PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS PATAISOS NAMUS

Dokumento numeris 4D-2022/1-290
Data 2022-04-14
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS PATAISOS NAMUS
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

  1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2022 m. kovo 15 d. gavo X (toliau vadinamas – Pareiškėju) skundą dėl Vilniaus pataisos namų (toliau vadinama – Vilniaus PN) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus jo skundus, bei galimai neužtikrinant socialinės reabilitacijos sąlygų Vilniaus PN (toliau vadinama – Skundas).

 

  1. Pareiškėjas Skunde rašo:
  2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma:

„[…] aš esu drausmės grupėje ir nuo 2022 metų sausio 1 dienos, drausmės grupei yra 8 valandos užimtumas, o manęs neveda į dienos užimtumus, neleidžia dirbti, aš būnu 24 valandas uždarytas per parą, neturiu kuo užsiimti, kameroj esu vienas, laikomas jau 6 mėnesius […].“ (šios   citatos kalba netaisyta).

 

  1. Pareiškėjas Seimo kontrolierės prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

  1. Seimo kontrolierė 2022 m. balandžio 12 d. gavo Pareiškėjo prašymą (reg. Nr. 50-242 ) nutraukti Skundo tyrimą, nes jo Skunde nurodyti klausimai išspręsti, skundžiamos aplinkybės išnyko.

 

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

 

  1. Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnis „Atsisakymas nagrinėti skundą“ – „6. Jeigu gaunamas pareiškėjo prašymas netirti skundo, Seimo kontrolierius gali tyrimą nutraukti. […].“

 

Tyrimo išvados

 

  1. Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjas pateikė rašytinį prašymą nutraukti Skundo tyrimą, Seimo kontrolierė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 6 dalies nuostata, numatančia, kad „jeigu yra gaunamas pareiškėjo prašymas netirti skundo, Seimo kontrolierius gali tyrimą nutraukti“, daro išvadą, kad tęsti Pareiškėjo Skundo tyrimą nėra pagrindo, todėl tyrimas nutrauktinas.

 

SEIMO KONTROLIERĖS SPRENDIMAS

 

  1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
    1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X Skundo dėl Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai išnagrinėjus jo skundus, bei galimai neužtikrinant socialinės reabilitacijos sąlygų Vilniaus pataisos namuose, tyrimą nutraukti.

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                    Erika Leonaitė