2022 m. rugpjūčio 8 d.

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija netinkamai išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl prašomų dokumentų kopijų pateikimo

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė gavo pareiškėjo skundą dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos sprendimo, kuris priimtas išnagrinėjus pareiškėjo skundą dėl Resocializacijos skyriaus specialistų veiksmų (neveikimo) reaguojant į jo prašymą padaryti dokumentų kopijas.

Susipažinus su skundo turiniu buvo nustatyta, jog Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracija, išnagrinėjusi pirmiau paminėtą pareiškėjo skundą, nenustatė jokių pažeidimų ir konstatavo, jog Resocializacijos skyriaus specialistai pagrįstai nepadarė prašomų dokumentų kopijų, nes pareiškėjas nepateikėte Resocializacijos skyriaus darbuotojui, atsakingam už prašymo vykdymą, tikslių prašymų pateikimo datų.

Seimo kontrolierė Leonaitė, atsižvelgusi į nustatytą teisinį reguliavimą bei įvertinusi aprašytos problemos svarbą pareiškėjui, priėmė sprendimą tarpininkauti kreipiantis į Kalėjimų departamentą, kuris, pagal teisės aktus, yra pareigūnų veiksmų bei sprendimų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija.

Kalėjimo departamento direktoriaus, be kita ko, buvo paprašyta įvertinti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą bei imtis priemonių, kad pareiškėjui būtų suteikta dokumentų kopijavimo paslauga.

Reaguodamas į Seimo kontrolierės kreipimąsi Kalėjimų departamentas informavo, jog išnagrinėjo pareiškėjo skundą ir pripažino jį pagrįstu. Kadangi pareiškėjas savo prašyme nurodė, kad nori gauti visų asmens byloje esančių, nuo 2022 m. pradžios teiktų, prašymų ir atsakymų į juos kopijas, jokia papildoma ar patikslinanti informacija darbuotojui, atsakingam už prašymo vykdymą, iš pareiškėjo nebuvo reikalinga.

Po nustatytų pažeidimų Kalėjimų departamentas kreipėsi į Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos direktorių su prašymu užtikrinti, kad pareiškėjui būtų nedelsiant padarytos jo prašyme nurodytų dokumentų kopijos (jei nuteistasis yra mokus) ir imtis priemonių, kad pataisos įstaigoje nuteistųjų prašymai ir skundai būtų nagrinėjami griežtai laikantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatytų normų.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos