2021 m. gegužės 24 d.

Laisvės atėmimo vietose privalo būti užtikrintas suimtųjų telefoninių pokalbių su advokatu konfidencialumas

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl to, kad Šiaulių tardymo izoliatoriuje nėra užtikrinamas suimtųjų telefoninių pokalbių su advokatu konfidencialumas.

Nepaisant to, kad nagrinėjamu atveju nebuvo nustatytas pareiškėjo teisių pažeidimo faktas, Seimo kontrolieriui susirūpinimą sukėlė aplinkybė, jog kad Šiaulių tardymo izoliatoriaus trečiojo aukšto koridoriuje įrengti telefono aparatai nuo pareigūno darbo vietos yra nutolę nuo 70 cm iki 400 cm atstumu. Ši aplinkybė leido daryti prielaidą, kad pareigūnai gali atsitiktinai nugirsti suimtojo (nuteistojo) ir jo gynėjo konfidencialų pokalbį.

Seimo kontrolierius atkreipė dėmesį, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas (EŽTT) savo praktikoje (Insanov prieš Azerbaidžaną, peticijos Nr. 16133/08; Chodorkovskiy ir Lebedev prieš Rusiją, peticijų Nr. 11082/06 ir 13772/05) yra nustatęs Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (Konvencija) 6 straipsnio 3 dalies c punkto pažeidimus dėl to, kad pareiškėjai teismo posėdžio metu buvo laikomi metaliniuose narvuose, apsuptuose apsaugos darbuotojų, kurie galėjo nugirsti žodinį kaltinamųjų ir jų advokatų bendravimą, o tai, EŽTT nuomone, yra neleistina, net jeigu tai nutiko atsitiktinai. Siekdamas užkirsti kelią pirmiau nurodytiems Konvencijos pažeidimams, Seimo kontrolierius Šiaulių tardymo izoliatoriaus direktoriui rekomendavo imtis papildomų priemonių, siekiant užtikrinti suimtojo (nuteistojo) ir jo advokato (gynėjo) telefoninio pokalbio konfidencialumą tais atvejais, kai yra žinoma (iš suimtojo (nuteistojo) kreipimosi turinio arba informacija apie tai yra gauta kitais būdais), kad suimtasis (nuteistasis) ketina telefonu bendrauti su savo advokatu (gynėju).

nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos