2021 m. lapkričio 19 d.

Nustatyti teisės aktų reikalavimų nesilaikymo faktai Šiaulių tardymo izoliatoriuje

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo skundą, kuriame pareiškėjas nurodė, kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus (toliau vadinama – ŠTI) pareigūnai nepaiso teisės aktų reikalavimų ir kamerų patalpose neįrengia pareigūnų iškvietimo mygtukų, todėl, kilus būtinybei skubiai išsikviesti pareigūnus, tai padaryti sudėtinga.

Seimo kontrolierius konstatavo, kad pagal nustatytą teisinį reglamentavimą ir teismų praktiką, tardymo izoliatoriaus administracijai kyla pareiga įrengti pareigūnų iškvietimo mygtukus kameros tipo patalpose ir užtikrinti jų veikimą, nes tai yra vienas iš būdų užtikrinti asmens teisę į saugią aplinką.

Tyrimo metu nustatyta, kad ŠTI kamerose nėra įrengti pareigūnų iškvietimo mygtukai / sistema. Pasak ŠTI pareigūnų, jie / ji nėra įrengti / įrengta, nes ŠTI pastatas yra įtrauktas į Lietuvos Respublikos paveldosaugos objektų registrą ir jo remonto darbams yra keliami specifiniai reikalavimai, t. y., draudžiama ardyti sienų apdailą.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, kad pasaulyje bei Lietuvoje sparčiai besivystant technologijoms, yra galimybė ieškoti kitų techninių sprendimų, kurie užtikrintų efektyvios pareigūnų iškvietimo sistemos įrengimą, nepažeidžiant ŠTI pastato sienų apdailos. Skundo tyrimo metu nebuvo gauta duomenų, kad ŠTI pareigūnai būtų pasiekę konkrečių rezultatų, sprendžiant susiklosčiusią situaciją dėl kamerose neįrengtų pareigūnų iškvietimo mygtukų.

Todėl Seimo kontrolierius padarė išvadą, kad ŠTI administracija nesiima aktyvių veiksmų kuo skubiau išspręsti problemą ir nevykdo pareigos visose ŠTI patalpose, kuriose suimtieji gyvena, dirba, susirenka, įrengti pareigūnų iškvietimo mygtukus bei užtikrinti jų veikimą.

Seimo kontrolierius ŠTI direktoriui rekomendavo kuo skubiau imtis spręsti pareigūnų iškvietimo sistemos įrengimo klausimą ir apie priimtus sprendimus, konkrečius planuojamus darbus bei jų atlikimo terminus informuoti Seimo kontrolierių.

Pareiškėjas skundėsi ir tuo, kad ŠTI pareigūnai jam neleido naudotis artimųjų atneštu nuotraukų albumu. Seimo kontrolierius konstatavo, kad nagrinėjamu atveju ŠTI pareigūnai priėmė teisėtą sprendimą, tačiau atkreipė dėmesį, kad pagal galiojantį teisinį reglamentavimą suimtieji gali turėti nuotraukas, todėl nėra aišku, dėl kokių priežasčių jiems yra draudžiama turėti albumą, skirtą joms laikyti; taip pat nuotraukų albumas galėtų būti nesudėtingai priskirtas prie teisės aktuose įtvirtintų „kitų smulkių asmeninių daiktų“ ir padėtų užtikrinti tvarką suimtųjų gyvenamosiose patalpose.

Seimo kontrolierius Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui rekomendavo apsvarstyti galimybę papildyti nustatytą teisinį reglamentavimą arba imtis kitų priemonių, kad ateityje suimtieji galėtų įsigyti ir turėti nuotraukų albumų.

Pareiškėjas skundėsi ir tuo, kad nebuvo sudarytos sąlygos iš anksto susipažinti su pasivaikščiojimo gryname ore tvarkaraščiu.

Seimo kontrolierius konstatavo, kad pagal nustatytą teisinį reglamentavimą tardymo izoliatoriaus administracija privalo užtikrinti, kad kiekvienoje kameroje (įskaitant ir kameroje, kurioje yra laikomas pareiškėjas) būtų iškabinta informacija apie Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas suimtųjų teises, pareigas, draudimus ir dienotvarkę, kurioje yra nurodytas pasivaikščiojimo gryname ore laikas.

Skundo aplinkybių tyrimo vietoje metu nustatyta, kad suimtųjų pasivaikščiojimo gryname ore tvarkaraštis ŠTI patalpose (įskaitant ir kameroje, kurioje yra laikomas pareiškėjas) nėra iškabintas ir su juo susipažinti nėra galimybės; apie pasivaikščiojimą gryname ore budintys pareigūnai asmenis informuoja tą pačią dieną, iki jo likus 15 – 40 minučių. Iki pat skundo tyrimo pabaigos Seimo kontrolieriui nebuvo pateikti duomenys, kurie paneigtų skundo aplinkybių tyrimo vietoje metu nustatytą faktą. Todėl Seimo kontrolierius ŠTI direktoriui rekomendavo imtis priemonių, kad būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų, užtikrinant, jog kiekvienoje kameroje būtų iškabinta informacija apie Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas suimtųjų teises, pareigas, draudimus ir dienotvarkę, kurioje yra nurodytas pasivaikščiojimo gryname ore laikas.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos