2022 m. rugsėjo 6 d.

Po Seimo kontrolierės tarpininkavimo Vidaus reikalų ministerija įpareigojo Valstybės sienos apsaugos tarnybą ir Migracijos departamentą paisyti Viešojo administravimo įstatymo reikalavimų

Seimo kontrolierė išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo) informuojant, kad su prašymu suteikti teisę laisvai judėti Lietuvos Respublikos teritorijoje jis turėtų kreiptis į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, bei Migracijos departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo) informuojant, kad dėl galimybės laisvai judėti pareiškėjas turėtų kreiptis į Valstybės sienos apsaugos tarnybos užsieniečių registracijos centro viršininką.

Įvertinusi tai, jog, pagal teisės aktus, Vidaus reikalų ministerija tiesiogiai kontroliuoja Migracijos departamento ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos veiklą, kartu siekdama greitesnio skunde išdėstytos problemos išsprendimo, Seimo kontrolierė priėmė sprendimą tarpininkauti ir kreiptis į vidaus reikalų ministrę su prašymu išnagrinėti skunde išdėstytas aplinkybes bei išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių Migracijos departamentas ir Valstybės sienos apsaugos tarnyba nustatę, jog nėra kompetentingi spręsti pareiškėjo prašyme išdėstytų klausimų, nepersiuntė jo prašymo kompetentingam viešojo administravimo subjektui, kaip tai numatyta Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 4 dalyje.

Vidaus reikalų ministerija, išnagrinėjusi Seimo kontrolierės pateiktą rekomendaciją, įpareigojo Valstybės sienos apsaugos tarnybą ir Migracijos departamentą užtikrinti, jog asmenų prašymai, kurių nagrinėjimas nepriskirtinas juos gavusios įstaigos kompetencijai, būtų persiunčiami nagrinėti kompetentingam viešojo administravimo subjektui, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme.

Susijusios naujienos