2023 m. sausio 27 d.

Po Seimo kontrolierės tarpininkavimo Pravieniškių 2-ajame kalėjime už maisto tvarkymą atsakingam asmeniui numatoma skirti administracinę nuobaudą

Seimo kontrolierė gavo pareiškėjo skundą, kuriame pareiškėjas, be kitų aplinkybių, skundėsi dėl Pravieniškių 2-ojo kalėjime netinkamai organizuojamo nuteistųjų maitinimo, higienos normos reikalavimų nepaisymo ir kt.

Atsižvelgusi į skunde nurodytas aplinkybes ir į Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai (VMTV) teisės aktais nustatytą kompetenciją, Seimo kontrolierė nusprendė, jog tikslinga, kad skundą pirmiausia išnagrinėtų VMTV vadovas ir dėl jo pateiktų motyvuotą atsakymą.

Seimo kontrolierei sprendimu taikant tarpininkavimo procedūrą VMTV vadovui buvo rekomenduota išnagrinėti pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes, kiek jos susijusios su maisto saugos, kokybės ir kitų privalomųjų reikalavimų laikymosi galimais pažeidimais, ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais pateikti jam motyvuotą atsakymą.

Reaguodamas į pirmiau paminėtą Seimo kontrolierės prašymą, VMTV vadovas informavo, kad Pravieniškių 2-ajame atliko patikrinimą. Patikrinimo metu nustatyta, kad maisto atliekos tvarkomos nesilaikant teisės aktų reikalavimų: atliekų konteineriai perpildyti, laiku nešalinami iš maisto tvarkymo patalpų, nuo jų sklido nemalonus kvapas.

VMTV vadovas pažymėjo, kad už nustatytus pažeidimus už maisto tvarkymą atsakingam asmeniui numatoma skirti administracinę nuobaudą, nurodyta pašalinti trūkumus ir pateikti dokumentus, kuriais patvirtinama, kad visi patikrinimo metu nustatyti trūkumai yra pašalinti.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos