2022 m. rugpjūčio 29 d.

Po Seimo kontrolierės tarpininkavimo atkreiptas antstolės dėmesys į privalomumą skundus nagrinėti vadovaujantis LR civilinio proceso kodekse nustatytais terminais bei kitais antstolių veiklą reglamentuojančiais teisės aktais

Seimo kontrolierė gavo pareiškėjo skundą dėl antstolės veiksmų, galimai nesilaikant teisės aktuose įtvirtintų skundų nagrinėjimo terminų.

Skunde pareiškėjas nurodė, kad kreipėsi į antstolę, tačiau antstolė atsakymo per nustatytus terminus nepateikė. Atsižvelgiant į tai, jis Seimo kontrolierės prašė įvertinti antstolės veiksmus, o nustačius pažeidimus paskirti nuobaudą ir įpareigoti antstolę nepažeisti nustatytų reikalavimų.

Įvertinusi skunde nurodytas aplinkybes ir atsižvelgusi į Lietuvos antstolių rūmams teisės aktais nustatytą kompetenciją, Seimo kontrolierė nusprendė, jog tikslinga, kad skundą pirmiausia išnagrinėtų Lietuvos antstolių rūmų valdytoja ir dėl jo pateiktų motyvuotą atsakymą.

Taikant tarpininkavimo procedūrą Lietuvos antstolių rūmų valdytojos buvo prašyta atidžiai išnagrinėti skunde nurodytas aplinkybes, kartu išsiaiškinti, ar nagrinėtinu atveju antstolė nepažeidė teisės aktuose įtvirtintų skundų nagrinėjimo tvarkos ir terminų.

Reaguodama į Seimo kontrolierės prašymą, Lietuvos antstolių rūmų valdytoja, be kita ko, informavo, jog skunde ir Seimo kontrolierės tarpininkavimo rašte pateikta informacija bei antstolės veiklos organizavimo aplinkybės svarstytos ir analizuotos Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo posėdžiuose.

Lietuvos antstolių rūmai nustatė, kad antstolė pažeidė teisės aktuose nustatytą skundų nagrinėjimo terminą, tačiau įvertinus aplinkybę, jog termino išnagrinėti skundą formalus praleidimas nėra sisteminis, atkreipė antstolės dėmesį į privalomumą skundus nagrinėti vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytais terminais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais antstolių veiklą.

Taip pat Lietuvos antstolių rūmai pažymėjo, jog kiekvienas antstolis privalo siekti darnaus bendradarbiavimo su proceso dalyviais, todėl papildomai vykdys periodinę antstolės veiklos, nagrinėjant pareiškėjų skundus, stebėseną ir tikisi, kad minėtas atvejis antstolės veikloje ateityje nepasikartos.

 

Susijusios naujienos