2021 m. lapkričio 17 d.

Po Seimo kontrolierės tarpininkavimo iš naujo įvertinta galimybė atleisti asmenį nuo socialinio būsto mokesčio

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė gavo asmens skundą dėl savivaldybės įmonės (SĮ) „Vilniaus miesto būstas“ atsakingų pareigūnų veiksmų (neveikimo), nesumažinant jam socialinio būsto mokesčio.

Seimo kontrolierė atsisakė nagrinėti skundą, nes nei ji, nei SĮ „Vilniaus miesto būstas“ nepriima sprendimų dėl socialinio būsto mokesčio sumažinimo, tokius sprendimus priima savivaldybių tarybos.

Vis dėlto, atsižvelgdama į problemos svarbą pareiškėjui, taikant tarpininkavimo procedūrą su rekomendacijomis buvo kreiptasi į Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorių prašant:

1) įvertinti galimybę atleisti asmenį nuo nuomos mokesčio arba jį sumažinti;

2) paaiškinti asmeniui kito pobūdžio socialinės paramos ir socialinės pagalbos teikimo /  gavimo sąlygas ir tvarką bei įvertinti jos (jų) skyrimo jam galimybes; imtis priemonių šalinti pažeidimus, jeigu tokių būtų nustatyta.

Atsižvelgdama į Seimo kontrolierės rekomendacijas, savivaldybės administracija paaiškino asmeniui atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio ir jo sumažinimo sąlygas. Įvertinusi asmens pajamas nustatė, kad jos viršija įstatyme nustatytą dydį; informavo, kad dėl šios priežasties rengti savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą dėl jo atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo nebuvo teisinio pagrindo.

Nepaisant šių aplinkybių, įvertinus tai, kad asmens gautos pajamos tik nežymiai viršijo 1,5 Vyriausybės remiamų pajamų dydį, kad jis yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus, taip pat į jo sveikatos būklę, nuspręsta rengti Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl pareiškėjo atleidimo nuo socialinio būsto nuomos mokesčio mokėjimo už 2021 m.

Taigi tarpininkaujant Seimo kontrolierei Vilniaus miesto savivaldybės administracija iš naujo įvertino asmens galimybes būti atleistam nuo socialinio būsto mokesčio tam tikram laikotarpiui ir priėmė sprendimą rengti šiuo klausimu sprendimo projektą bei teikti jį tvirtinti savivaldybės tarybai.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos