2021 m. kovo 9 d.

Nustatyti savavaldžiavimo faktai Vilniaus rajono savivaldybėje

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Milda Vainiutė išnagrinėjo skundą dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos bei dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau vadinama ir – NŽT) pareigūnų veiksmų (neveikimo) nagrinėjant pareiškėjo prašymus dėl galimai neteisėtai valstybinėje žemėje, skirtoje pravažiavimui, įrengto užtvaro.

Tyrimo metu Seimo kontrolierė nustatė, kad pravažiavimo kelias (valstybinėje žemėje), kuriame įrengtas užtvaras, nėra įrašytas į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą, kadangi, savivaldybės administracijos teigimu, neatitinka kriterijų, kuriais vadovaujantis keliai ir gatvės yra į jį įrašomi.

Pažymėtina, kad gyventojai užtvarą šiame kelyje įsirengė, turėdami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kelio ženklų, greitį mažinančių priemonių ir užtvarų įrengimo darbo grupės (toliau vadinama – Darbo grupė) leidimą (pritarimą).

Tačiau, Seimo kontrolierės nuomone, Darbo grupė, gavusi gyventojų prašymą dėl užtvaro įrengimo šiame kelyje, negalėjo priimti sprendimo leisti įsirengti užtvarą dėl šių priežasčių:
1) kelias yra valstybinėje žemėje (žemės sklypas nesuformuotas), kurią, vadovaujantis Žemės įstatymo nuostatomis, patikėjimo teise valdo NŽT;
2) kelias nėra įrašytas į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą;
3) Darbo grupė, vadovaujantis savivaldybės administracijos patvirtintais teisės aktais, priima sprendimus dėl leidimų (pritarimų) išdavimo / neišdavimo įsirengti užtvarus tik savivaldybės vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse, įrašytuose į savivaldybės vietinės reikšmės kelių sąrašą.

Atsižvelgdama į tai, Seimo kontrolierė rekomendavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijai svarstyti klausimą dėl Darbo grupės išduoto leidimo (pritarimo) įrengti užtvarą panaikinimo.

Seimo kontrolieriaus prašymu NŽT Vilniaus rajono skyrius atliko minimo kelio (valstybinėje žemėje) žemės naudojimo valstybinę kontrolę.

NŽT Vilniaus rajono skyrius įvertino atlikto patikrinimo metu užfiksuotas aplinkybes ir tai, kad NŽT Vilniaus rajono skyrius nėra išdavęs sutikimų dėl užtvaro įrengimo ir (arba) remonto darbų [įrengtas kelias yra su asfalto danga] atlikimo valstybinėje žemėje.

NŽT Vilniaus rajono skyrius dėl galimo savavaldžiavimo, už kurį numatyta atsakomybė Administracinių nusižengimų kodekso 518 straipsnyje, kreipėsi į Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Rytų Lietuvos statybos valstybinės priežiūros departamentą ir Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariatą.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos