2021 m. rugpjūčio 9 d.

Po Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo susirūpinta priešgaisrinės būklės pagerinimu Pravieniškių pataisos namų-atvirojoje kolonijoje

Seimo kontrolierius gavo pareiškėjo skundą dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1-ojo sektoriaus 9-ojo būrio pareigūnų veiksmų (neveikimo) pakartotinai užvirinus evakuacinius išėjimus.
Kadangi Seimo kontrolieriai neturi įgaliojimų tirti ir vertinti skunde nurodytų aplinkybių techniniu, atitikties priešgaisrinės saugos reikalavimams ir pan. aspektu, reikalaujančiu tam tikros srities specialiųjų žinių, Seimo kontrolierius nusprendė, jog tikslinga, kad skunde išdėstytas aplinkybes pirmiausia išnagrinėtų Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdyba (toliau vadinama ir – Kauno PGV), kuri, pagal teisės aktus, įpareigota atlikti priešgaisrinius techninius patikrinimus, kontroliuoti, kaip pastatuose yra užtikrinama priešgaisrinė sauga.
Taigi Seimo kontrolierius, įvertinęs skunde aprašytos problemos svarbą, persiuntė skundą Kauno PGV ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsniu paprašė Kauno PGV viršininko atidžiai išnagrinėti skunde nurodytas aplinkybes, susijusias su Pravieniškių PN pareigūnų veiksmais (neveikimu), galimai pakartotinai užvirinus evakuacinius išėjimus, ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais atlikti neplaninį patikrinimą.
Reaguodamas į Seimo kontrolieriaus prašymą Kauno PGV viršininkas informavo, kad Kauno PGV atliko faktinių aplinkybių patikrinimą vietoje. Patikrinimo metu buvo nustatyti pažeidimai: evakuaciniais išėjimais pasinaudoti negalima, nes jie užvirinti, patalpose trūksta evakuacijos krypties ženklų, dalis esančiųjų yra sugadinti. Dėl nustatytų neatitikčių surašytas nurodymas dėl objekto priešgaisrinės būklės pagerinimo ir taikytos administracinio poveikio priemonės.

Nuotraula: pexels.com

Susijusios naujienos