2021 m. spalio 15 d.

Atsakymai į asmenų prašymus turi būti teikiami aiškūs ir argumentuoti

Į Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių kreipėsi pareiškėjas su skundu dėl Prienų rajono savivaldybės administracijos (toliau vadinama ir – Savivaldybė) atsakingų pareigūnų (Savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėjos) pažymos apie gautą ypatingai mažą derlių neišdavimo bei dėl pateikto atsakymo. 

Atsižvelgdama į tai, kad skundo aplinkybes tikslinga nagrinėti kitoje institucijoje, Seimo kontrolierė atsisakė nagrinėti skundą ir priėmė sprendimą tarpininkauti.

Seimo kontrolierė Milda Vainiutė kreipėsi į Savivaldybę prašydama išnagrinėti skundo aplinkybes ir motyvuotai paaiškinti, dėl kokių priežasčių ir kuo vadovaujantis pareiškėjui neišduodama prašoma pažyma.

Taip pat Seimo kontrolierė atkreipė dėmesį, jog pareiškėjui pateiktas Savivaldybės atsakymas neatitinka pareiškėjo prašymo nagrinėjimo Savivaldybėje metu galiojusio Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų (nuo 2020-11-01 galioja nauja šio įstatymo redakcija), t. y., Savivaldybės raštas, kuriuo atsisakoma išduoti pažymą pareiškėjui, nepagrįstas teisės aktais, nenurodyti motyvai, neaišku, dėl kokių priežasčių pareiškėjas dėl prašomos pažymos turėjo kreiptis iškritus sniegui, kodėl negali dabar, kai paaiškėjo, jog derlius yra ypatingai mažas, ir pan.

Seimo kontrolierė rekomendavo Savivaldybei imtis priemonių, kad atsakymai į asmenų prašymus (skundus) būtų teikiami aiškūs ir argumentuoti, nurodant visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis remiamasi vertinant prašymo ar skundo turinį.

Savivaldybė pateikė atsakymą ir paaiškino dėl skundo aplinkybių, kartu informavo, kad pareiškėjo prašomą pažymą Savivaldybė pareiškėjui išdavė.

Taigi, Seimo kontrolierei tarpininkaujant pareiškėjui buvo padėta gauti reikiamą pažymą.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos