2022 m. liepos 18 d.

Net septynerius metus viena pareiškėjos namų valdos žemės sklypo dalis priklausė Alytaus rajono, o kita – Trakų rajono savivaldybės teritorijai

Seimo kontrolierės Erika Leonaitė ir Milda Vainiutė išnagrinėjo skundą dėl valstybės institucijų ir savivaldybių administracijų tarnautojų netinkamų veiksmų, taisant Alytaus rajono ir Trakų rajono savivaldybių administracinės ribos nustatymo klaidą.

Tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėjai nuosavybės teise priklausantys statiniai skundo pateikimo Seimo kontrolierėms metu buvo Trakų rajono savivaldybės ir Alytaus rajono savivaldybės teritorijose, o savivaldybių administracinė riba dalijo namų valdos žemę į dvi dalis. Dėl šios priežasties pareiškėja neturėjo galimybės suformuoti ir įteisinti žemės sklypą ir jos teisė į nuosavybę buvo apribota. Pažymėtina, jog Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklėse nustatyta, kad vientisas žemės sklypas nedalomas dviem ar daugiau gyvenamųjų vietovių, o gyvenamųjų vietovių teritorijų ribos negali kirsti statinių, kurie suformuoti kaip vienas atskiras nekilnojamasis daiktas.

Po Seimo kontrolierių kreipimosi Vidaus reikalų ministerijoje suorganizuotame pasitarime prieita prie išvados, jog, nustatant Trakų rajono ir Alytaus rajono savivaldybių teritorijų ribą, buvo padaryta techninė klaida. Ją ištaisius, Trakų rajono ir Alytaus rajono savivaldybių teritorijų ribos duomenys buvo patikslinti ir visas pareiškėjos žemės sklypas priskirtas Trakų rajono savivaldybės teritorijai, o duomenys apie tai užfiksuoti Lietuvos Respublikos adresų registre.

Baigusios tyrimą E. Leonaitė ir M. Vainiutė visgi konstatavo, kad dėl septynerius metus iš esmės neišspręstos problemos sprendimo Vidaus reikalų ministerijoje surengto institucijų pasitarimo metu nei jo eiga, nei institucijų priimtas sprendimas nebuvo fiksuoti oficialiame dokumente, t. y. Vidaus reikalų ministerijos pateikta informacija nebuvo pagrįsta objektyviais duomenimis, o tai nesuderinama su atsakingo valdymo principu. Taip pat tik Seimo kontrolierių tyrimo metu buvo pašalintos kliūtys, trukdžiusios sutvarkyti pareiškėjos namų valdos žemės sklypo dokumentus, t. y. tik gavusi Alytaus rajono savivaldybės administracijos sutikimą Trakų rajono savivaldybės administracija inicijavo Trakų ir Alytaus rajonų savivaldybių administracinės ribos patikslinimą.

Atsižvelgiant į tai, Seimo kontrolierės Vidaus reikalų ministerijai rekomendavo apsvarstyti klausimą dėl galimybės patobulinti ministerijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, numatant pasitarimų eigos ir priimtų sprendimų užfiksavimą dokumentuose, taip užtikrinant viešojo administravimo subjektams privalomų įstatymo viršenybės, objektyvumo, skaidrumo ir atsakingo valdymo principų įgyvendinimą; Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos – informuoti, ar patikslinus administracinę ribą ir visą pareiškėjos žemės sklypą priskyrus Trakų rajono savivaldybės teritorijai, buvo patikslintos žemės sklypo, į kurį patektų visi pareiškėjai priklausantys statiniai, ribos, ir ar buvo su pareiškėja sudaryta valstybinės žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartis; o Trakų rajono savivaldybės administracijai – ateityje sprendžiant analogiškus klausimus, užtikrinti Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų įgyvendinimą.

Susijusios naujienos