2022 m. liepos 14 d.

Nuteisteistiesiems, neturintiems pakaitinių drabužių ir avalynės, jie privalo būti suteikti nemokamai

Seimo kontrolierė Erika Leonaitė išnagrinėjo skundą dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų galimai neteisėtų veiksmų (neveikimo), neužtikrinant tinkamo materialinio buitinio aprūpinimo, t. y. neišduodant drabužių, dėl ko  pareiškėjas priverstas daugiau kaip 6 mėnesius vilkėti vieną komplektą savo turimų viršutinių ir apatinių rūbų bei naktį juos skalbti.

Bausmių vykdymo kodekse nurodyta, jog arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems užtikrinamos reikiamos buities sąlygos, t. y. nuteistieji, kurie neturi savo drabužių ir avalynės, nemokamai aprūpinami drabužiais ir avalyne pagal sezoną. Pagal tokį teisinį reguliavimą, pareiga sudaryti tinkamas buities sąlygas bei aprūpinti drabužiais tenka laisvės atėmimo įstaigai, kuri turi užtikrinti, kad nuteistieji dėvėtų tinkamus ir tvarkingus drabužius.

Tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėjas su skundu kreipėsi į Alytaus pataisos namų administraciją teigdamas, kad asmeninėje sąskaitoje pinigų turi tik tiek, kiek artimieji suteikia paramos, ir šių lėšų nepakanka nusipirkti drabužiams, o į Alytaus pataisos namus atvyko tik su vienu sportiniu komplektu ir neturi pakaitinių rūbų, todėl drabužius yra privestas skalbti ir džiovinti naktį. Administracija, išnagrinėjusi skundą, pateikė atsakymą, kuriame nurodė, jog nuteistuosius aprūpina nemokamai drabužiais tuomet, kai jie neturi nuosavų, o pareiškėjas, pasak būrio specialistės, yra apsirūpinęs rūbais pagal sezoną. Tačiau Alytaus pataisos namų administracija Seimo kontrolierei nepateikė duomenų, kiek ir kokius drabužius pareiškėjas turėjo atvykdamas į įstaigą.

Rašte Seimo kontrolierei Alytaus pataisos namų administracija taip pat nurodė, jog pareigūnai yra kompetentingi vizualiai įvertinti, ar nuteistieji, tarp jų ir pareiškėjas, turi pakankamai drabužių. Be to, informavo, kad tarp nuteistųjų pastebimos neteisėtos ir manipuliatyvios praktikos, kai nuteistieji, siekdami sau neteisėtos asmeninės naudos, įvairiomis priemonėmis stengiasi gauti drabužių iš įstaigos, kad vėliau juos galėtų realizuoti kitiems nuteistiesiems. Tačiau, Seimo kontrolierės nuomone, tokiais atvejais administracija turėtų imtis teisės aktuose numatytų priemonių minėtoms veikoms išaiškinti ir užkardyti, o ne prevenciškai riboti nuteistųjų, tarp jų ir pareiškėjo, teises daugiau, nei būtina. Be to, nagrinėjamu atveju Alytaus pataisos namų administracija Seimo kontrolierei nepateikė jokių konkrečių faktų apie tai, kad pareiškėjas būtų veikęs neteisėtai.

Atlikusi tyrimą, Seimo kontrolierė Erika Leonaitė konstatavo, jog Alytaus pataisos namų pareigūnai formaliai pritaikė teisės normas, vadovavosi subjektyviu pareigūnės liudijimu, tačiau nesirėmė jokiomis patvirtintomis faktinėmis aplinkybėmis ir nesiėmė jokių veiksmų išsiaiškinti, kokie sunkumai kyla pareiškėjui turint tik vieną komplektą drabužių ir esant priverstam nuolat juos dėvėti, be galimybės pasikeisti. Seimo kontrolierės nuomone, tokia situacija sudaro prielaidas pažeisti žmogiškąjį orumą.

Atsižvelgus į aukščiau minėtas aplinkybes, skundas, kiek tai susiję su teise dėvėti tinkamos būklės drabužius, buvo pripažintas pagrįstu, o Seimo kontrolierė Alytaus pataisos namų direktoriui rekomendavo imtis priemonių ir spręsti problemą iš esmės, kad pareiškėjas kuo skubiau būtų aprūpintas pakankamu kiekiu drabužių bei kad ateityje pareiškėjų skundai būtų nagrinėjami ne formaliai, o būtų padedama realiai spręsti nuteistiesiems iškylančias problemas.

Susijusios naujienos