienų rajone nepagrįstai apribota sodininkų bendrijų narių teisė nemokėti už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė išnagrinėjo skundą dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų, netinkamai sprendžiant klausimus, susijusius su rinkliava už nesamų komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą (toliau vadinama – Rinkliava) sodininkų bendrijos teritorijoje, Prienų rajone.

Savivaldybės, nustatydamos įmokos dydį Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintomis Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklėmis (toliau – Vyriausybės patvirtintos taisyklės).

Vyriausybės patvirtintų taisyklių 30 punkte nustatyta, kad Rinkliavos kintamosios dedamosios nemoka nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, savivaldybių nustatyta tvarka deklaravę, kad tam tikrą laikotarpį (ne trumpesnį kaip vienas metų ketvirtis ir ne ilgesnį kaip vieneri metai) nebus naudojamasi nekilnojamojo turto objektu ir iš šio objekto tuo laikotarpiu komunalinės atliekos nebus surenkamos.

Taigi Vyriausybės patvirtintose taisyklėse Rinkliavos kintamosios dedamosios nemokėjimo galimybė susieta su komunalinių atliekų surinkimo ir tvarkymo paslaugos faktiniu neteikimu.

Pagal Prienų rajono savivaldybėje galiojančias Rinkliavos nuostatas asmenų, kuriems neskaičiuojama Rinkliavos kintamoji dedamoji, ratas susiaurintas, tokią galimybę numatant tik gyvenamosios paskirties objektų nenaudojantiems asmenims. Savivaldybės administracija tyrimo metu paaiškino, kad ne visuose sodų paskirties objektuose savivaldybės teritorijoje yra įrengta elektros energija, taip pat sodų paskirties objekto veikloje nebūtina ją naudoti.

Asmenys, Prienų rajono savivaldybėje esančių sodininkų bendrijų teritorijose jiems priklausančiuose pastatuose sodo paskirties objektuose turintys galimybę deklaruoti elektros nenaudojimo faktą, nors ir nesinaudojantys jiems priklausančiu sodo paskirties objektu, neturi teisės nemokėti Rinkliavos kintamosios dedamosios.

Seimo kontrolierė konstatavo, kad Prienų savivaldybėje galiojantis Rinkliavos reglamentavimas nepagrįstai apriboja asmenų teisę nemokėti kintamosios Rinkliavos dedamosios.

Toks reglamentavimas neatitinka aukštesnę galią turinčių Vyriausybės patvirtintų taisyklių nuostatos Rinkliavos kintamosios dedamosios neskaičiuoti komunalinių atliekų surinkimo paslauga nesinaudojantiems asmenims. Nepašalinus šio neatitikimo pažeidžiami sistemiškumo, teisėtumo bei atsakingo valdymo principai.

Seimo kontrolierė akcentavo viešojoje teisėje veikiantį teisėtumo principą, pagal kurį viešojo administravimo subjektai privalo veikti tik įstatymo jiems suteiktų įgaliojimų ribose, veikimas viršijant kompetencijos ribas pažeidžia Viešojo administravimo įstatyme įtvirtintus įstatymo viršenybės bei nepiktnaudžiavimo valdžia principus ir yra pagrindas viešojo administravimo subjekto aktą pripažinti neteisėtu.

Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį į Teisėkūros pagrindų įstatyme nustatytus teisėkūros aiškumo ir efektyvumo principus, įpareigojančius teisėkūroje dalyvaujančius subjektus siekti sukurti vientisą, darnią ir veiksmingą teisės sistemą. Sistemiškumo principas reikalauja, kad žemesnės teisinės galios teisės aktai (šiuo atveju – Savivaldybės tarybos patvirtinti Rinkliavos nuostatai) neturi prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktams (šiuo atveju – Vyriausybės patvirtintoms taisyklėms).

Seimo kontrolierė pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ne kartą yra konstatavęs, jog teisinio tikrumo ir teisinio aiškumo imperatyvas suponuoja tam tikrus privalomus reikalavimus teisiniam reguliavimui: jis privalo būti aiškus ir darnus, teisės normos turi būti formuluojamos tiksliai.

Seimo kontrolierė rekomendavo Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovų įstaigos Vyriausybės atstovui Kauno ir Marijampolės apskrityse spręsti klausimą dėl Savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo nuostatų taikymo Prienų savivaldybėje.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse, reaguodamas į Seimo kontrolierės rekomendaciją, pranešė, kad kreipusis į Prienų rajono savivaldybės administraciją dėl Rinkliavos nuostatų pakeitimo, paaiškėjo, jog Kauno apygardos prokuratūra kreipėsi į Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmus su pareiškimu ištirti Rinkliavos nuostatų teisėtumą. Kauno apygardos Viešojo intereso gynimo skyriuje nustatyta, kad Rinkliavos nuostatų galiojanti redakcija prieštarauja Atliekų tvarkymo įstatymo 302 str. 3 d. nuostatai ir neatitinka Vyriausybės patvirtintų Rinkliavos dydžio nustatymo taisyklių galiojančios redakcijos 20, 25, 30, 31 ir 34 punktų nuostatų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Kauno ir Marijampolės apskrityse pažymėjo, kad klausimas dėl Rinkliavos nuostatų keitimo bus sprendžiamas, baigus nagrinėti teisminį ginčą.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos