2021 m. birželio 4 d.

Draudžiama persiųsti skundą nagrinėti tam viešojo administravimo subjektui ar jo administracijos padaliniui, kurio veiksmai yra skundžiami

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė išnagrinėjo skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), atsakant į pareiškėjų kreipimusis dėl kioskų (paviljonų) įrengimo prie Rokantiškių kapinių.

Savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų  skyrius buvo gavęs tris pareiškėjų prašymus pirmiau minėtu klausimu ir į juos pateikė atsakymus.

Pareiškėjai, nesutikdami su savivaldybės administracijos Licencijavimo ir leidimų skyriaus pateiktuose atsakymuose nurodytais motyvais bei atsižvelgdami į raštuose nurodytą pateiktų atsakymų apskundimo tvarką, pateikė skundą Vilniaus miesto savivaldybės administracijai dėl galimai pažeistų jų teisių.

Seimo kontrolierė konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijai adresuotas pareiškėjų skundas vėl nukreiptas nagrinėti Licencijavimo ir leidimų  skyriui, pažeidžiant Viešojo administravimo įstatymo nuostatas, nustatančias, jog draudžiama persiųsti skundą nagrinėti viešojo administravimo subjektui, jo administracijos padaliniui arba perduoti nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui, kurių veiksmai yra skundžiami.

Todėl Seimo kontrolierė konstatavo, kad skundą išnagrinėjo ir atsakymą pateikė netinkamas subjektas, o Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius nepagrįstai neįvertino pareiškėjų skunde nurodytų aplinkybių ir nepriėmė sprendimo dėl galimų pareiškėjų teisių pažeidimo.

Seimo kontrolierė Vilniaus miesto savivaldybės administracijai rekomendavo teisės aktų nustatyta tvarka išnagrinėti skundą, pateikti pareiškėjams motyvuotą atsakymą bei nurodyti išsamią priimto sprendimo (pateikto atsakymo) apskundimo tvarką.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos