2021 m. birželio 16 d.

Netinkamai veikianti Antstolių informacinė sistema sudaro prielaidas asmenų teisių pažeidimams

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų (neveikimo), susijusių su prašymų nagrinėjimu.

Pareiškėjas skunde nurodė, kad per vykdomųjų bylų portalą pateikė antstoliui prašymą, kuris buvo užregistruotas, tačiau atsakymo vis nesulaukė, todėl pakartotinai kreipėsi į antstolį el. paštu. Gavęs atsakymą el. paštu pareiškėjas sužinojo, kad jo prašymo, pateikto per vykdomųjų bylų portalą, antstolis nematė, nes dėl netinkamai veikiančios sistemos antstoliai nėra informuojami apie gautus raštus.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėjo prašymas, pateiktas per vykdomųjų bylų portalą (VBP), buvo gautas ir automatiškai sistemos užregistruotas bei patalpintas prie vykdomosios bylos gautų dokumentų, tačiau iš tiesų antstolis šio dokumento nematė ir neperskaitė, nes apie per VBP gautą dokumentą sistema antstolio neinformuoja jokiu atskiru pranešimu. Pareiškėjui atsakymas į jo prašymą buvo pateiktas el. laišku daugiau nei po mėnesio, po pakartotinio pareiškėjo kreipimosi. 

Antstolis Seimo kontrolieriui paaiškino, kad dėl problemų, susijusių su antstolių informavimu apie per VBP gaunamus dokumentus, į VĮ Registrų centrą ne kartą kreipėsi patys antstoliai ir Antstolių rūmai, tačiau situacija nesikeičia.

Seimo kontrolierius konstatavo, kad pareiškėjo teisė gauti atsakymą į savo prašymą per teisės aktuose nustatytą terminą buvo pažeista ir šį teisių pažeidimą sąlygojo galimai ne tiesiogiai nuo antstolio priklausantys veiksniai, o nepakankamai gerai veikianti Antstolių informacinė sistema.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, kad tinkamas tam tikros sistemos, tiesiogiai susijusios su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, neveikimas, ne tik apsunkina tiesioginę institucijų veiklą ir funkcijų atlikimą, bet ir sudaro prielaidas asmenų teisių pažeidimams, todėl atsiradę bet kokie trikdžiai turi būti kuo greičiau sprendžiami ir šalinami.

Seimo kontrolierius, įvertinęs pirmiau paminėtų aplinkybių svarbą visoms vykdymo proceso šalims, kreipėsi į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją,  kuri įgyvendina VĮ Registrų centro savininko teises ir pareigas, rekomenduodamas ministrei imtis priemonių, kad kuo greičiau būtų išspręsta antstolių neinformavimo teikiant prašymus (dokumentus) per vykdomųjų bylų portalą problema. 

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos