2022 m. balandžio 5 d.

Po Seimo kontrolierės tarpininkavimo Šiaulių tardymo izoliatorius atliks gyvenamųjų patalpų dezinfekciją (dezinsekciją)

Seimo kontrolierė E. Leonaitė gavo pareiškėjo skundą dėl netinkamos sanitarinės aplinkos Šiaulių tardymo izoliatoriuje. Pareiškėjas skunde, be kitų aplinkybių, nurodė, kad Šiaulių TI pareigūnai nereaguoja į jo prašymus (skundus) dėl gyvenamojoje patalpoje esančių kenkėjų, tokių kaip blusos, utelės ir blakės, ir nesiima jokių priemonių juos išnaikinti.

Įvertinusi aplinkybę, jog skunde iškelta problema greičiau ir efektyviau galėtų būti išspręsta padedant Kalėjimų departamentui (subsidiarumo principas), Seimo kontrolierė nusprendė, jog tikslinga, kad pareiškėjo skundą pirmiausia išnagrinėtų Kalėjimų departamento direktorius ir dėl jo pateiktų motyvuotą atsakymą.

Taikydama tarpininkavimo procedūrą, Seimo kontrolierė rekomendavo Kalėjimų departamento direktoriui išsiaiškinti, dėl kokios priežasties Šiaulių TI pareigūnai nereaguoja į pareiškėjo prašymus (skundus) dėl gyvenamojoje patalpoje esančių kenkėjų ir nesiima jokių priemonių juos išnaikinti.

Reaguodamas į Seimo kontrolierės kreipimąsi, Kalėjimų departamentas nedelsiant kreipėsi į Šiaulių TI direktorių su prašymu kuo skubiau organizuoti kameros, kurioje gyvena pareiškėjas, dezinfekciją (dezinsekciją), taip pat užtikrinti, kad būtų atitinkamai reaguojama ne tik į raštu, bet ir į žodžiu pateiktus skundus ir prašymus.

 

Susijusios naujienos