2021 m. spalio 14 d.

Pataisos namų pareigūnai biurokratiniais reikalavimais negali riboti teisės kreiptis į teismą

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Marijampolės pataisos namų (toliau vadinama ir – Marijampolės PN) pareigūnų veiksmų.

Pareiškėjas nurodė, kad  su prašymu kreipėsi į Marijampolės PN administraciją padaryti jam rašto kopijas, už kurias pareiškėjas pats susimokės, tačiau Marijampolės PN administracija atsisakė tai daryti.

Iš Seimo kontrolieriui pateiktos informacijos nustatyta, kad Marijampolės PN administracija atsakyme pareiškėjui nurodė, kad jo prašomų rašto kopijų nedarys, kadangi, vadovaujantis Dokumentų rengimo taisyklėmis, pareiškėjo pateikti raštai neatitinka dokumentų reikalavimų.

Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. 1R-25 aiškiai apibrėžta sąlygos, kada nuteistiesiems (suimtiesiems) gali būti teikiamos kopijos. Kai prašoma administracinės, civilinės ir baudžiamosios bylos ir asmens bylos dokumentų kopijų, jos nuteistajam (suimtajam) privalo būti padaromos ir kai jo asmeninėje sąskaitoje nėra pakankamai lėšų, o kopijų darymo išlaidos išskaičiuojamos iš nuteistojo (suimtojo) asmeninės sąskaitos, kai joje atsiranda lėšų. Kitos nuteistojo (suimtojo) prašomos informacijos kopijos padaromos, kai nuteistojo (suimtojo) asmeninėje sąskaitoje yra pakankamai lėšų.

Pataisos namų pareigūnai, vykdydami savo funkcijas, privalo elgtis rūpestingai, turi pozityvią pareigą padėti nuteistiesiems realiai spręsti jiems iškilusias problemas.

 Seimo kontrolierius pažymi, kad pareiškėjui pateiktas atsakymas, kai vietoje prašomų rašto kopijų pateikimo pareigūnai laikosi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, t. y. jokiame teisės akte nenustatyto reikalavimo (dėl kurio būtų negalimas kopijos darymas), kad pareiškėjo raštas, skirtas administraciniam teismui, atitiktų Dokumentų rengimo taisyklėse nurodytus dokumento reikalavimus, nepadeda išspręsti nuteistajam kilusios problemos ir laikytinas biurokratiniu.

Seimo kontrolierius atkreipė pareigūnų dėmesį, kad toks biurokratinis veikimas gali riboti pareiškėjo teisę kreiptis į teismą (pateikti dokumentai rodo, jog prašomos kopijos turėjo būti siunčiamos į teismą). 

Seimo kontrolierius rekomendavo Marijampolės pataisos namų direktoriui:
              – pakartotinai išnagrinėti pareiškėjo prašymą ir priimti teisės aktų reikalavimus atitinkantį sprendimą, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad nepagrįstai nebūtų apribota pareiškėjo teisė kreiptis į teismą;
              – imtis priemonių, kad ateityje sprendimai atsisakyti tenkinti prašymus dėl kopijų pateikimo būtų priimami tik griežtai laikantis teisės aktų reikalavimų, ypatingai atsižvelgiant į teisės kreiptis į teismą užtikrinimą.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos