2021 m. sausio 12 d.

Po Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo sustiprintas dėmesys nuteistųjų subkultūros apraiškoms

Seimo kontrolierius gavo pareiškėjo skundą dėl pataisos įstaigų pareigūnų veiksmų (neveikimo) neskiriant pareiškėjui paskatinimo priemonių bei dėl Marijampolės pataisos namų Kybartų sektoriuje (toliau vadinama ir – Marijampolės PN; Kybartų PN) galimai toleruojamos nuteistųjų subkultūros.

Atsižvelgus į pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes, Kalėjimų departamentui teisės aktais nustatytas funkcijas ir į tai, jog skunde iškeltos problemos greičiausiai ir efektyviausiai (subsidiarumo principas) gali būti išspręstos Kalėjimų departamento, Seimo kontrolierius nusprendė, jog tikslinga, kad pareiškėjo skundą pirmiausia pagal kompetenciją išnagrinėtų Kalėjimų departamento direktorius ir dėl jo pateiktų motyvuotą atsakymą.

Taikant tarpininkavimo procedūrą Kalėjimų departamento direktoriui, be kita ko, buvo rekomenduota išsiaiškinti, kokių ir ar pakankamų priemonių imasi Marijampolės PN direktorius, siekdamas užkirsti kelią Marijampolės PN (Kybartų PN) egzistuoti nuteistųjų subkultūrai.

Reaguodamas į Seimo kontrolieriaus prašymą Kalėjimų departamentas informavo, kad Marijampolės PN imasi nepakankamai priemonių siekiant užkirsti kelią Marijampolės PN egzistuoti nuteistųjų subkultūrai.

Kalėjimų departamentas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Marijampolės PN nurodyta aplinkybė, kad ,,Nuteistųjų valgykloje maistas išduodamas prie dviejų langelių, jokių nurodymų, prie kurio langelio turi stoti kuris nuteistasis budinčios pamainos pareigūnai neduoda“ vertintina kritiškai, pasyvus pataisos pareigūnų elgesys gali skatinti nuteistųjų subkultūros apraiškų didėjimą ir neigiamą poveikį nuteistųjų kriminalinės subkultūros nesilaikantiems nuteistiesiems, kelti grėsmę subkultūros laikymosi siekiantiems atsisakyti nuteistiesiems. Todėl Kalėjimų departamentas įpareigojo Marijampolės PN direktorių imtis aktyvių priemonių mažinant tarp nuteistųjų vyraujančios kriminalinės subkultūros apraiškas, informuoti apie atliktus veiksmus bei planuojamas atlikti priemones.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos