2021 m. kovo 15 d.

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariate pareiškėjo pakartotinis kreipimasis nenagrinėtas nepagrįstai

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau vadinama ir – Panevėžio AVPK) pareigūnų veiksmų (neveikimo) atsakant į jo prašymus.

Pareiškėjas skunde nurodė, kad jis Panevėžio AVPK pateikė prašymą suteikti informaciją apie pareigūnui taikytą atsakomybę dėl Kelių eismo taisyklių pažeidimo, tačiau prašymas buvo išnagrinėtas neišsamiai, todėl jam teko kreiptis su dar vienu prašymu, kuris buvo laikytas pakartotiniu ir paliktas nenagrinėtu.

Seimo kontrolierius nustatė, kad atsakant į pirmąjį pareiškėjo prašymą Panevėžio AVPK informavo apie jo nurodytam pareigūnui pradėtą administracinę teiseną ir paaiškino, kad  nurodyto automobilio savininkas, kurio pavardė tokia pati kaip įvardinto pareigūno, tačiau vardas kitoks, yra patrauktas administracinėn atsakomybėn ir jam paskirta piniginė bauda.

Pareiškėjui liko  neaišku, ar skirtingi administracinėn atsakomybėn patrauktų asmenų vardai buvo nurodyti dėl techninės klaidos, ar administracinėn atsakomybėn buvo patraukti du skirtingi asmenys, todėl dėl aplinkybių patikslinimo jis kreipėsi į Panevėžio AVPK dar kartą ir prašė informuoti, ar jo nurodytas pareigūnas buvo nubaustas už Kelių eismo taisyklių pažeidimą.

Panevėžio AVPK Pareiškėjo antrąjį prašymą laikė pakartotiniu ir nenagrinėjo bei prašomos informacijos nesuteikė.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, kad LVAT ne kartą yra konstatavęs, jog vertinant, ar pagrįstai pareiškėjo kreipimasis pakartotinai nenagrinėtas, turi būti analizuojama, ar kreipimesi pateikiami nauji faktiniai duomenys, papildomi argumentai, leidžiantys abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu.  

Įvertinęs tyrimo metu nustatytas aplinkybes, Seimo kontrolierius konstatavo, kad antrasis pareiškėjo prašymas negalėjo būti vertinimas kaip pakartotinis, nes pareiškėjo pakartotinį kreipimąsi sąlygojo neišsamus atsakymas į pirmąjį. Antrajame kreipimesi nebuvo prašoma iš naujo vertinti pirmojo prašymo aplinkybių ar atlikti tyrimą, o tik patikslinti, ar pareigūnas buvo nubaustas (į ką nebuvo atsakyta ankstesniu raštu). Pareiškėjui taip pat nebuvo išaiškinta ir sprendimo atsisakyti nagrinėti jo prašymą apskundimo tvarka. Todėl pareiškėjo skundas buvo pripažintas pagrįstu.  

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos