2021 m. sausio 12 d.

Po Seimo kontrolieriaus tarpininkavimo atlikti tarnybiniai patikrinimai ir konstatuoti Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjų tarnybiniai nusižengimai

Seimo kontrolierius gavo pareiškėjos skundą dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato (toliau vadinama – Žaliakalnio PK) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai vykdant jiems pavestas funkcijas.

Atsižvelgus į tai, kad Seimo kontrolierius neprižiūri ir tiesiogiai nekontroliuoja Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pavaldžių įstaigų veiklos, kartu siekiant, kad skunde išdėstyta problema būtų greičiau ir efektyviau išspręsta, buvo nuspręsta tarpininkauti.

Taikant tarpininkavimo procedūrą Lietuvos policijos generaliniam komisaro buvo prašyta įvertinti Žaliakalnio PK pareigūnų elgesį pareiškėjos atžvilgiu; ar į pareiškėjos rašytinius nusiskundimus buvo reaguojama teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais; taip pat buvo paprašyta išsiaiškinti, ar Žaliakalnio PK pareigūnai, atsisakydami atlikti tyrimą, tinkamai įvertino visas pareiškėjos skunde išdėstytas aplinkybes ir priimdami sprendimą atsižvelgė į tai, kad pareiškėjos judėjimo laisvė buvo apribota.

Reaguodamas į Seimo kontrolieriaus prašymą Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos persiuntė pareiškėjos skundą Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (toliau vadinama – Kauno AVPK) nagrinėti pagal kompetenciją.

 Kauno AVPK, išnagrinėjęs pareiškėjos skundą, informavo, kad dėl Žaliakalnio PK pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai vykdant jiems pavestas funkcijas, buvo pradėtas ir atliktas tarnybinis patikrinimas. Atlikus tarnybinį patikrinimą, surašyta tarnybinio patikrinimo išvada.

Kauno AVPK informavo, kad tarnybinio patikrinimo metu išanalizavus visas nustatytas aplinkybes, buvo konstatuota, jog tyrėja, turėdama pareigą atlikti įvykio aplinkybių patikslinimus ir priimti procesinius sprendimus, nustatyta tvarka atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, o vyriausioji tyrėja, turėdama pareigą organizuoti ir kontroliuoti grupės pareigūnų veiklą, nesiėmė visų priemonių, kad pagal pareiškėjos 2020-09-24 pareiškimą dėl galimo asmens laisvės suvaržymo teisės aktų nustatyta tvarka būtų priimtas procesinis sprendimas, todėl jis teisės aktų nustatyta tvarka buvo priimtas tik 2020-11-03.

Kauno AVPK pažymėjo, kad tokiais veiksmais minėtos pareigūnės

Seimo kontrolierius gavo pareiškėjos skundą dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato (toliau vadinama – Žaliakalnio PK) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai vykdant jiems pavestas funkcijas.

Atsižvelgus į tai, kad Seimo kontrolierius neprižiūri ir tiesiogiai nekontroliuoja Policijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pavaldžių įstaigų veiklos, kartu siekiant, kad skunde išdėstyta problema būtų greičiau ir efektyviau išspręsta, buvo nuspręsta tarpininkauti.

Taikant tarpininkavimo procedūrą Lietuvos policijos generaliniam komisaro buvo prašyta įvertinti Žaliakalnio PK pareigūnų elgesį pareiškėjos atžvilgiu; ar į pareiškėjos rašytinius nusiskundimus buvo reaguojama teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais; taip pat buvo paprašyta išsiaiškinti, ar Žaliakalnio PK pareigūnai, atsisakydami atlikti tyrimą, tinkamai įvertino visas pareiškėjos skunde išdėstytas aplinkybes ir priimdami sprendimą atsižvelgė į tai, kad pareiškėjos judėjimo laisvė buvo apribota.

Reaguodamas į Seimo kontrolieriaus prašymą Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos persiuntė pareiškėjos skundą Kauno apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (toliau vadinama – Kauno AVPK) nagrinėti pagal kompetenciją.

 Kauno AVPK, išnagrinėjęs pareiškėjos skundą, informavo, kad dėl Žaliakalnio PK pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai vykdant jiems pavestas funkcijas, buvo pradėtas ir atliktas tarnybinis patikrinimas. Atlikus tarnybinį patikrinimą, surašyta tarnybinio patikrinimo išvada.

Kauno AVPK informavo, kad tarnybinio patikrinimo metu išanalizavus visas nustatytas aplinkybes, buvo konstatuota, jog tyrėja, turėdama pareigą atlikti įvykio aplinkybių patikslinimus ir priimti procesinius sprendimus, nustatyta tvarka atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, o vyriausioji tyrėja, turėdama pareigą organizuoti ir kontroliuoti grupės pareigūnų veiklą, nesiėmė visų priemonių, kad pagal pareiškėjos 2020-09-24 pareiškimą dėl galimo asmens laisvės suvaržymo teisės aktų nustatyta tvarka būtų priimtas procesinis sprendimas, todėl jis teisės aktų nustatyta tvarka buvo priimtas tik 2020-11-03.

Kauno AVPK pažymėjo, kad tokiais veiksmais minėtos pareigūnės dėl savo aplaidumo padarė tarnybinius nusižengimus. Tarnybinio patikrinimo metu buvo spręsta dėl minėtų pareigūnių tarnybinės atsakomybės, joms nurodyta savo tarnybinėse veiklose, atliekant aplinkybių patikslinimus dėl galbūt padarytų nusikalstamų veikų, procesinius sprendimus priimti vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio nuostatomis.

Tarnybinio patikrinimo metu buvo spręsta dėl minėtų pareigūnių tarnybinės atsakomybės, joms nurodyta savo tarnybinėse veiklose, atliekant aplinkybių patikslinimus dėl galbūt padarytų nusikalstamų veikų, procesinius sprendimus priimti vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 168 straipsnio nuostatomis.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos