2021 m. spalio 15 d.

Po Seimo kontrolierės tarpininkavimo buvo išspręsta pareiškėjos problema, įrašant ją atsakingu už kapavietės tvarkymą asmeniu

Į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių kreipėsi pareiškėjas su skundu dėl AB „Rokiškio komunalininkas“ (toliau vadinama ir – Bendrovė) veiklos (neveikimo), Rokiškio rajono savivaldybės administracijos (toliau vadinama ir – Savivaldybė) atsakingų pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su prašymų būti Rokiškio miesto Laukupės gatvės senosiose kapinėse kapavietės prižiūrėtoja nagrinėjimu ir atsakymų į juos pateikimu.

Atsižvelgdama į tai, kad skundo aplinkybes tikslinga nagrinėti kitoje institucijoje, Seimo kontrolierė Milda Vainiutė atsisakė nagrinėti skundą ir priėmė sprendimą tarpininkauti.

Seimo kontrolierė raštu kreipėsi į Savivaldybę, prašydama išnagrinėti skundą ir išsamiai paaiškinti, kokių ir kiek giminių, artimųjų ar kitų suinteresuotų asmenų sutikimą, kaip rašoma Bendrovės, Savivaldybės raštuose, turėtų pristatyti Bendrovei pareiškėja ir dėl kokių priežasčių, kad būtų įrašyta už kapavietę atsakingu asmeniu; paaiškinti, ar yra Bendrovei, Savivaldybei žinoma, jog šioje kapavietėje, be pareiškėjos artimųjų, yra palaidota kitų asmenų mirusių giminių, jeigu nėra palaidota kitų asmenų giminių – dėl kokių priežasčių ir kuo remiantis pareiškėja nėra paskiriama kapavietės prižiūrėtoja; imtis priemonių pažeidimams šalinti, jeigu tokių būtų nustatyta.

Savivaldybė pateikė atsakymą ir informavo, kad įvertinusi visas aplinkybes, surinktus papildomus duomenis, už kapavietę atsakingų asmeniu įrašė pareiškėją. Seimo kontrolierei tarpininkaujant buvo išspręsta pareiškėjo problema ir pasiektas skundo tikslas – pareiškėjas įrašytas atsakingu už kapavietės tvarkymą asmeniu.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos