2021 m. rugsėjo 16 d.

Po Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo profesinės sąjungos skundo tyrimas dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pareigūnų veiklos nutrauktas

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius išnagrinėjo vienos iš profesinių sąjungų (Profesinė sąjunga) skundą dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (Ministerija) pareigūnų veiklos (neveikimo) galimai nepateikiant atsakymų į Profesinės sąjungos 2020–2021 prašymus („Dėl biurokratizmo ir sprendimų vilkinimo“).

Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į Profesinės sąjungos skunde nurodytas aplinkybes, laikydamasis konstitucinio principo „valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“, skundo tyrimo pradžioje kreipėsi į Ministeriją, sudarydamas jai sąlygas pašalinti galimą Profesinės sąjungos teisės į gerą viešąjį administravimą pažeidimą ir pasiūlydamas jai imtis priemonių išnagrinėti Profesinės sąjungos prašymus (skundus) bei pateikti jai išsamumo principo reikalavimus atitinkančius atsakymus, kartu paaiškinant galimo vėlavimo pateikti atsakymus priežastis.

Ministerija atsižvelgė į Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo pasiūlymą ir skundo tyrimo metu pateikė Profesinei sąjungai išsamų atsakymą į penkis jos prašymus, skundus, informuodama apie atliktą skundžiamos įstaigos veiklos patikrinimą, padarytas išvadas, kurių pagrindu įstaigos direktorius buvo įpareigotas priimti atitinkamus sprendimus ir ištaisyti nurodytus pažeidimus. Be to, Ministerija kreipėsi į Valstybinę darbo inspekciją, kurios nustatyti pažeidimai buvo pašalinti etapais nustatytais terminais. Ministerija, įvertinusi turimos informacijos visumą ir aplinkybes, kartu su kitu įstaigos dalininku priėmė sprendimą atšaukti įstaigos direktorių iš pareigų. Šiuo metu įstaigoje Ministerijos Centralizuota vidaus audito tarnyba atlieka įstaigos finansinį auditą, kuriuo siekiama įvertinti viešųjų pirkimų, apskaitos, lokalių dokumentų atitiktį teisės aktams.

Seimo kontrolierius, atsižvelgdamas į pirmiau nurodytas aplinkybes ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymu, Profesinės sąjungos skundo dėl Ministerijos pareigūnų veiklos (neveikimo) tyrimą nutraukė.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos