2021 m. gegužės 24 d.

Institucijų internetinėse svetainėse turi būti skelbiamos Seimo kontrolierių pažymos ir rekomendacijų nagrinėjimo rezultatai

Seimo kontrolierius gavo pareiškėjo skundą dėl Alytaus pataisos namų direktoriaus sprendimo, kuriuo atsisakyta pareiškėjui pateikti informaciją, susijusią su Seimo kontrolieriaus rekomendacijų vykdymu.

Taikydamas tarpininkavimo procedūrą Seimo kontrolierius Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus, be kita ko, paprašė įvertinti Alytaus pataisos namų direktoriaus sprendimo pagrįstumą ir išsiaiškinti, ar Alytaus pataisos namai savo interneto svetainėje skelbia nuasmenintas Seimo kontrolierių pažymas dėl atlikto skundo tyrimo ir informaciją apie Seimo kontrolierių rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus; jeigu ne – imtis priemonių, kad Alytaus pataisos namų interneto svetainėje būtų skelbiama visa privaloma informacija, numatyta Lietuvos Respublikos teisės gauti informacija įstatymo 5 straipsnyje.

Kalėjimų departamento direktorius, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, informavo, kad Alytaus pataisos namų interneto svetainėje, skiltyje „Teisinė informacija“ („Teisės aktų pažeidimai“) yra paskelbtos Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus pažymos, tačiau nėra informacijos apie Seimo kontrolierių siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo Alytaus pataisos namuose rezultatus.

Kalėjimų departamentas Alytaus pataisos namų direktoriui rekomendavo įstaigos internetinėje svetainėje paskelbti informaciją apie Seimo kontrolieriaus pažymoje pateiktų siūlymų (rekomendacijų) nagrinėjimo institucijoje rezultatus bei užtikrinti sąlygas su šiais rezultatais susipažinti pareiškėjui.

nuotrauka: pexels. com

Susijusios naujienos