2022 m. liepos 28 d.

Po Seimo kontrolierės tarpininkavimo pareiškėjo prašymas dėl trumpalaikės išvykos suteikimo vertinamas pakartotinai

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos veiksmų ir sprendimo nesuteikti trumpalaikės išvykos iš pataisos įstaigos. Skunde, be kitų aplinkybių, buvo nurodyta, kad Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracija savo sprendimą grindė tuo, jog pareiškėjas neatitinka Bausmių vykdymo kodekso 104 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatytų kriterijų: turi galiojančią nuobaudą už bausmės atlikimo metu padarytą teisės aktų pažeidimą, nors, anot pareiškėjo, jis neturi jokių galiojančių nuobaudų.

Kadangi Seimo kontrolieriai neprižiūri ir tiesiogiai nekontroliuoja bausmių vykdymo, taip pat nevertina bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmų ir sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo, Seimo kontrolierė nusprendė tarpininkauti ir kreiptis į Kalėjimų departamento direktorių su prašymu įvertinti Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos veiksmų ir sprendimo nesuteikti trumpalaikės išvykos iš pataisos įstaigos teisėtumą ir pagrįstumą.

Kalėjimų departamento direktorius, reaguodamas į Seimo kontrolierės kreipimąsi, patikrino ir nustatė, kad pareiškėjas nebuvo baustas Administracinių nusižengimų kodekso tvarka ir todėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijai nurodė pakartotinai išnagrinėti pareiškėjo prašymą dėl trumpalaikės išvykos suteikimo, iš naujo įvertinant jo atitikimą Bausmių vykdymo kodekso 104 straipsnio reikalavimams.

Susijusios naujienos