2021 m. lapkričio 16 d.

Nustatyti Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos veiklos trūkumai ir imtasi veiksmų juos šalinti

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė gavo skundą dėl Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama ir – Tarnyba) Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Palangos atsakingų pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su vaiko situacijos vertinimu ir atvejo vadybos taikymu.

Seimo kontrolierė sprendė, kad skundo aplinkybes, susijusias su vaiko teisių apsauga, tikslinga  nagrinėti kitose institucijose: Tarnyboje ir Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigoje.

Tačiau, siekiant padėti pareiškėjai greičiau gauti paaiškinimus skundo klausimais ir efektyviau išspręsti problemą, taikant tarpininkavimo procedūrą su rekomendacijomis buvo kreiptasi į Tarnybos direktorių prašant įvertinti pareiškėjo nesutikimo su Vaiko situacijos vertinimo anketoje nurodytomis aplinkybėmis (išvadomis) argumentus bei Tarnybos skyriaus darbuotojo veiksmus, atliekant vaiko situacijos vertinimą ir taikant atvejo vadybą.

Įvertinusi situaciją Tarnyba pripažino, kad valstybės tarnautoja tinkamai (raštu) neinformavo pareiškėjo apie atvejo vadybos inicijavimą, taip pat įsipareigojo atkreipti dėmesį į tinkamą, objektyviais argumentais, o ne prielaidomis pagrįstą rizikos veiksnių fiksavimą.

Taigi tarpininkaujant Seimo kontrolierei buvo nustatyti Tarnybos skyriaus veiklos trūkumai ir imtasi veiksmų juos šalinti.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos