2021 m. spalio 28 d.

Po Seimo kontrolieriaus kreipimosi buvo priimtas sprendimas skirti paramą pareiškėjo projektui

Į Seimo kontrolierių kreipėsi pareiškėjas su skundu dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama ir – ŽŪM), Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama ir – NMA) pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su prie paraiškos Europos Sąjungos paramai gauti (toliau vadinama ir – Paraiška) pateiktų žemės nuosavybės dokumentų vertinimu.

Įvertinęs skunde nurodytas aplinkybes, Seimo kontrolierius Augustinas Normantas priėmė sprendimą tarpininkauti ir kreipėsi į NMA direktorių, prašydamas išnagrinėti skundo aplinkybes ir pateikti pareiškėjui motyvuotą atsakymą, išsamiai paaiškinant, ar pagal dabartinį nekilnojamojo turto registro duomenų įrašą dėl žemės sklypo savininkų pareiškėjas yra laikomas žemės sklypo, kuriame jis ketina statyti statinį, savininku, jeigu ne – paaiškinti, dėl kokių priežasčių ir kuo vadovaujantis taip teigiama; imtis priemonių šalinti pažeidimus, jeigu tokių būtų nustatyta; taip pat kreipėsi į ŽŪM prašydamas įvertinti skundo aplinkybes ir pateikti motyvuotą nuomonę dėl jų.

NMA raštu informavo, kad Paraiška atitiko tinkamumo gauti paramą reikalavimus ir buvo įvertinta teigiamai, todėl NMA buvo priimtas sprendimas skirti paramą pareiškėjo projektui. Pareiškėjo atitiktis šiai tinkamumo gauti paramą sąlygai patvirtinta pagal nekilnojamojo turto registro duomenis nustačius, kad Paraiškos tinkamumo vertinimo metu pareiškėjas tapo žemės sklypo, kuriame numatoma įgyvendinti projektą, bendraturčiu. Paraiškos pateikimo metu žemės sklypas priklausė pareiškėjo sutuoktinei, kuri pateikė rašytinį sutikimą dėl pareiškėjo investavimo į bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise valdomą žemės sklypą bei projekte numatytos ekonominės veiklos vykdymo.

ŽŪM pateikė savo poziciją ir paaiškino, kad Paraiškos pateikimo metu nekilnojamojo turto registre nebuvo duomenų, jog pareiškėjas yra žemės sklypo bendraturtis, todėl NMA prašymas pateikti dokumentus, patvirtinančius teisėtą žemės sklypo, kuriame planuojama įgyvendinti projektą, valdymą, buvo pagrįstas.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos