2021 m. gegužės 13 d.

Po Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos darbuotojams pateikti įspėjimai

Seimo kontrolierius gavo pareiškėjo skundą dėl Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos (toliau vadinama ir – KMT) ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau vadinama ir – KAM) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai pažeidžiant jo teisę į gerą viešąjį administravimą.

Pareiškėjas, be kita ko, skundėsi dėl KMT ir KAM pareigūnų veiksmų (neveikimo) neinformuojant apie jo kreipimųsi registravimą bei neinformuojant apie jam pateikto atsakymo apskundimo tvarką.

Atsižvelgus į pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes, KAM teisės aktais nustatytas funkcijas ir į tai, jog skunde iškeltos problemos greičiausiai ir efektyviausiai (subsidiarumo principas) galėtų būti išspręstos KAM, Seimo kontrolierius nusprendė, jog tikslinga, kad pareiškėjo skundą pirmiausia pagal kompetenciją išnagrinėtų krašto apsaugos ministras ir dėl jo pateiktų motyvuotą atsakymą.

Taikant tarpininkavimo procedūrą krašto apsaugos ministro, be kita ko, buvo prašyta išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių KMT bei KAM pareigūnai neinformavo pareiškėjo apie jo kreipimųsi registravimą, taip pat dėl kokių priežasčių KMT atsakyme nepaaiškinta pareiškėjui, kokia tvarka yra skundžiami valstybės institucijų arba jų pareigūnų veiksmai; nustačius pažeidimų, prašyta atkreipti KMT ir KAM atsakingų pareigūnų dėmesį į teisės aktais nustatytą pareiškėjų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarką bei užtikrinti pareiškėjų teisę į gerą viešąjį administravimą.

Reaguodamas į Seimo kontrolieriaus prašymą krašto apsaugos ministras informavo, jog KAM darbuotojai, turėjusiai pateikti pareiškėjui pažymą apie priimtus dokumentus, pateiktas įspėjimas dėl formalaus požiūrio į savo pareigų vykdymą, be to, įspėjimai pateikti ir kitiems KAM darbuotojams, atsakingiems už KAM elektroninės dėžutės administravimą ir dokumentų registravimą, kad atidžiau tvarkytų gaunamus dokumentus, o asmenų aptarnavimą atsakingo skyriaus viršininkui priminta apie pareigą užtikrinti, kad į KAM gautus prašymus ir skundus būtų atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

KAM pažymėjo, kad KMT vadas yra įspėtas dėl pareiškėjui pateiktame atsakyme nenurodytos apskundimo tvarkos, jam yra priminta laikytis KAM 2021 m. vasario 10 d. rašte Nr. 12-01-224 „Dėl viešojo administravimo principų ir taisyklių laikymosi, nagrinėjant besikreipiančių asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus“ nurodytų viešojo administravimo principų ir teisės aktų nuostatų bei užtikrinti, kad visi KMT prašymus, pranešimus ir skundus pateikę asmenys būtų tinkamai informuojami apie dėl jų kreipimųsi priimtus sprendimus ir tų sprendimų apskundimo tvarką.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos