2021 m. gruodžio 9 d.

Po Seimo kontrolierės tarpininkavimo buvo išspręsta Tarandės bendruomenės problema ir Tarandės upė įtraukta į Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastrą

Į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierę kreipėsi Tarandės bendruomenė su skundu dėl galimai neteisėto Tarandės upelio išregistravimo iš Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (toliau vadinama – UETK) 2012 metais.

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė, atsižvelgdama į tai, kad skunde nurodyto klausimo sprendimas priskirtas Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūrai, atsisakė nagrinėti skundą ir tarpininkavimo raštu kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą, prašydama pakartotinai išnagrinėti Tarandės bendruomenės prašymą, atkreipiant dėmesį į Vilniaus rajono savivaldybės poziciją, hidrometeorologinę informaciją, sprendimų teisėtumo, išsamumo principus; imtis priemonių įvertinti faktinę situaciją dalyvaujant suinteresuotoms šalims, kompetentingoms institucijoms, ekspertams; priimti sprendimą dėl UETK duomenų patikslinimo / nepatikslinimo, informuoti Tarandės bendruomenę ir Seimo kontrolierius; jei nebus tikslinama – motyvuotai paaiškinant kodėl, nurodant pareiškėjams šio administracinio sprendimo apskundimo tvarką.

Aplinkos ministerijos Aplinkos apsaugos agentūra pateikė atsakymą ir informavo, kad įvertinusi informaciją, gautą iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir naujausius (2021 m. rugsėjo mėn.) Georeferencinio pagrindo kadastro duomenis, Tarandės upę įregistravo Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre. Seimo kontrolierei tarpininkaujant buvo išspręsta Tarandės bendruomenės problema ir pasiektas skundo tikslas – Tarandės upė įregistruota UETK.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos