2022 m. rugpjūčio 30 d.

Pravieniškių pataisos namai-atviroji kolonija netinkamai išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl galimybės lankytis sporto aikštyne

Seimo kontrolierė ištyrė pareiškėjo skundą dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos sprendimo, kuris priimtas išnagrinėjus pareiškėjo skundą dėl galimybės lankytis sporto aikštyne.

Seimo kontrolierė, atsižvelgusi į nustatytą teisinį reguliavimą bei įvertinusi aprašytos problemos svarbą pareiškėjui, priėmė sprendimą tarpininkauti kreipiantis į Kalėjimų departamentą, kuris, pagal teisės aktus, yra privaloma išankstinio ginčų dėl bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų bei sprendimų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija. Kalėjimo departamento direktoriaus, be kita ko, buvo prašyta įvertinti pirmiau paminėto Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą.

Reaguodamas į Seimo kontrolierės kreipimąsi Kalėjimų departamentas informavo, kad įvertinus pareiškėjo prašymo ir pateikto Pravieniškių pataisos namųų-atvirosios kolonijos administracijos sprendimo turinį nustatyta, jog minėtas atsakymas ne išsamus – nėra paremtas faktinėmis aplinkybėmis, kadangi įstaiga niekaip nepasisakė kodėl pareiškėjui nebuvo leidžiama lankytis sporto aikštyne.

Atsižvelgęs į nustatytą pažeidimą, Kalėjimų departamentas pasiūlė Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijai pareiškėjo skundą nagrinėti iš naujo, laikantis teisės aktuose nustatytų reikalavimų bei atsakant pareiškėjui į pateiktus klausimus. Be to,  nurodyta užtikrinti tinkamą nuteistųjų skundų ir prašymų nagrinėjimą įstaigoje.

Susijusios naujienos