2021 m. vasario 3 d.

Kalinimo sąlygos, pažeidžiančios žmogaus teises į sveikatos priežiūros prieinamumą, negali būti pateisinamos nepakankamais ekonominiais ištekliais

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo pareiškėjo skundą, kad Marijampolės pataisos namuose nesulaukia gydymo jam paskirtais medikamentais.

Pareiškėjas serga lėtiniu virusiniu hepatitu C, du kartus (2019 m. ir 2020 m.) lankėsi Laisvės atėmimo vietų ligoninėje ir konsultavosi su gydytoja infektologe. Tiek pirmo, tiek antro vizito metu gydytoja infektologė nurodė pareiškėją gydyti atitinkamais vaistais.

Marijampolės pataisos namų pareigūnai pripažino, kad šis nurodymas nebuvo įgyvendintas, t. y. pareiškėjui nebuvo sudarytos galimybės gydytis paskirtais medikamentais, nes dėl lėšų trūkumo jų nebuvo nupirkta. Pareiškėjas buvo informuotas, kad gydymą gaus, kai bus gautos lėšos ir nupirkta jo gydymui reikalingų vaistų.

Seimo kontrolierius konstatavo, kad valdžia turi rūpintis visų kalinių sveikata, visi kaliniai turi turėti galimybę naudotis medicinos paslaugomis ir negali būti diskriminacijos teisinės padėties pagrindu. Be to, kalinimo sąlygos, kurios pažeidžia žmogaus teises į sveikatos priežiūros prieinamumą, negali būti pateisinamos nepakankamais ekonominiais ištekliais.

Seimo kontrolierius pabrėžė, kad tokia situacija, kai pareiškėjui nėra sudaromos galimybės gydytis vaistais, jam paskirtais dar 2019 m., t. y. prieš pusantrų metų, laikytina neadekvačia bei nežmoniška. Marijampolės pataisos namų direktoriui rekomenduota imtis priemonių, kad pareiškėjui kuo skubiau būtų užtikrintas gydytojo paskirtas gydymas.

Seimo kontrolierius Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui rekomendavoatlikti tyrimą ir išsiaiškinti, dėl kokių priežasčių nepagrįstai ilgai trunka reikiamo konkrečių vaistų kiekio įsigijimas; imtis priemonių priežastims, trukdančioms įsigyti reikiamą šių vaistų kiekį, šalinti; imtis priemonių, kad ateityje būtų užtikrintas sklandus vaistų įsigijimo procesas bei savalaikis nuteistųjų gydymas.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos