2021 m. lapkričio 22 d.

Nustatytas biurokratiškas elgesys Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmuose

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas, išnagrinėjęs  skundą, nustatė, kad Alytaus pataisos namų (toliau vadinama ir -Alytaus PN) pareigūnai elgėsi biurokratiškai, kratos metu paimdami ir tris savaites negrąžindami pareiškėjui maisto papildų, kuriuos jis įsigijo gavęs Alytaus pataisos namų administracijos leidimą. Seimo kontrolierius atkreipia dėmesį, kad kol pareigūnai sprendė dėl maisto papildų įsigijimo pagrįstumo, pareiškėjas Alytaus PN administracijai pateikė aštuonis skundus, prašydamas grąžinti jam teisėtai įsigytus ir leistus laikyti baltymų išrūgų miltelius. Užuot efektyviai ir realiai sprendę pareiškėjo keliamą klausimą ir operatyviai išsiaiškinę, kad pareiškėjui yra duotas leidimas turėti maisto papildus būnant drausmės grupėje, pareigūnai dirbo papildomus darbus – registravo ir nagrinėjo gautus pareiškėjo skundus bei rengė į juos atsakymus.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad Alytaus PN pareigūnai  atliko neplaninę kratą, kurios metu buvo paimti pareiškėjui priklausantys maisto papildai. Kadangi maisto papildai nėra įtraukti į drausmės grupei priskirtiems nuteistiesiems leidžiamų įsigyti ir turėti Pataisos įstaigų ir tardymo izoliatorių vidaus tvarkos taisyklėse nurodytų daiktų sąrašą, juos pareigūnai paėmė išsiaiškinti įsigijimo teisėtumą.

Nustatyta, kad pareiškėjas, būdamas drausmės grupėje buvo kreipęsis į Alytaus PN administraciją, prašydamas leisti savo lėšomis įsigyti baltymų išrūgų miltelių ir gavęs Alytaus PN administracijos sutikimą juos įsigijo ir laikė su savimi. Tačiau atlikę kratą pareigūnai nežinojo apie Alytaus PN administracijos atsakingų pareigūnų suteiktą leidimą įsigyti baltymų išrūgų miltelių. Nuteistųjų priežiūrą atliekantys pareigūnai nėra supažindinami su konkretaus nuteistojo atžvilgiu priimtais pataisos namų direktoriaus leidimais įsigyti tam tikrų daiktų, nes, kaip teigia Alytaus PN administracija, to nenumato teisės aktai.

Seimo kontrolierius pažymi, kad, nors ir pareiškėjas po kratos ir maisto papildų paėmimo pateikė maisto papildų įsigijimo dokumentus, pareigūnai į tai nekreipė dėmesio ir situaciją, ar drausmės grupei priskirtam pareiškėjui buvo leista laikyti / turėti maisto papildų, aiškinosi nepagrįstai ilgai. Ir tik tuomet, kai pareiškėjas kreipėsi su aštuoniais skundais į Alytaus PN administraciją dėl maisto papildų grąžinimo, jam po trijų savaičių, t. y. tik 2021 m. liepos 7 d. baltymų išrūgų milteliai buvo grąžinti.

Toks pareigūnų elgesys laikytinas biurokratiniu, nepadedančiu pareigūnams įgyti nuteistųjų pagarbos.

Alytaus PN direktoriui rekomenduota atlikti tyrimą ir išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių buvo vilkinamas teisėtai įsigytų maisto papildų grąžinimo pareiškėjui klausimo sprendimas.

Seimo kontrolierius atkreipia Alytaus PN dėmesį į tai, kad, nors teisės aktai nenumato, pareigūnai, prieš atlikdami kratą turėtų būti susipažinę su pataisos įstaigos direktoriaus priimtais sprendimais dėl leidimų įsigyti tam tikrų daiktų / prekių, kad galėtų žinoti, kokius daiktus kratos metu paimti, o kuriam nuteistajam yra suteiktas atskiras leidimas įsigyti tam tikrų daiktų / produktų ir juos turėti. Kratos metu pareigūnai ne tik turi atskleisti ir užkardyti bet kokius bandymus pabėgti arba nuslėpti uždraustus turėti daiktus, jie turi gerbti asmenų, kuriems yra atliekama krata, orumą ir jų asmeninę nuosavybę; tik abipusė pagarba leistų kurti įstaigoje pareigūnų ir nuteistųjų gerus santykius bei abipusį pasitikėjimą.

Seimo kontrolierius padarė išvadą, kad pareigūnai, kratos metu paėmę teisėtai turimus maisto papildus, nepaisant pareiškėjo daugkartinių kreipimųsi, nesistengė operatyviai ir efektyviai išsiaiškinti dėl jų įsigijimo pagrįstumo. Toks pareigūnų elgesys laikytinas biurokratizmu.

Seimo kontrolierius rekomendavo Kalėjimų departamento direktoriui imtis priemonių (esant poreikiui, ir tobulinti reglamentavimą), kad pataisos namų darbuotojai, prieš atlikdami kratas, būtų susipažinę su pataisos įstaigų administracijos sprendimais dėl atskiro leidimo įsigyti ir turėti tam tikrus daiktus, kurie nenumatyti leidžiamų įsigyti ir turėti daiktų sąraše.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos