PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS PATAISOS NAMUS

Dokumento numeris 4D-2020/1-668
Data 2020-10-07
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VILNIAUS PATAISOS NAMUS
Kontrolierius Augustinas Normantas
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

  1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundą dėl Vilniaus pataisos namų (toliau vadinama ir – Vilniaus PN) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai atsisakant spręsti jam rūpimą klausimą dėl galimybės būti perkeltam į kitus pataisos namus arba izoliuotam nuo kitų nuteistųjų pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso (toliau vadinama – BVK) 70 straipsnį (toliau vadinama – Skundas).

 

  1. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma:

2.1. „[…] su šiuo raštišku savo prašymu prašau Jūsų padėti išspręsti mano kilusią problemą, nes prašiausi perkeliamas į kitus PN. Esu parašęs ir į Kalėjimų departamentą bei Vilniaus PN direktoriui. Bet kreipiuosi ir Jus […], nes Vilniaus PN administracija į mano prašymus žiūri šališkai […]“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „2020.04.28 d. Vilniaus PN administracija skiria man 9 mėnesius drausminės iki laisvės likusio sroko mano išėjimo į laisvę […], man nenori niekuo padėti ir pervežti mane į kitus PN Pravieniškių, kur būsiu saugus ir su darbu ir priklausomomis privilegijomis. Nes
kadangi Vilniaus PN drausminėje nieko negaliu nei laisvai žiūrėti televizoriaus, skambinti kiekvieną dieną, prekintis […].“

 

  1. Pareiškėjas Seimo kontrolieriaus prašo padėti išspręsti susiklosčiusią situaciją dėl galimybės būti perkeltam į kitus pataisos namus arba būti izoliuotam nuo kitų nuteistųjų pagal BVK 70 straipsnį.

 

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

  1. Seimo kontrolierius 2020 m. rugsėjo 9 d. raštu Nr. 4D-2020/1-668/3D-2383 kreipėsi į Kalėjimų departamentą prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas) prašydamas paaiškinti Skunde nurodytas aplinkybes.

2020 m. rugsėjo 15 d. Seimo kontrolierius gavo Kalėjimų departamento 2020 m. rugsėjo 15 d. raštą Nr. 1S-2296.

Iš Skundo tyrimui surinktos informacijos nustatyta:

4.1. Pareiškėjas raštu kreipėsi į Kalėjimų departamentą prašydamas, kad pas jį atvyktų Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai aptarti jo perkėlimo į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją arba izoliavimo nuo kitų nuteistųjų galimybę. Reaguojant į nuteistojo prašymą, su Pareiškėju susitiko Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, kurie išklausė pareiškėją bei atsakė į rūpimus klausimus.

4.2. 2020 m. birželio 1 d. Pareiškėjas Kalėjimų departamentui pateikė prašymą (reg. Nr. 11G-1290) ankstesnio prašymo dėl perkėlimo į kitą kalinimo įstaigą nenagrinėti, atsakymo raštu neteikti, nes visos jo problemos yra išspręstos.

Daugiau Pareiškėjo prašymų ar skundų Kalėjimų departmente 2020 metais negauta.

 

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

  1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo:

22 straipsnis. Seimo kontrolieriaus sprendimai

„3. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

 

Tyrimo išvados

 

  1. Pareiškėjas kreipėsi į Seimo kontrolierių dėl Vilniaus PN pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai atsisakant spręsti jam rūpimą klausimą dėl galimybės būti perkeltam į kitus pataisos namus arba izoliuotam nuo kitų nuteistųjų pagal BVK 70 straipsnį.

Kadangi Kalėjimų departamento pareigūnai išsprendė Pareiškėjo Skunde išdėstytą problemą, Pareiškėjas Kalėjimų departamentui pateikė rašytinį prašymą nenagrinėti aplinkybių, susijusių su jo perkėlimu į kitus pataisos namus arba izoliavimu nuo kitų nuteistųjų pagal BVK 70 straipsnį, ir administracinę procedūrą nutraukti.

Atsižvelgęs į tai, kas išdėstyta pirmiau, Seimo kontrolierius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostata, numatančia, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės, daro išvadą, kad tęsti Pareiškėjo Skundo tyrimą nėra pagrindo (išnyko Skundo dalykas), todėl tyrimas nutrauktinas.

 

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

  1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
    1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius nusprendžia X Skundo dėl Vilniaus pataisos namų pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai atsisakant spręsti jam rūpimą klausimą dėl galimybės būti perkeltam į kitus pataisos namus arba izoliuotam nuo kitų nuteistųjų pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 70 straipsnį, tyrimą nutraukti.

 

 

 

Seimo kontrolierius                                                                                            Augustinas Normantas