2021 m. spalio 14 d.

Seimo kontrolierius siūlo nedrausti kaliniams užsiimti individualia veikla

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas išnagrinėjo pareiškėjo skundą, kad Marijampolės pataisos namų (toliau vadinama ir – MPN) pareigūnai galimai nepagrįstai jam draudžia užsiimti individualia veikla – muzikos kūrimu ir programavimu.

Seimo kontrolierius pažymoje atkreipė dėmesį, kad savo praktikoje nuosekliai laikosi nuomonės, kad įkalinimas visada susijęs su tam tikrais praradimais, kurie yra laisvės atėmimo rezultatas. Patekę į įkalinimo įstaigą nuteistieji dažniausiai praranda darbą, gyvenamąją vietą ir dažnai nutraukia šeiminius ryšius. Dėl šių praradimų laisvės atėmimo metu asmeniui, išėjusiam į laisvę, yra sudėtinga prisitaikyti visuomenėje. Siekiant sušvelninti neigiamą įkalinimo poveikį, bausmių vykdymas yra nukreiptas į asmens resocializaciją, t. y., į tai, kad atlikęs bausmę nuteistasis savo gyvenimo tikslų siektų teisėtais būdais ir priemonėmis. Taigi galimybių prasmingai leisti laisvalaikį sudarymas yra itin svarbus įkalintų asmenų socialinei reabilitacijai ir žalingam įkalinimo poveikiui sumažinti. Viena iš šių galimybių yra užsiimti individualia darbine, kūrybine arba kitokia veikla.

Skundo tyrimo metu nustatyta, kad pareiškėjas ne kartą raštu kreipėsi į MPN administraciją prašydamas sudaryti sąlygas vykdyti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje įregistruotas individualias veiklas – programavimą ir muzikos kūrimą, tačiau MPN pareigūnai ilgą laiką vengė priimti sprendimą šiuo klausimu ir tik po Seimo kontrolieriaus kreipimosi iš dalies išsprendė pareiškėjui aktualią situaciją dėl asmeninio kompiuterio naudojimo, t. y., leido jam užsiimti menine kūrybine individualia veikla (elektroninės muzikos kūrimu) nuteistųjų klube pagal suderintą grafiką (dvi dienas per savaitę po 3 valandas).

Iki skundo tyrimo pabaigos MPN administracija taip ir nepriėmė sprendimo dėl pareiškėjo galimybės užsiimti individualia veikla (programavimu) ir nesvarstė, ar būtų įmanoma leisti jam abi veiklas (tiek muzikos kūrimą, tiek programavimą) vykdyti ilgiau nei 3 valandas per parą. Šios aplinkybės leido teigti, kad skunde nurodyti teiginiai buvo patvirtinti ir MPN pareigūnai neveikimu, t. y., nepriimdami sprendimo (tiek teigiamo, tiek neigiamo, nurodant jo priėmimo priežastis), nepagrįstai užkirto pareiškėjui kelią teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendinti galimybę užsiimti individualia veikla.

Seimo kontrolierius Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriui rekomendavo atkreipti dėmesį į laisvės atėmimo vietoms kylančias problemas, susijusias su suimtųjų / nuteistųjų individualia veikla, ir įvertinti šią sritį reglamentuojančius teisės aktus bei, esant poreikiui, papildyti nustatytą teisinį reglamentavimą taip, kad suimtieji / nuteistieji turėtų galimybę užsiimti individualia veikla, o MPN direktoriui – imtis priemonių, kad ateityje asmenų prašymai būtų nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos