2021 m. vasario 23 d.

Net ir ekstremaliomis sąlygomis pacientų su klausos negalia teisė gauti informaciją privalo būti užtikrinta

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius Augustinas Normantas, susipažinęs su visuomenės informavimo priemonių (2021 m. vasario 10 d. interneto portale www.lrytas.lt paskelbto straipsnio „Klausos negalią turintys žmonės ligoninėse lieka siaubingoje situacijoje: atskleidė labai rimtą bėdą“) informacija, atkreipė dėmesį į minėtame straipsnyje aprašytas aplinkybes, kad „ligoninė nesugebėjo užtikrinti gestų kalbos vertimo paslaugų“, „Sveikatos apsaugos ministerija tikina, kad ligoninės turėtų užtikrinti tokią galimybę, tačiau kontroliuoti jų negali“,  ji „Už tai, kad pacientams būtų laiku suteiktos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos, yra atsakingas gydymo įstaigos vadovas“ ir kt.).

Lietuva yra įsipareigojusi tinkamai įgyvendinti Neįgaliųjų teisių konvencijos ir įstatymų reiklavimus dėl visuomenei teikiamų paslaugų prieinamumo, galimybės neįgaliesiems pasinaudoti įvairių pagalbininkų ir tarpininkų paslaugomis (profesionalių gestų kalbos vertėjų paslaugomis), kad būtų užtikrinta galimybė jiems gauti informaciją ir pan.

Siekdamas išsiaiškinti straipsnyje aprašytas aplinkybes bei skatinti pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms, ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą, Seimo kontrolierius pradėjo tyrimą savo iniciatyva.

Seimo kontrolieriaus pradėto tyrimo tikslas ─ nustatyti, ar Sveikatos apsaugos ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei kitų valstybės institucijų pareigūnai pagal kompetenciją ėmėsi pakankamų priemonių (teisėkūros, organizacinių, kontrolės ir kt.), kad sveikatos priežiūros įstaigose nebūtų pažeidžiama pacientų su klausos negalia teisė gauti informaciją.

Seimo kontrolierius pabrėžia, kad net ir ekstremalios situacijos sąlygomis demokratinėje bei teisinėje valstybėje žmogaus teisės yra aukščiausia vertybė. Žmogaus teisių apsauga bet kokiomis sąlygomis turi ne tik būti, bet ir išlikti valstybės prioritetas, kad bet kokie žmogaus teisių varžymai, net ir esant ekstremaliai situacijai, turėtų būti vykdomi imperatyviai vadovaujantis teisės viršenybės principu, Konstitucija, Lietuvoje galiojančiais įstatymais, laikantis tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje.

Valdžios institucijos ir pareigūnai privalo vykdyti konstitucinę pareigą tinkamai tarnauti žmonėms.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos