2021 m. gruodžio 14 d.

Alytaus pataisos namų administracijos ir Kalėjimų departamento pareigūnų atsakymuose pareiškėjui konstatuoti Viešojo administravimo įstatymo pažeidimai

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo pareiškėjo skundą dėl Alytaus pataisos namų (toliau – Alytaus PN) ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), susijusių su galimai netinkamu jo kreipimųsi nagrinėjimu.  

Pareiškėjas skunde nurodė, kad kreipėsi į Alytaus PN administraciją su skundu ir prašymu dėl pareigūnų veiksmų, tačiau gauti atsakymai yra neišsamūs. Skundo tyrimo metu buvo nustatyta, kad pareiškėjas Alytaus PN administracijai tą pačią dieną įteikė skundą dėl pareigūnų veiksmų kratos metu ir prašymą išsaugoti kratos vaizdo įrašą.

Įvertinus Seimo kontrolieriui pateiktą informaciją buvo išsiaiškinta, jog Alytaus PN administracijos atsakyme į pareiškėjo skundą ir prašymą nurodoma, kad pareiškėjas pateikė du prašymus, nors vienas iš pateiktų kreipimųsi buvo skundas dėl pareigūnų veiksmų. Atsakyme visiškai nieko nepasisakoma apie kratą ir pareigūnų veiksmus kratos metu, suteikiama tik informacija apie kratų filmavimą, tačiau, net ir teikiant informaciją apie filmavimą bei vaizdo registratorių naudojimą, lieka neaišku, kiek laiko bus saugomi vaizdo įrašai, neaišku, kodėl prašymas tenkinamas tik iš dalies.

Pažymoje Seimo kontrolierius akcentavo, kad laikantis viešojo administravimo įstatyme įtvirtinto išsamumo principo – viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes. Taigi, viešojo administravimo subjektai, rengdami atsakymus, privalo įvertinti pareiškėjo prašymo turinį ir pateikti teisės aktų nuostatomis pagrįstą, aiškų ir argumentuotą atsakymą, kuriame būtų atsakyta į visus keliamus klausimus. Šiuo atveju to nebuvo padaryta.

Skundo tyrimo metu taip pat nustatyta, kad pareiškėjas dėl galimai netinkamų Alytaus PN administracijos atsakymų kreipėsi į Kalėjimų departamentą. Kalėjimų departamentas, išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, padarė išvadą, jog kratą atlikę pataisos namų pareigūnai nepažeidė bendrojo rūpestingumo ir atidumo pareigos. Kalėjimų departamentas atsakyme nieko nepasisako apie tai, kad, Alytaus PN pareiškėjo skundo dėl kratos atlikimo aplinkybių visai nenagrinėjo ir nepateikė jokio atsakymo. Atsakyme taip pat nieko nepasisakoma ir dėl kai kurių kitų pareiškėjo teiginių ir klausimų.

Seimo kontrolierius konstatavo, kad tiek Alytaus PN administracijos, tiek Kalėjimų departamento atsakymai į pareiškėjo skundus ir prašymą parengti nesilaikant Viešojo administravimo įstatyme įtvirtinto išsamumo, objektyvumo bei gero administravimo principų, todėl pareiškėjo skundas buvo pripažintas pagrįstu.

Nuotrauka: pexels.com

Susijusios naujienos