2021 m. liepos 13 d.

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ siūlomus pakeitimus prilygino žmogaus teisių pažeidimų įteisinimui

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė valdžios institucijas paragino nepriimti Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ pakeitimų, kurie iš esmės leistų kilti žmogaus teisių pažeidimams bei keltų grėsmę pažeidžiamiems asmenims – migrantams. Pateikusi siūlomo teisinio reglamentavimo vertinimą, Seimo kontrolierė pripažino, kad įstatymo projektas prieštarauja ne tik žmogaus teisėms, bet ir Lietuvos tarptautiniams įsipareigojimams.  

„Asmenų saugumas, jų sveikata, teisė skųstis bei kreiptis į teismą, nepilnamečių asmenų interesų apsauga, teisės į informaciją užtikrinimas, asmenų teisė laisvai judėti, kokybiškos prašymų nagrinėjimo procedūros – visoms šioms išvardintoms jautrioms sritims siūlomas įstatymo projektas kelia itin rimtas grėsmes“, – problemas vardija Seimo kontrolierė Milda Vainiutė. 

Seimo kontrolierė taip pat atkreipia dėmesį ir į tai, jog yra suprantama, kad įstatymo projektu siūlomi pakeitimai yra inicijuojami dėl Lietuvoje paskelbtos ekstremalios situacijos, tačiau ji atkreipia dėmesį, kad tokiu ypatingai sudėtingu laikotarpiu skubotos įstatymo korekcijos gali būti ydingos. 

„Ekstremaliosios situacijos  valdymo priemonėmis tikslo turi būti siekiama kiek įmanoma mažesniais galiojančių teisės nuostatų ir procedūrų pakeitimais, todėl krizės metu neturėtų būti vykdomos esminės teisinės reformos. Be to, žmogaus teisių požiūriu teisinis reguliavimas turi būti aiškus ir nedviprasmiškas, siekiant išvengti įvairių jo turinio interpretacijų ir žmogaus teisių ir laisvių pažeidimų rizikos“, – pastebi Seimo kontrolierė Milda Vainiutė. 

Susijusios naujienos