2022 m. balandžio 20 d.

Daugiabučių namų administratoriaus funkcijos administruoti pasibaigia tik pasirašius perdavimo aktą

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė išnagrinėjo pareiškėjo skundą dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai vykdant daugiabučio administratoriumi paskirtos uždarosios akcinės bendrovės veiklos priežiūrą ir kontrolę nagrinėjant asmenų prašymus, skundus bei teikiant Seimo kontrolierei informaciją.

Tyrimu nustatyta, kad daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai 2020 m. rugsėjo 24 d. sudarė jungtinės veiklos sutartį namo bendrojo naudojimo objektų valdymui, tačiau iki tyrimo pabaigos administratorius neperdavė namo dokumentų įgaliotam asmeniui, nepasirašė namo perdavimo–priėmimo akto bei nepateikė ataskaitos savivaldybės administracijai. Svarbu pažymėti, jog Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, jog „tik nuo perdavimo akto pasirašymo dienos pasibaigia administratoriaus funkcijos administruoti“, taigi savivaldybė iki tos dienos privalo kontroliuoti ir vertinti, kaip administratorius vykdo savo pareigas.

Seimo kontrolierė konstatavo, kad sostinės savivaldybės administracija nesiėmė aktyvių veiksmų ir netinkamai  kontroliavo administratoriaus veiklą. Ji nieko nepadarė, kad administratorius teisės aktuose nustatyta tvarka ir terminais perduotų namo dokumentus naujajam daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojui, pasirašytų perdavimo aktą bei pateiktų savo veiklos ataskaitą savivaldybei ir pareiškėjui. Teisės aktų nuostatas savivaldybės pareigūnai interpretavo savaip, galimai bandydami pateisinti savo neveikimą, taigi, savivaldybės administracijos veikla vykdant savivaldybėms priskirtas funkcijas (bendrojo naudojimo objektų valdytojo veiklos priežiūrą ir kontrolę) buvo netinkama. Taip pat buvo pripažinta, kad savivaldybė pažeidė Viešojo administravimo įstatymo, Prašymų nagrinėjimo taisyklių nuostatas (atsakymus teikė neįvertinusi prašymų turinio, nepradėjo administracinės procedūros ir kita), nepateikė Seimo kontrolierei prašomos informacijos. Atsižvelgus į visas nustatytas aplinkybes, skundas pripažintaspagrįstu.

Įvertinusi tai, kad pastaruoju metu Seimo kontrolierių įstaigoje gaunama daug skundų dėl to, kad savivaldybių paskirti administratoriai vilkina namų dokumentų perdavimą naujiems (išrinktiems, pakeistiems ir kita) bendrojo naudojimo objektų valdytojams, ir tai, kad savivaldybės linkusios nepagrįstai susisiaurinti bendrojo naudojimo objektų valdytojų veiklos patikrinimų (kontrolės) turinį, Seimo kontrolierė pasiūlė Aplinkos ministerijai kuo skubiau svarstyti klausimą dėl teisės aktų tikslinimo. Savivaldybės administracijos direktorei rekomenduota atkreipti dėmesį į išvadas ir susirūpinti savivaldybės administracijos Būsto skyriaus darbuotojų kompetencija, imtis priemonių gerinti šio skyriaus veiklą.

Atsižvelgusi į Seimo kontrolierės rekomendacijas, Aplinkos ministerija informavo, kad parengtas, bet tebėra tobulinamas Daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdymo įstatymo projektas, kuris bus papildytas Seimo kontrolierės siūlomomis nuostatomis.

Deja, sostinės savivaldybė įvykdė ne visas rekomendacijas (neinformavo dėl dokumentų perdavimo naujam bendrojo naudojimo objektų valdytojui), todėl bus rengiamas papildomas kreipimasis. Susirūpinimą kelia tai, jog šios savivaldybės administracija dažnai nereaguoja arba netinkamai reaguoja į Seimo kontrolierių pateiktas rekomendacijas, nesiekia jų įgyvendinti arba apskritai nepateikia informacijos dėl rekomendacijų vykdymo.

Susijusios naujienos