2021 m. birželio 9 d.

Artėjant Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomai visuotinei periodinei peržiūrai Seimo kontrolierius Augustinas Normantas Seime pristatė aktualias žmogaus teisių problemas

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, domėdamasi žmogaus teisių klausimais, pakvietė Seimo kontrolierių įstaigos vadovą Augustiną Normantą, lygių galimybių kontrolierę Birutę Sabatauskaitę bei vaiko teisių apsaugos kontrolierę Editą Žiobienę pakalbėti apie Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos vykdomos visuotinės periodinės peržiūros metu žmogaus teisių institucijų teikiamas alternatyvias ataskaitas ir jose pastebimas žmogaus teisių problemas. 

Seimo kontrolierius Augustinas Normantas atkreipė susitikimo dalyvių dėmesį, kad nacionalinė žmogaus teisių institucija (Seimo kontrolierių įstaiga), akredituota Jungtinėse Tautose, turi galimybę iš anksto pristatyti situacijos vertinimą, atsakyti į JT komiteto narių klausimus, susijusius su valstybės ataskaitoje įvardintomis problemomis, pateikti alternatyvų vertinimą.

„Problemos, keltinos JT visuotinės periodinės peržiūros metu, neabejotinai yra susijusios su asmenų su negalia teisių užtikrinimu, jų socialinių paslaugų prieinamumu, taip pat žmogaus teisių problemomis socialinės globos namuose. Susirūpinimą taip pat kelia žmogaus teisių problemos, kylančios psichikos sveikatos apsaugos srityje”, – susitikimo metu konstatavo Seimo kontrolierius.

Be kita ko, susitikimo metu Seimo kontrolierius Augustinas Normantas savo ruožtu taip pat pastebėjo, kad ypatingai prastoje padėtyje Lietuvoje vis dar atsiduria smurtą artimoje aplinkoje patyrę asmenys bei mažumoms priklausantys asmenys. Seimo kontrolierius pripažino, kad taip pat pasigenda pozityvių pokyčių bausmių vykdymo sistemoje bei efektyvių priemonių siekiant pažaboti neapykantos nusikaltimus ir neapykantos kalbą. 

Susijusios naujienos