2022 m. sausio 4 d.

Atsižvelgdamas į Seimo kontrolierės tarpininkavimą Kalėjimų departamentas pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl pareigūno piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi

Seimo kontrolierė gavo pareiškėjo skundą dėl Alytaus pataisos namų pareigūnų veiksmų vartojant prieš jį fizinį smurtą (skundo Nr. 4D-2021/1-1483) Seimo kontrolierė nusprendė, jog tikslinga, kad pareiškėjo skundą pirmiausia išnagrinėtų Kalėjimų departamento direktorius ir dėl jo pateiktų motyvuotą atsakymą.

Taikant tarpininkavimo procedūrą Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį į būtinybę išnagrinėti pareiškėjo skunde nurodytas aplinkybes priimant reikiamus sprendimus pagal teisės aktais nustatytą kompetenciją. Kalėjimų departamento direktoriui, be kita ko, buvo rekomenduota imtis veiksmų, kad dėl skunde išdėstytų aplinkybių būtų pradėtas tyrimas.

Reaguodamas į Seimo kontrolierės pateiktą rekomendaciją Kalėjimų departamento direktorius informavo Seimo kontrolierę, kad Kalėjimų departamentas, susipažinęs su pareiškėjo skunde nurodytomis aplinkybėmis, pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 228 straipsnio 1 dalį (Piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi).

Susijusios naujienos