PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBĄ

Dokumento numeris 4D-2022/1-7
Data 2022-04-01
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBĄ
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje gautas X (toliau vadinama ir – Pareiškėjas) skundas (toliau vadinama – Skundas) dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau vadinama ir – VMVT, Tarnyba) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai vykdant jiems priskirtas funkcijas.

 

 1. Pareiškėjas Skunde nurodo:

2.1. „[…] matydamas, kad prekybos centras A [toliau vadinama – Prekybos centras, Prekybos centro tinklas] pažeidinėja Lietuvos Respublikos maisto įstatymą (5 straipsnis), bei teisės aktus nutariau surinkęs įrodymus kreiptis į VMVT. Kaune per „kelias“ valandas apėjau 6 Prekybos centro parduotuves (50 proc. viso Kauno parduotuvių arba 10 proc. visų Lietuvoje esančių Prekybos centro parduotuvių). Visose fiksavau pažeidimus, bei 2021-11-25 su įrodymais kreipiausi į VMVT“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta).

2.2. „prašiau, kad papildomai ištirtų galimybę ar Prekybos centras LR maisto įstatymo nepažeidinėja visoje Lietuvoje (skunde pateikiau visų parduotuvių adresus), kadangi argumentavau tuo, kad užėjus į atsitiktinai bet kurią Kauno mieste esančią parduotuvę buvo klaidingai pirkėjams nurodoma informacija. Vaisių ir daržovių skyriuose buvo klaidingai kainolapiuose pažymėtos kilmės šalys, veislės, dydis ir t. t.“

2.3. „Taigi VMVT gavusi skundą / prašymą, su daugybe nuotraukų, kurios įrodė
6 parduotuvių daromus pažeidimus, 2021-12-02, nusiuntė inspektorių tik į vieną, <…> Kaunas, esančią parduotuvę ir nustačiusi pažeidimus (skundas pasitvirtino) atsakingam asmeniui paskyrė baudą. 2021-12-10 man buvo atsiųstas atsakymas.“

2.4. „2021-12-10 kreipiausi į VMVT nurodydamas, kad Prekybos centras ir toliau pažeidinėja teisės aktus ir kad 2021-11-25 atsiųstame savo skunde / prašyme aš skundžiau pačią įmonę, o ne konkrečiai kurią nors vieną parduotuvę, bei priminiau, kad tokią nesąžiningą veiklą galimai vykdo šalies mastu. 2021-12-14 dieną gavau kitą atsakymą, kuriame buvo nurodoma, kad 2021-12-09 Prekybos centras atsiuntė paaiškinimą ir kad 2021-12-02 Tarnybos nustatytus pažeidimus pašalino ir įsipareigojo ateityje laikytis teisės aktų ir daugiau nebeklaidinti pirkėjų.“

2.5. „Taigi dar gruodžio 10 d. nurodžiau, kad parduotuvėse pažeidimai vis dar yra, bet man vis tiek atsiuntė atsakymą, kad viskas yra tvarkoje, nors nepatikrino mano naujai pateiktos informacijos. 2021-12-14 pats nuėjau į tą vienintelę visoje Lietuvoje patikrintą parduotuvę, kurioje pasak Prekybos centro ir VMVT viskas yra tvarkoje, tačiau vėlgi užfiksavau begalę naujų ir tų pačių pažeidimų. Taigi kitą dieną pateikiau papildomą skundą ir laukiau. Tuo tarpu per Kūčias nuvykau į pajūrį ir Palangoje bei vienoje iš Klaipėdoje esančių Prekybos centro parduotuvių taip pat fiksavau tuos pačius pažeidimus. Tokiu būdu jau pats įrodžiau, kad Prekybos centras Maisto įstatymą pažeidinėjo šalies mastu. Bet mane pribloškė ne šis faktas o VMVT veikla.“

2.6. „Klaipėdos Prekybos centro parduotuvėje buvo analogiški pažeidimai kaip ir Kauno mieste mano fiksuotose 6 parduotuvėse. Nuo skundo pradžios buvo praėję lygiai mėnesis laiko, o Klaipėdos VMVT skyrius galimai iš susidariusio vaizdo net nežinojo apie mano skundą. Taigi 2021-12-26 su įrodymais VMVT nusiunčiau naują skundą / prašymą kuriame skundžiau jau pačios įstaigos veiklą bei gebėjimą tinkamai nereaguoti į gautą skundą. Tuomet jau netikėtai sužinojau, kad nuo 2021-12-15 (po mano naujų skundų) Tarnyba pati pradėjo tyrimą kaip supratau dėl savo žmonių veiklos ir kad Prekybos centrui yra išsiųstas pranešimas ir laukiama atsakymo.“

2.7. „Paskutinę metų dieną nuėjau apsipirkti į vienintelę VMVT patikrintą Prekybos centro parduotuvę, o ten pvz. kiniški česnakai, ispaniški salierų stiebai, vokiškos bulvės ir t. t. vis dar buvo pardavinėjama kaip lietuviška produkcija (2021-12-02 kažkas šioje parduotuvėje gavo baudą).“

2.8. Pareiškėjas 2022-01-11 el. laišku pateikė papildomą informaciją: „2022-01-10 iš VMVT gavau laišką, kuriame nurodoma, kad nuo 2021-12-16 dienos Tarnyba jau žinojo apie sisteminius pažeidimus Prekybos centro parduotuvėse (pirkėjų klaidinimas nurodant klaidingą informaciją ant kainolapių). Šis laiškas parodo, kad nieko nebuvo imtasi apart to, kad buvo išsiųstas tik kreipimosi laiškas į centrinę Prekybos centro būstinę. Savo pateiktame skunde Jums […] minėjau, kad VMVT leido Prekybos centro tinklui prieš didžiąsias metų šventes klaidinti pirkėjus. Dabar turiu ir to įrodymą, todėl pavyzdžiui gruodžio 24 d. tiek Palangoje ir Klaipėdoje, tiek gruodžio 31 d. ir šių metų sausio 3 d. Kaune fiksavau tuos pačius pažeidimus. Kad suprastumėte VMVT veiklą pasinaudosiu pateiktais skundais ant [adresas žinomas] adresu esančios Prekybos centro parduotuvės. Taigi nuo 2021-11-25 ant šios parduotuvės VMVT su pažeidimų įrodymais iki  2022-01-10 buvau pateikęs 3 skundus, bet per beveik pusšimtį dienų nebuvo nuvykta nei karto ir tuo labiau nebuvo nubaustas nei vienas žmogus. Tikiuosi truputį padėjau susigaudyti šiame absurdo voratinklyje, kurio visiškai nebūtų buvę, jeigu ši tarnyba dirbtų taip kaip šiame laiške ir savo internetiniame puslapyje teigia…“

2.9. Pateiktas Tarnybos 2022-01-10 atsakymas Pareiškėjui:

„[…] atsižvelgusi į Jūsų 2021-11-25 pateiktą pranešimą dėl Prekybos centro tinklo parduotuvių vaisių ir daržovių skyriuose kainolapiuose pateikiamos vartotojus klaidinančios informacijos – kainolapiuose nurodomos kilmės šalys neatitinka ant dėžės nurodomos kilmės šalies, bei pateiktų nuotraukų dėl keliose Kaune esančiose Prekybos centro parduotuvėse pastebėtų pažeidimų atliko Prekybos centro parduotuvės, esančios adresu [adresas žinomas], patikrinimą. Patikrinimą atlikę VMVT Kauno departamento inspektoriai nustatė, kad Jūsų pateikta informacija yra pagrįsta – dalies parduodamų vaisių ir daržovių kainolapiuose buvo klaidingai nurodyta informacija apie kilmės šalį, veislę, dydį. Už nustatytus pažeidimus, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, Įmonės atsakingam asmeniui (parduotuvės vadovei) skirta bauda, bei nurodyta nedelsiant pašalinti nustatytus pažeidimus. Papildomai informuojame, kad VMVT Kauno departamentas 2021-12-16 yra atlikęs Prekybos centro parduotuvės, adresu [adresas žinomas] kurioje taip pat nustatė panašaus pobūdžio pažeidimus bei įmonės atsakingam asmeniui skyrė baudą vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu.

VMVT, darydama prielaidą, kad tai yra sisteminio pobūdžio pažeidimai, būdingi visoms Prekybos centro tinklo parduotuvėms, raštu kreipėsi į centrinę įmonės būstinę nurodant pateikti informaciją apie nustatytų pažeidimų priežastis ir kokių priemonių bus imtasi, kad tokio pobūdžio pažeidimai nebesikartotų. Šiuo metu įmonė jau yra pateikusi informaciją kaip yra numatyta spręsti susidariusią situaciją, vyksta pateiktų sprendimo būdų derinimas. VMVT taip pat informavo visus savo departamentus, kad atliekamų Prekybos centro patikrinimų (tiek planinių, tiek neplaninių) metu, papildomai būtų įvertinama ar vaisių ir daržovių kainų kortelėse pateikta teisinga, vartotojų neklaidinanti informacija bei, nustačius pažeidimus, taikytų sankcijas. Papildomai informuojame, kad VMVT Kauno departamentas 2022-01-06 atliko Prekybos centro parduotuvės, esančios [adresas žinomas], pakartotinį patikrinimų. Tikrinimo metu parduodamų nefasuotų šviežių vaisių daržovių ženklinimas ant dėžių ir kainolapiuose buvo užtikrinamas, tačiau pagal Jūsų pateiktą informaciją, t. y. nuotraukas ir filmuotą medžiagą galima daryti prielaidą, kad  2021-12-31 parduodamų aukščiau nurodytų daržovių ženklinimas nebuvo užtikrinamas. Atsižvelgus į nurodytą, atsakingas asmuo iškviestas į VMVT Kauno departamentą dėl galimos poveikio priemonės taikymo. Dėkojame Jums už pateiktą informaciją ir pažymime, kad Tarnybai svarbu, kad vartotojams būtų pateikiama tik teisinga, vartotojų neklaidinanti informacija apie maisto produktus, tad dedame visas pastangas, kad įmonės šio reikalavimo prisilaikytų.“

2.10. Pareiškėjas pateikė papildomus skundus dėl parduotuvėse daromų pažeidimų ir, Pareiškėjo teigimu, VMVT pareigūnų neveikimo:

1) 2022-01-26 skundas: „VMVT pažeidė mano teisę gauti informaciją apie atlikto tyrimo rezultatus, nes pateikus skundą / prašymą, 2021-12-26, iki šios dienos, 2022-01-26 dar nesu gavęs visiškai jokio atsakymo ar tuo labiau buvau informuotas, kad terminas įstaigos vadovo įsakymu būtų pratęstas dar bent 20 darbo dienų (skunde buvo pateikti įrodymai apie pajūrio
Prekybos centro  parduotuvių padarytus teisės pažeidimus, bei papildomai skundžiau netinkamą šios Tarnybos veiklą, bet pvz. net VMVT Klaipėdos departamentas man neatsiuntė jokio atsakymo). […]“;

2) 2022-02-07 skundas: „Sveiki, pagaliau turiu labai tvirtus įrodymus, kad VMVT Kauno skyrius netinkamai atlieka savo darbą ir man pateikinėja melagingą informaciją. Taigi kalba eina apie 3 Kaune esančias Prekybos centro parduotuves. Jose sausio 25 d. ir 30 d. nufilmavau teisės aktų pažeidimus. Iš gauto atsakymo (vasario 4 d.) sužinojau, kad į šias parduotuves buvo nuvykta sausio 27 d. ir 31 d. bei jose nebuvo rasta jokių teisės aktų pažeidimų. „Tikrinimo metu nustatyta, kad parduodamų nefasuotų šviežių daržovių ir vaisių ženklinimas atitiko teisės aktų reikalavimus“. Tačiau sausio 30 d. tose pačiose parduotuvėse aš fiksavau beveik tuos pačius teisės aktų pažeidimus kaip ir sausio 25 d. O jau nuvykus sausio 31 d. irgi nebuvo nieko rasta. Nors dar šiandien vasario 4 d. dviejose parduotuvėse radau pažeidimų, bet čia ne esmė (skundas pateiktas). Taigi klausimas tik vienas, kaip sausio 27 d. galėjo viskas būti tvarkoje, jeigu sausio 30 d. tose parduotuvėse buvo tie patys pažeidimai kaip ir sausio 25 d.? Juk sausio 27 d. turėjo būti išrašytos minimaliai bent trys baudos, jeigu patikrinimas vyko tinkamai (mano pateiktuose filmuotose vaizdo medžiagose, kurias turi VMVT viskas aiškiai yra matoma). Žinau, kad dėl šių dienų sausio 25 ir 30 dienos skundų lyg ir bus pradėtas atskiras tyrimas dėl LR maisto įstatymo galimo pažeidimo, o Kauno skyrius man atsiuntė, kad viskas buvo tvarkoje.“

 

 1. Pareiškėjas prašo:ištirti kodėl VMVT žinodama apie pažeidimus (šalies mastu) leido Prekybos centro prekybos tinklui prieš didžiausias metų šventes ir po jų (2022-01-03 tai vis dar tęsiasi) klaidinti pirkėjus?“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė, siekdama išsiaiškinti Pareiškėjo nurodytas aplinkybes, tarpininkavimo raštu kreipėsi į Tarnybą, prašydama pateikti paaiškinimus dėl Skundo teiginių bei atsakyti į klausimus bei atkreipdama jos dėmesį į galimybę gera valia spręsti su skundu susijusias problemas.

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. VMVT informavo, pateikė dokumentus bei paaiškinimus, kuriuose nurodė (VMVT raštuose Pareiškėjas vadinamas pranešėju):

5.1. „VMVT, atsižvelgusi į pranešėjo pateiktą informaciją, nuo 2021-11-25 iki 2022-02-03 jau yra atlikusi 33 Prekybos centro parduotuvių patikrinimus dėl vaisių ir daržovių
skyriuose vartotojams pateikiamos informacijos. Patikrinimai atlikti Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje, Kretingoje, Palangoje, Šilutėje, Rokiškyje ir Radviliškyje. Pažeidimų nustatyta
14 atvejų (42 proc.).“

5.2. „2021-11-25 VMVT gavo pranešėjo skundą, kuriame jis skundė visoje Lietuvos Respublikoje veikiančias Prekybos centro tinklo parduotuves, įrodymus dėl teisės aktų reikalavimų pažeidimų pateikė dėl 6-ių Kaune esančių parduotuvių: [adresai žinomi]. VMVT pažymi, kad visi gaunami skundai nagrinėjami vadovaujantis vidaus procedūra „Pranešimų (skundų) registravimas ir nagrinėjimas“. Įgalioti darbuotojai įvertina pranešime (skunde) pateiktus faktus, nustato pranešimo (skundo) rizikos lygį (reikšmingą, vidutinį ar mažą), pateiktus kriterijus ir priima sprendimą dėl tolimesnio jo nagrinėjimo.“

5.3. „2021-11-25 gautas skundas buvo užregistruotas ir perduotas VMVT Kauno departamentui toliau nagrinėti. Pranešėjas tą pačią dieną el. laišku buvo informuotas apie gautą skundą, taip pat paprašyta suteikti prieigą prie skundo pridėtų nuotraukų. Įvertinęs skundą ir prie jo pridėtą informaciją VMVT Kauno departamentas 2021-12-02 atliko neplaninį Prekybos centro parduotuvės, [adresas žinomas] patikrinimą, kurio metu nustatyta, kad pranešėjo skundas yra pagrįstas – vaisių ir daržovių skyriuje vartotojai klaidinami, kainų kortelėse neteisingai nurodant šviežių vaisių ir daržovių kilmės šalį, veislės pavadinimą, dydį (informacija nesutapo su nurodyta ant produktų pakuočių / dėžių).

Vadovaujantis VMVT direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. B1-59 „Dėl Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“, įmonei surašytame patikrinimo akte nurodyta parengti ir pateikti VMVT Kauno departamentui suderinimui trūkumų šalinimo planą ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po patikrinimo akto įteikimo dienos, taip pat iki 2021-12-09 pateikti paaiškinimo raštą dėl vartotojus klaidinančios, neišsamios informacijos apie parduodamus vaisius ir daržoves pateikimo kainų etiketėse. VMVT Kauno departamentas už nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus atsakingam parduotuvės asmeniui (vadovui) pritaikė atsakomybę, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – ANK).“

5.4. „VMVT Kauno departamentas gavo Prekybos centro 2021-12-09 raštą Nr. 3492 „Dėl vaisių ir daržovių ženklinimo“, kuriame pateikiamas paaiškinimas ir nurodoma, […] kad „VMVT Kauno departamento 2021-02-02 atlikto patikrinimo metu nustatyti vaisių ir daržovių ženklinimo kainų etiketėse pažeidimai pašalinti. Bendrovės prioritetas laikytis teisės aktų reikalavimų teikiant informaciją klientams. Nedelsdami šaliname trūkumus atsižvelgdami į Jūsų pateiktas pastabas ir rekomendacijas, kurias pateikiate patikrinimo metu“. Taip pat 2021-12-09 gautas Prekybos centro trūkumų šalinimo planas kartu su pridėtomis nuotraukomis, patvirtinančiomis trūkumų pašalinimą. Trūkumų šalinimo planas 2021-12-10 suderintas su patikrinimą atlikusia VMVT Kauno departamento inspektore.“

5.5. „2021-12-10 VMVT Kauno departamentas el. paštu informavo pranešėją apie
2021-11-25 skundo tyrimą ir atlikto patikrinimo rezultatus. 2021-12-11 VMVT gavo pranešėjo
el. laišką, kuriame pranešėjas išreiškė nepasitenkinimą VMVT Kauno departamento pateiktu atsakymu apie atliktą skundo tyrimą. El. laiškas 2021-12-13 persiųstas VMVT Kauno departamentui ir pranešėjas el. paštu informuotas, kad jo laiškas gautas. VMVT Kauno departamentas 2021-12-14 el. paštu pateikė papildomą atsakymą pranešėjui.“

5.6. „2021-12-15 gautas pakartotinis pranešėjo skundas dėl Prekybos centro parduotuvių, esančių [adresai žinomi]. Pranešėjas 2021-12-15 el. paštu informuotas, kad jo skundas perduotas nagrinėti VMVT specialistams.“

5.7. „VMVT pažymi, kad tą pačią dieną, kurią buvo gautas pakartotinis pranešėjo
2021-12-15 skundas, VMVT Kauno departamentas atliko planinį Prekybos centro parduotuvės, esančios [adresas žinomas], patikrinimą, kurio metu papildomai įvertinta vaisių ir daržovių skyriuje kainų kortelėse vartotojams pateikiama informacija. Nustatyta, kad daliai vaisių ir daržovių neteisingai nurodyta kilmės šalis, veislė, dydis. Parduotuvei surašytame patikrinimo akte nurodyta iki 2021-12-15 užtikrinti, kad vaisių ir daržovių kainų etiketėse pateikta informacija (dėl kilmės šalies, dydžio ir veislės) atitiktų ženklinimo etiketes, neklaidintų vartotojų. Už nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus atsakingam parduotuvės asmeniui (vadovui), pritaikyta atsakomybė, numatyta ANK. VMVT Kauno departamentas papildomai 2021-12-17 raštu Nr. (33S-33.6)-4192 „Dėl šviežių vaisių ir daržovių ženklinimo“ kreipėsi į Prekybos centrą ir nurodė užtikrinti, kad tiekiamų rinkai šviežių vaisių ir daržovių ženklinimo informacija neklaidintų vartotojų.“

5.8. „VMVT, įvertinusi gautus skundus, patikrinimų rezultatus ir darydama prielaidą, kad tai yra sisteminio pobūdžio pažeidimai, būdingi visoms Prekybos centro tinklo parduotuvėms, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 30 straipsnio 1 dalies
1 punktu, kuriame nurodyta, kad „ūkio subjektų veiklos priežiūra atliekama, vadovaujantis minimalios ir proporcingos ūkio subjektų veiklos priežiūros naštos“, nusprendė visų skunde minimų Prekybos centro tinklo parduotuvių netikrinti, o 2021-12-21 raštu Nr. B6-(1.9.)-3097 „Dėl vartotojus klaidinančios informacijos“ kreipėsi į centrinę įmonės Prekybos centro būstinę, prašydama pateikti informaciją apie nustatytų pažeidimų priežastis ir kokių priemonių bus imtasi, kad tokio pobūdžio pažeidimai būtų pašalinti ir nepasikartotų.“

5.9. „2021-12-29 gautas Prekybos centro raštas Nr. 21-12-3521 „Dėl vartotojus klaidinančios informacijos“, kuriame ji nurodė, kad „Bendrovės prioritetas laikytis teisės aktų reikalavimų teikiant informaciją klientams. Nedelsdami šaliname trūkumus atsižvelgdami Valstybinės maisto ir veterinarijos inspektorių pateiktas pastabas ir rekomendacijas patikrinimų metu. Šiuo metu dedame visas pastangas ieškodami techninių galimybių, siekiant užtikrinti, kad klientams informacija visada būtų pateikiama tiksliai ir aiškiai“, taip pat informavo apie numatomą taikyti informacijos vartotojams pateikimo būdą, siekiant išvengti vartotojų klaidinimo.“

5.10. „2021-12-26 gautas pranešėjo skundas dėl Prekybos centro parduotuvių, esančių [adresai žinomi]. 2021-12-27 pranešėjas el. paštu buvo informuotas, kad jo skundas gautas. Pranešėjas 2021-12-28 papildomai el. paštu informuotas, kad, atsižvelgus į jo anksčiau pateiktą informaciją, VMVT atliktus Prekybos centro parduotuvių patikrinimus ir darant prielaidą, kad tai sisteminio pobūdžio pažeidimai, 2021-12-21 raštu kreiptasi į Prekybos centrą ir kad šiuo metu laukiama atsakymo ir apie atlikto tyrimo rezultatus jis bus informuotas papildomai. Nurodytų parduotuvių patikrinimai pagal pranešėjo skundą nebuvo atlikti, tačiau minėtų parduotuvių patikrinimus VMVT Klaipėdos departamentas yra atlikęs 2022-01-13, vadovaujantis VMVT 2022-01-07 visiems VMVT departamentams pateikta informacija dėl papildomos sugriežtintos kontrolės Prekybos centro vaisių ir daržovių skyriuose, t. y. papildomos kontrolės atlikimo tiek planinių, tiek neplaninių Prekybos centro parduotuvių patikrinimų metu. Šių parduotuvių patikrinimų metu fiksuota pažeidimų parduodamų šviežių vaisių, daržovių skyriuose – kainų etiketėse klaidingai nurodyta kilmės šalis, dydis, veislė. Už nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus atsakingiems parduotuvės asmenims pritaikyta atsakomybė, numatytą ANK.“

5.11. „2021-12-29 gautas pranešėjo pakartotinis skundas dėl Prekybos centro parduotuvės, esančios [adresas žinomas]. Pranešėjas tą pačią dieną el. paštu informuotas, kad gauta informacija perduota tolimesniam tyrimui. 2022-01-11 gautas papildomas pranešėjo skundas dėl minėtos parduotuvės, nurodyti pažeidimai analogiški pateiktiems anksčiau (kainų etiketėse pateikiama neteisinga informacija apie vaisių ir daržovių kilmės šalį), kartu su skundu pridėtos nuotraukos su nustatytais parduodamų šviežių vaisių, daržovių ženklinimo informacijos kainos etiketėse neatitikimais.“

5.12. „2022-01-12 VMVT Kauno departamentas atliko neplaninį patikrinimą Prekybos centro [adresas žinomas]. Patikrinimo metu nustatyta, kad pranešėjo skundas yra pagrįstas – klaidingai nurodytos kilmės šalys kainų etiketėse. 2022-01-17 pateiktas Prekybos centro paaiškinimas, kuriame bendrovė nurodė, kad po atlikto patikrinimo sustiprino kainų etikečių ir informacijos pateikimo kontrolę, papildomai apmokė darbuotojus bei suderino tinkamą informacijos pateikimo būdą su VMVT. 2022-01-17 pranešėjui el. paštu pateiktas atsakymas dėl Prekybos centro, [adresas žinomas] pradėto ir tęsiamo tyrimo ir svarstymo dėl poveikio priemonių taikymo, patikrinimo aktu įmonė įpareigota trūkumus pašalinti iki 2022-01-12. 2022-01-21 už nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus atsakingam parduotuvės asmeniui (vadovui), pritaikyta atsakomybė, numatyta ANK.“

5.13. „2022-01-01 gautas pranešėjo pakartotinis skundas dėl Prekybos centro parduotuvės, esančios [adresas žinomas], kuriame nurodoma, kad parduotuvėje 2021-12-31 pakartotinai nustatyta daržovių ženklinimo pažeidimų, kartu su skundu pridėtos nuotraukos su parduodamų daržovių ženklinimo informacijos kainų etiketėse neatitikimais dėl kilmės šalių nurodymo. Pranešimas užregistruotas, perduotas tolimesniam nagrinėjimui VMVT Kauno departamentui ir pranešėjas informuotas el. paštu 2022-01-04.“

5.14. „2022-01-06 VMVT Kauno departamentas atliko neplaninį patikrinimą Prekybos centro parduotuvės [adresas žinomas]. Nustatyta, kad parduodamų nefasuotų šviežių vaisių, daržovių ženklinimas ant dėžių ir kainos etiketėse užtikrinamas, nurodyta informacija kainų etiketėse atitiko ženklinimo informaciją, nurodytą ant dėžių, tačiau pagal pranešėjo pridėtą su skundu susijusią informaciją, t. y. nuotraukas (fotografuota 2021-12-31, pagal GPS nuotraukų informaciją matoma, kad nuotraukų darymo vieta Prekybos centro, [adresas žinomas]) ir filmuotą medžiagą daryta prielaida, kad 2021-12-31 parduodamų aukščiau nurodytų daržovių ženklinimas nebuvo. Už nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus atsakingam parduotuvės asmeniui (vadovui), 2022-01-14 pritaikyta atsakomybė, numatyta ANK. Pranešėjas apie atliktą tyrimą informuotas el. paštu 2022-01-19.“

5.15. „2022-01-04 gautas pranešėjo pakartotinis skundas dėl Prekybos centro parduotuvės, esančios [adresas žinomas], kuriame pranešėjas nurodė, kad parduotuvėje vėl nustatė vaisių ir daržovių ženklinimo pažeidimų, kartu su skundu pridėjo nuotraukas su nustatytais parduodamų šviežių vaisių, daržovių ženklinimo informacijos kainų etiketėse neatitikimais, pvz., fasuotos plautos bulvės 1 klasė, dydis 50–70 mm, veislė Gala, Lietuva, ženklinimo etiketėje kilmės šalis – Vokietija, sunokęs avokadas HAS, kilmės šalis – Čilė, ant dėžės – Marokas ir kt.“

5.16. „2022-01-12 VMVT Kauno departamentas atliko neplaninį minėtos parduotuvės patikrinimą. Patikrinimo metu pranešėjo skundas pasitvirtino, nustatyta, kad klaidingai nurodytos kilmės šalys kainų etiketėse. Pateiktas Prekybos centro 2022-01-17 paaiškinimas raštu
Nr. 22-01-3546 „Dėl vaisių ir daržovių ženklinimo“, kuriame nurodyta, kad sustiprinta kainų etikečių ir informacijos pateikimo kontrolė sandėlyje ir parduotuvėje, parduotuvės darbuotojai papildomai apmokyti dėl būtinybės kraunant / papildant produktų lentynas naujomis vaisių daržovių dėžėmis, sutikrinti pateikiamą informaciją kainų kortelėse su informacija, pateikiama ant produktų dėžių, parduotuvėms suteikta daugiau galimybių kontaktuoti su atsakingais asmenimis įmonėje pastebėjus ženklinimo neatitikimų, į parduotuvę pristatomi ir popieriniai kainolapiai, siekiant greičiau pašalinti nustatytus neatitikimus. 2022-01-17 pranešėjui el. paštu pateiktas atsakymas dėl pradėto ir tęsiamo tyrimo ir svarstymo dėl poveikio priemonių taikymo, patikrinimo aktu įmonė įpareigota trūkumus pašalinti iki 2022-01-12. Už nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus 2022-01-21 atsakingam parduotuvės asmeniui (vadovui), pritaikyta atsakomybė, numatyta ANK.“

5.17. „2022-01-11 gautas pakartotinis pranešėjo skundas dėl Prekybos centro parduotuvės [adresas žinomas] […]. 2022-01-13 vėl gautas pakartotinis pranešėjo skundas dėl Prekybos centro parduotuvės [adresas žinomas] […].“

5.18. „2022-01-16 gautas pakartotinis pranešėjo skundas dėl Prekybos centro parduotuvės [adresas žinomas], nustatytų vaisių ir daržovių ženklinimo pažeidimų, kartu su skundu pridėta filmuota medžiaga su 2022-01-16 parduodamų šviežių vaisių ir daržovių ženklinimo informacijos kainų etiketėse neatitikimais.

2022-01-18 VMVT Kauno departamentas atliko neplaninį parduotuvės patikrinimą, kurio metu nustatyta, kad parduodamų nefasuotų daržovių ir vaisių kainų etiketėse klaidingai nurodytos kilmės šalys. Įmonei patikrinimo aktu nurodyta […] užtikrinti, kad vaisių ir daržovių kainų etiketėse pateikiama informacija dėl kilmės šalių atitiktų ženklinimo etiketes, neklaidintų pirkėjų, taip pat nurodyta pateikti raštu paaiškinimą dėl nustatytų pažeidimų ir kokios bus taikomos priemonės jiems pašalinti. Už nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus 2022-01-25 atsakingam parduotuvės asmeniui (vadovui), pritaikyta atsakomybė, numatyta ANK. Prekybos centras 2022-01-25 el. paštu taip pat pateikė paaiškinimą dėl nustatytų pažeidimų bei kokių priemonių imtasi jiems pašalinti. 2022-01-19 pranešėjas el. paštu informuotas apie tyrimo rezultatus.“

5.19. „2022-01-22 gautas pranešėjo skundas dėl Prekybos centro parduotuvės [adresas žinomas], nustatytų vaisių ir daržovių ženklinimo pažeidimų, kartu su skundu pridėtos nuotraukos ir filmuota medžiaga.

2022-01-25 VMVT Kauno departamentas atliko neplaninį minėtos parduotuvės patikrinimą, kurio metu įvertintas pranešime nurodytų vaisių, daržovių ženklinimo informacijos pateikimas kainų etiketėse, pažeidimų nenustatyta. Pranešėjas informuotas 2022-01-25 el. paštu.“

5.20. „2022-01-25 gauti 3 pranešėjo skundai dėl Prekybos centro parduotuvių [adresai žinomi]. Skundai dėl nustatytų vaisių ir daržovių ženklinimo pažeidimų, kartu pridėtos nuotraukos ir filmuota medžiaga. 2022-01-26 pranešėjas el. paštu informuotas, kad jo skundai užregistruoti ir perduoti tirti.

2022-01-31 VMVT Kauno departamentas atliko neplaninį nurodytų parduotuvių patikrinimą. Nustatyta, kad parduodamų nefasuotų šviežių vaisių ir daržovių ženklinimas ant dėžių ir kainos etiketėse užtikrinamas, nurodyta informacija kainų etiketėse atitiko ženklinimo informaciją, nurodytą ant dėžių. 2022-02-04 VMVT Kauno departamentas informavo pranešėją
el. paštu apie jo pateiktų skundų tyrimo rezultatus.“

5.21. „2022-01-31 gauti 6 pranešėjo skundai dėl Prekybos centro parduotuvių [adresai žinomi]. Skundai dėl nustatytų vaisių ir daržovių ženklinimo pažeidimų, kartu pridėtos nuotraukos ir filmuota medžiaga. 2022-01-31 pranešėjas el. paštu informuotas, kad jo skundai gauti.

2022-02-01 VMVT Kauno departamentas atliko neplaninius parduotuvių, [adresai žinomi] patikrinimus. Nustatyta, kad parduodamų nefasuotų šviežių vaisių ir daržovių ženklinimas ant dėžių ir kainos etiketėse užtikrinamas, nurodyta informacija kainų etiketėse atitiko ženklinimo informaciją, nurodytą ant dėžių. 2022-02-04 VMVT Kauno departamentas informavo pranešėją
el. paštu apie jo pateiktų skundų tyrimo rezultatus.“

5.22. „VMVT pažymi, kad reaguoja į visus pranešėjo pateiktus skundus ir atlieka dėl jų tyrimus. VMVT Kauno departamentas nuolat teikia informaciją pranešėjui apie jo pateiktų skundų tyrimo rezultatus, taip pat 2022-01-10 informaciją pranešėjui yra pateikusi ir VMVT. Kadangi skundžiamas tas pats Prekybos tinklas ir to paties pobūdžio pažeidimai yra būdingi ne
vienai Prekybos centro tinklo parduotuvei, vadovaujantis Viešojo administravimo įstatyme nustatytais principais, patikrinimai atlikti ne visose nurodytose parduotuvėse, o 2021-12-21 raštu
Nr. B6-(1.9.)-3097 „Dėl vartotojus klaidinančios informacijos“ kreiptasi į centrinę įmonės Prekybos centro būstinę su prašymu pateikti informaciją apie nustatytus pažeidimus ir jų šalinimo būdus. VMVT 2022-01-07 taip pat informavo visus VMVT departamentus dėl papildomos sugriežtintos kontrolės Prekybos centro vaisių ir daržovių skyriuose, t. y. papildomos kontrolės atlikimo tiek planinių, tiek neplaninių Prekybos centro parduotuvių patikrinimų metu.“

5.23. „VMVT informavo Prekybos centrą 2021-12-21 raštu Nr. B6-(1.9.)-3097 „Dėl vartotojus klaidinančios informacijos“, 2022-01-14 raštu  Nr. B6-(1.9.)-118 „Dėl vartotojus klaidinančios informacijos“ ir 2022-01-21 raštu Nr. B6-(1.9)-182 „Dėl gaunamų vartotojų skundų“, kad daro prielaidą, kad tai sisteminio pobūdžio pažeidimai, būdingi visoms Prekybos centro tinklo parduotuvėms, todėl nurodė nedelsiant užtikrinti tinkamos ir vartotojus neklaidinančios informacijos pateikimą visose savo parduotuvėse.  Taip pat  VMVT Prekybos centrui nurodė, kad bendrovė jau buvo įpareigota nedelsiant užtikrinti tinkamos ir vartotojų neklaidinančios informacijos pateikimą, tačiau, vadovaujantis atliktų patikrinimų rezultatais, nustatyta, kad į VMVT nurodymus nebuvo tinkamai atsižvelgta, nustatyti pažeidimai nepašalinti. VMVT pakartotinai informavo, kad kiekvienu atveju, nustačiusi nurodytų teisės aktų reikalavimų nesilaikymo atvejų, Prekybos centro atsakingų asmenų atžvilgiu taikys administracinę atsakomybę pagal ANK
156 straipsnį. 2022-01-19 taip pat buvo organizuotas susitikimas su Prekybos centro atstovais, kurio metu aptarta susiklosčiusi situacija, akcentuota, kad pažeidimai vaisių ir daržovių skyriuose, kuriuos jie yra įsipareigoję pašalinti VMVT pateiktais raštais ir VMVT departamentams pateiktais trūkumų šalinimo planais, nėra šalinami savalaikiai ir, kad nepašalinus trūkumų bus taikomos  teisės aktų nustatytos poveikio priemonės.“

5.24. „Prekybos centras 2022-02-02 raštu Nr. 22-02-3568 „Dėl gaunamų vartotojų skundų (vaisių ir daržovių kainolapiuose pateikiamos informacijos)“ nurodė šiuo metu jau taikomas ir papildomai dar numatytas taikyti priemones dėl informacijos apie vaisius ir daržoves pateikiamos kainų kortelėse tikslumo užtikrinimo. Pažymėtina, kad nuo 2022-01-11 įmonė yra atnaujinusi savo vidines procedūras, susijusias su vaisių ir daržovių kainų etikečių kontrole, atsakingi parduotuvių darbuotojai įpareigoti kasdien kraunant, papildant lentynas naujais produktais, atliekant produktų šviežumo vertinimą, sutikrinti kainų kortelėse pateikiamą informaciją ir, nustačius neatitikimų, nedelsiant informuoti atsakingus asmenis, be to, periodiškai atliekami papildomi savikontrolės vizitai parduotuvėse, siekiant užtikrinti, kad atsakingi darbuotojai nuolat kontroliuotų kainų kortelėse pateikiamą informaciją ir kt. Taip pat nuo 2022-02-11 bendrovė įsipareigojo vaisių ir daržovių asortimento sąrašą papildyti informacija apie specialiuosius vaisių ir daržovių ženklinimo reikalavimus, kuriuo remiantis abi parduotuvės pamainos tikrins produktus naudojantis minėtu asortimento sąrašu, patikrinimą patvirtinant parašu.“

5.25. „VMVT, gavusi pareiškėjo 2022-02-04 skundą (reg. Nr. B5-1200), kuriame išreiškia savo abejones dėl VMVT Kauno departamento pareigūnų vykimo į ankstesniuose skunduose nurodytas Prekybos centro tinklo parduotuves ir atliktų patikrinimų, pradėjo administracinę procedūrą, siekdama išsiaiškinti VMVT Kauno departamento pareigūnų galimą neveikimą.“

5.26. Iš Skundo tyrimui pateiktų dokumentų matyti:

5.26.1. Pareiškėjas 2021-12-26 skunde piktinosi VMVT neveikimu, nes tinkamai neišnagrinėjo jo 2021-11-25 skundo, kuriame prašė ištirti, kodėl „VMVT tinkamai nereaguoja į jo pranešimus bei kitas aplinkybes“;

5.26.2. Pareiškėjas 2022-01-16 VMVT direktoriui pateikė skundą dėl „netinkamos šios institucijos veiklos“;

5.26.3. Pareiškėjas 2022-02-02 pakartotiniu skundu kreipėsi į VMVT direktorių dėl VMVT pareigūnų neveikimo ir VAĮ nuostatų pažeidimo.

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai

6.1. Viešojo administravimo įstatyme (VAĮ) reglamentuojama:

6.1.1. 2 straipsnis – „2. Administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant skundą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. 3. Administracinės procedūros sprendimas – administracinis sprendimas, kurio priėmimu baigiama administracinė procedūra. 10. Prašymas – su asmens teisių ar teisėtų interesų pažeidimu nesusijęs asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą prašant atlikti teisės aktuose nustatytus veiksmus. […]. 12. Skundas – asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame tas asmuo nurodo, kad yra pažeistos jo ar kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašo juos apginti. […]. 14. Ūkio subjektas – fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, juridinio asmens arba kitos organizacijos padalinys, Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdantis ūkinę veiklą, kurią prižiūri viešojo administravimo subjektai. 15. Ūkio subjekto veiklos patikrinimas – teisės aktų reglamentuoti viešojo administravimo subjektų veiksmai,
kuriais tikrinama ūkio subjekto veikla. 16. Ūkio subjektų veiklos priežiūra − viešojo administravimo subjektų veikla prižiūrint, kaip ūkio subjektai laikosi teisės aktų ir administracinių sprendimų. […]“;

6.1.2. 3 straipsnis – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: 1) atsakomybės už priimtus sprendimus. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, vykdydamas administracinį reglamentavimą ar priimdamas administracinius sprendimus, turi prisiimti atsakomybę už administracinio reglamentavimo ar priimtų administracinių sprendimų sukeltus padarinius; […]; 3) efektyvumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas ir įgyvendindamas sprendimus, jam skirtus išteklius naudoja kuo mažesnėmis sąnaudomis ir siekia geriausio rezultato; 4) įstatymo viršenybės. Šis principas reiškia, kad įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą viešojo administravimo subjektams turi būti nustatyti laikantis šio įstatymo nustatytų reikalavimų, o viešojo administravimo subjektų veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus. Administraciniai sprendimai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; […] 7) naujovių ir atvirumo permainoms. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas turi ieškoti naujų ir veiksmingų būdų, kaip geriau spręsti problemas, iškylančias vykdant viešąjį administravimą, taip pat nuolat tobulinti savo veiklą taikydamas pažangiausius metodus, modelius, technologijas, priemones ar gerosios patirties pavyzdžius“;

6.1.3. 11 straipsnis – „1. Asmenų prašymus ir skundus viešojo administravimo subjektai nagrinėja pagal Vyriausybės patvirtintas taisykles“;

6.1.4. 14 straipsnis – „Asmuo turi teisę apskųsti viešojo administravimo subjekto priimtą administracinį sprendimą arba veiksmą (neveikimą), taip pat viešojo administravimo subjekto vilkinimą atlikti jo kompetencijai priskirtus veiksmus šio įstatymo nustatyta tvarka tam pačiam viešojo administravimo subjektui arba aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui, arba kitų įstatymų, reglamentuojančių ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, nagrinėjimą, nustatyta tvarka išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijai, arba administraciniam teismui“;

6.1.5. 23 straipsnis – „1. Administracinę procedūrą pradeda viešojo administravimo subjekto vadovas arba jo įgaliotas pareigūnas, valstybės tarnautojas, kitas įstatymų nustatytą specialų statusą turintis fizinis asmuo, darbuotojas arba viešojo administravimo subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens sudaryta komisija rašytiniu pavedimu per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. 2. Draudžiama persiųsti (perduoti) skundą nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui, kitam įstatymų nustatytą specialų statusą turinčiam fiziniam asmeniui ar darbuotojui, o kai skundas dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų ar neveikimo paduodamas aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui, – viešojo administravimo subjektui ar jo administracijos padaliniui, kurių veiksmai yra skundžiami. 3. Administracinei procedūrai pradėti reikalingą informaciją, kurią turi viešojo administravimo subjektas arba kuri yra valstybės registruose ar kitose valstybės ar savivaldybių informacinėse sistemose, surenka pats skundą gavęs viešojo administravimo subjektas“;

6.1.6. 30 straipsnis – „1. Ūkio subjektų veiklos priežiūra atliekama, vadovaujantis šiais principais: 1) minimalios ir proporcingos ūkio subjektų veiklos priežiūros naštos. Šis principas reiškia, kad ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių subjektų veiksmai privalo būti proporcingi ir tinkami siekiamam tikslui įgyvendinti, proporcingi ūkio subjektų dydžiui ir administraciniams gebėjimams, atliekami siekiant kuo mažiau trikdyti ūkio subjektų veiklą; poveikio priemonės ūkio subjektams taikomos tik tada, kai ūkio subjektų veiklos priežiūros tikslų negalima pasiekti kitu būdu (ultima ratio); poveikio priemonės yra proporcingos pažeidimo pobūdžiui ir juo padarytai žalai; […] 3) planavimo. Šis principas reiškia, kad ūkio subjektų veiklos priežiūra turi būti planuojama. Šio įstatymo 31 straipsnio 3 dalies 4 punkte nurodyta veikla ir šios veiklos rodikliai (poveikio priemonių skaičius, dydis, vertė) negali būti planavimo objektas; […]; 5) metodinės pagalbos teikimo. Šis principas reiškia, kad ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekantys subjektai bendradarbiauja su ūkio subjektais, teikia vienodas ir neprieštaringas konsultacijas ūkio subjektams priežiūrą atliekančio subjekto kompetencijos klausimais, įgyvendina kitas prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų. Šis principas netaikomas ūkio subjektų veiklos patikrinimų metu, jeigu jo taikymas trukdo siekti ūkio subjektų veiklos priežiūros tikslų, susijusių su teisės aktų reikalavimų laikymosi priežiūra, laikytis ūkio subjektų veiklos priežiūrą reglamentuojančiuose įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose, Europos Sąjungos teisės aktuose ar Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse įtvirtintų atitinkamai priežiūrai keliamų reikalavimų; […]; 7) rizikos vertinimo. Šis principas reiškia, kad ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių subjektų veiksmai pirmiausia nukreipiami didžiausios rizikos atvejams šalinti, riziką siejant su žalos teisės normų saugomoms vertybėms atsiradimo tikimybe ir šios žalos dydžiu bei mastu“;

6.1.7. 31 straipsnis – „1. Viešojo administravimo subjektas, atlikdamas ūkio subjektų veiklos priežiūrą, turi teikti metodinę pagalbą ūkio subjektams, siekti užkirsti kelią žalai teisės normų saugomoms vertybėms atsirasti (teisės aktų pažeidimų prevencijai) ir išlaikyti tvarų ekonominės veiklos vykdymą bei verslo plėtrą. 2. Laikoma, kad viešojo administravimo subjektas vykdo ūkio subjekto veiklos priežiūrą, jeigu atlieka ūkio subjekto veiklos patikrinimus. Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekantys subjektai šią priežiūrą vykdo vadovaudamiesi Vyriausybės patvirtintu Gairių dėl ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijų atlikimo aprašu. 3. Ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekantis subjektas taip pat atlieka šias ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijas: […] 3) vertina gautą informaciją apie ūkio subjekto veiklą, priežiūrą atliekančio subjekto norminiame administraciniame akte nustatyta tvarka nustato ūkio subjekto rizikingumą; 4) taiko poveikio priemones ūkio subjektams įstatymų ir jų pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka; […]“;

6.1.8. 33 straipsnis – „1. Ūkio subjektų veiklos patikrinimai gali būti planiniai ir
neplaniniai. Planinių patikrinimų pirminis tikslas – informacijos apie ūkio subjektą vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas. […]. 4. Planinių patikrinimų taisyklės ir neplaninių patikrinimų taisyklės turi būti rengiamos vadovaujantis šio įstatymo 30 straipsnyje įtvirtintais minimalios ir proporcingos ūkio subjektų veiklos priežiūros naštos bei nediskriminavimo principais ir juos atitikti. […].“

6.2. Vyriausybės 2007-08-22 nutarimu Nr. 875 patvirtintose Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėse (Taisyklės; nauja redakcija įsigaliojo nuo 2021-12-07) nustatyta: „45. Į prašymą institucija atsako atsižvelgdama į jo turinį: 45.1. į prašymą suteikti administracinę paslaugą atsakoma suteikiant prašomą vieną iš Viešojo administravimo įstatymo 19 straipsnio 1 dalyje nurodytų administracinių paslaugų (ar prašomas kelias administracines paslaugas) arba pateikiant motyvuotą atsisakymą tą padaryti; […]. 45.3. į prašymą priimti administracinį sprendimą atsakoma Viešojo administravimo įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka. […].“

6.3. Vyriausybės 2000-06-28 nutarimu Nr. 744 patvirtintuose Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatuose (Nuostatai; aktuali redakcija nuo 2019-05-11) reglamentuojama:

„8. Tarnyba, siekdama saugoti vartotojų interesus ir ginti pažeistas jų teises maisto ir su juo susijusių paslaugų teikimo srityse: 8.1. tiria vartotojų, jų organizacijų, kitų suinteresuotų įstaigų ir organizacijų skundus dėl maisto, neatitinkančio saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų, nesaugių maisto tvarkymo paslaugų teikimo; 8.2. analizuoja vartotojų skundus, atlieka jų stebėseną; 8.3. informuoja vartotojus, kitus fizinius bei juridinius asmenis ir kitas organizacijas tarnybos kompetencijos klausimais;  8.4. pagal kompetenciją kontroliuoja teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių gynimą, reikalavimų laikymąsi; […].“

6.4. VMVT direktoriaus 2015 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. B1-59 patvirtintose Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklėse (Taisyklės; galiojusios nuo 2021-11-01 iki 2022-03-24 reglamentuojama:

„6. Planinių ir neplaninių ūkio subjektų veiklos patikrinimų tikslas – informacijos apie ūkio subjekto veiklą surinkimas, pagal surinktą informaciją ūkio subjekto veiklos atitikties teisės aktų reikalavimams vertinimas, metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas. Ūkio subjekto veikla gali būti tikrinama nenuotoliniu (atvykus į jo veiklos vykdymo vietą) (toliau – ūkio subjekto veiklos patikrinimas vietoje) arba nuotoliniu būdu (toliau – ūkio subjekto veiklos administracinis patikrinimas). Ūkio subjekto veiklos administracinis patikrinimas gali būti atliekamas, jeigu ūkio subjekto veiklos duomenis galima patikrinti naudojant administracines priemones, pvz.: informacines sistemas, duomenų bazes ir kt. […]. 8. Neplaniniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai atliekami Tarnybos iniciatyva siekiant ištirti ir (ar) patikrinti Tarnyboje gautą ar visuomenės informavimo priemonėse paskelbtą informaciją apie maisto, veterinarijos, ūkinių gyvūnų veislininkystės sritis reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimus ar siekiant sumažinti įvykių, dėl kurių vartotojai ir kiti asmenys patiria žalą ar pažeidžiama gyvūnų gerovė, skaičių, galimų maisto, veterinarijos, ūkinių gyvūnų veislininkystės sritis reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų tikimybę, įvertinti ankstesnių ūkio subjektų veiklos patikrinimų metu nustatytų trūkumų pašalinimą. […]. 25. Neplaniniai ūkio subjektų veiklos patikrinimai gali būti vykdomi: […] 25.2. gavus pranešimą, įvertinus turimą informaciją ir kilus įtarimų dėl ūkio subjekto (-ų) veiklos, kuri gali kelti grėsmę teisės normų saugomoms vertybėms; 25.3. siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai; […]; 36. Už tinkamą planinio ar neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo atlikimą ir reikiamų dokumentų įforminimą atsako tikrinimą atlikę ir dokumentus įforminę Tarnybos pareigūnai. 37. Už planinio ar neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus taikomos teisės aktų nustatytos poveikio priemonės. Sprendimus dėl poveikio priemonių taikymo už planinio ar neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu nustatytus teisės aktų reikalavimų pažeidimus priima Tarnybos teritorinio padalinio vadovas, įvertinęs visas su teisės aktų reikalavimų pažeidimais susijusias aplinkybes, atsižvelgdamas į pažeidimų pobūdį, padarytos žalos dydį, mastą
ir kitas įstatymuose nustatytas aplinkybes.38. Tarnybos pareigūnai, planinio ar neplaninio ūkio subjekto veiklos patikrinimo metu nustatę teisės aktų reikalavimų pažeidimų, turi juos nurodyti Patikrinimo akte. […].“

 

Tyrimui reikšminga teismų praktika

 

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo (KT) nutarimai

KT 2004-12-13 nutarime byloje Nr. 51/01-26/02-19/03-22/03-26/03-27/03 konstatavo:

„[…] Valstybės tarnyba turi veikti paklusdama tik Konstitucijai ir teisei. Kiekviena valstybės ar savivaldybės institucija, per kurią vykdomos valstybės funkcijos, kiekvienas valstybės tarnautojas turi paisyti teisėtumo reikalavimų. Valstybės tarnautojai turi nepiktnaudžiauti jiems nustatytomis galiomis, nepažeisti teisės aktų reikalavimų. Konstitucinis Teismas 2000-06-30 nutarime konstatavo, kad valstybės institucijos, pareigūnai turi saugoti, ginti žmogaus teises ir laisves; ypač svarbu, kad, vykdydami jiems patikėtas funkcijas, jie patys nepažeistų žmogaus teisių ir laisvių […].

[…] Konstitucinis Teismas 2004-07-01 nutarime ir 2004-11-05 išvadoje konstatavo, kad Konstitucijoje yra įtvirtintas atsakingo valdymo principas. Valdžios atsakomybė visuomenei – teisinės valstybės principas, kuris įtvirtintas Konstitucijoje nustačius, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms […] taip pat teisės aktuose reglamentavus asmenų prašymų ir
skundų nagrinėjimo procedūrą ir kt. (Konstitucinio Teismo 1999-05-11 nutarimas, 2004-11-05 išvada) […].“

 

 1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) formuojama praktika:

8.1. 2009-04-09 sprendimas administracinėje byloje Nr. A556-476/2009 – „Viešojo administravimo subjektų veiksmai turi būti aiškūs, nedviprasmiški. […]“;

8.2. 2012-03-01 nutartis administracinėje byloje Nr. A502-1605/2012) – „[…] Lietuvos Respublikos Konstitucija įtvirtina atsakingo valdymo (gero administravimo) principą (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999-05-11, 2004-12-13 nutarimai, 2004-11-05 išvada). Vienas iš gero administravimo principų yra konstitucinė nuostata, kad visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005-05-31 nutartis administracinėje byloje Nr. A10-655/2005). […] kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.)“;

8.3. 2013-03-05 nutartis administracinėje byloje Nr. A556-439/2013 – „Priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo (ar kitokio pobūdžio kreipimosi, nepriklausomai nuo tokio dokumento formos) turi būti veikiama paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje įtvirtinto, atkartojamo ir VAĮ, principo, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms“;

8.4. 2014-05-28 nutartis administracinėje byloje Nr. A261-610/2014 – „[…] viešojo administravimo subjektas, bet kokiu būdu gavęs informaciją apie galbūt padarytus pažeidimus, pagal savo kompetenciją turi patikrinti tokią informaciją, ją įvertinti ir reaguoti į ją nuostatų bei kitų teisės aktų nustatytu būdu. Tačiau tai nereiškia, kad VAĮ, kitų šiam ginčui aktualių teisės aktų taikymo požiūriu atsakovas privalo veikti taip, kaip to prašo besikreipiantys į juos asmenys […]“;

 

Tyrimo išvados

 

 1. Apibendrinus Pareiškėjo Skunde nurodytas aplinkybes, matyti, kad jis skundžiasi tuo, jog VMVT netinkamai reagavo į jo pranešimus dėl pažeidimų Prekybos centro parduotuvėse, neišnagrinėjo skundų, neįvertino pareigūnų, netinkamai atlikusių patikrinimus, veiklos / neveikimo.

 

 1. Atsižvelgus į nustatytas aplinkybes bei teisinį reglamentavimą, pažymėtina:

10.1. Viešojo administravimo subjektas, bet kokiu būdu gavęs informaciją apie galbūt padarytus pažeidimus, pagal savo kompetenciją turi patikrinti tokią informaciją, ją įvertinti ir reaguoti į ją nuostatų bei kitų teisės aktų nustatytu būdu, o priimant sprendimą dėl konkretaus prašymo (ar kitokio pobūdžio kreipimosi, nepriklausomai nuo tokio dokumento formos) turi būti veikiama paisant pagrindiniame šalies įstatyme – Konstitucijoje –  įtvirtinto, atkartojamo ir VAĮ, principo, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

10.2. VMVT, vadovaudamasi VMVT Nuostatais (pažymos 6.3 punktas), tiria vartotojų skundus dėl maisto, neatitinkančio saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitų privalomųjų reikalavimų, nesaugių maisto tvarkymo paslaugų teikimo; pagal kompetenciją kontroliuoja teisės aktų, reglamentuojančių vartotojų teisių gynimą, reikalavimų laikymąsi. Pažymėtina, kad VMVT atlieka funkcijas, susijusias su ūkio subjektų veiklos priežiūra, vartotojų ir kitų asmenų skundų nagrinėjimu, siekdama pagrindinio tikslo, tai yra siekdama saugoti vartotojų interesus ir ginti pažeistas jų teises maisto ir su juo susijusių paslaugų teikimo srityse.

10.3. VMVT, vadovaudamasi VAĮ, Taisyklių nuostatomis (šios pažymos 6.1, 6.2 punktai), atlieka planinius ir neplaninius ūkio subjektų patikrinimus. Vadovaujantis VAĮ 31 straipsnio nuostatomis, laikoma, kad viešojo administravimo subjektas vykdo ūkio subjekto veiklos priežiūrą, jeigu atlieka ūkio subjekto veiklos patikrinimus.

10.4. Nagrinėjamu atveju iš Tarnybos pateiktų paaiškinimų ir dokumentų nustatyta, kad Tarnyba nuo 2021-01-01 iki 2022-02-02 gavo 85 pranešimus / kreipimusis / skundus su įrodomąja medžiaga dėl Prekybos centro parduotuvėse daromų pažeidimų. Šio tyrimu nustatyta, kad Tarnyboje gauti Pareiškėjo pranešimai / kreipimaisi / skundai buvo registruoti ir apie tai Pareiškėjas buvo informuotas. VMVT (jos padaliniai – departamentai) reagavo į Pareiškėjo pateiktą informaciją apie informacijos teikimo vartotojams pažeidimus Prekybos centro parduotuvėse, vykdė patikrinimus ne vienoje Prekybos centro pardutovių visoje Lietuvoje.  VMVT atliko neplaninius patikrinimus ne tik tose parduotuvėse, kuriose Pareiškėjas nustatė pažeidimus ir informavo apie tai VMVT, bet ir savo iniciatyva kitose visoje Lietuvoje veikiančiose tinklo parduotuvėse. Daugumoje Prekybos centro parduotuvių Pareiškėjo užfiksuoti pažeidimai buvo patvirtinti, todėl VMVT teikė nurodymus „nedelsiant užtikrinti tinkamos ir vartotojų neklaidinančios informacijos pateikimą“, įspėjo dėl administracinės atsakomybės taikymo parduotuvių atsakingiems asmenims, pakartotinai nustačius pažeidimų Prekybos centro parduotuvių atsakingiems asmenims taikytos administracinės atsakomybės priemonės, nustatytos ANK.

Nepaisant VMVT taikytų priemonių Pareiškėjas ir toliau fiksavo tokius pačius pažeidimus (pažymos 2.10 punktas) Prekybos centro parduotuvėse, teikė skundus. Pagal Pareiškėjo pranešimus vėl buvo atliekami patikrinimai ir vėl buvo fiksuojami tokie patys pažeidimai tiek tose pačiose, jau tikrintose, parduotuvėse, tiek kitose tinklo parduotuvėse, vėl teikiami nurodymai pažeidimus pašalinti.

Pareiškėjo pranešimų kiekis dėl pasikartojančių pažeidimų įvairose Prekybos centro parduotuvėse ir Tarnybos atliktų patikrinimų rezultatai, kuriais patvirtinama apie pasikartrojančius pažeidimus, leidžia daryti prielaidą, kad Prekybos centro parduotuvių atsakingi darbuotojai neužtikrino veiksmingo Tarnybos nurodymų vykdymo, kad tose pardutovėse vartotojams nebūtų teikiama klaidinanti informacija.

Matydama pažeidimų sisteminį pobūdį, apie ką Tarnybai buvo nurodęs ir Pareiškėjas, Tarnyba teikė nurodymus pašalinti pažeidimus ne tik atskirų pasrduotovių, bet ir viso Prekybos centro administracijos atsakingiems darbuotojams, prioritetą teikiant metodinės pagalbos teikimui, prašant pateikti trūkumų šalinimo planą, kurio, kaip nustatyta tyrimo metu, nebuvo laikomasi.

VMVT, vykdydama jai pavestas funkcijas, atlikdama ūkio subjektų veiklos priežiūrą bei parinkdama ir taikydama priežiūros bei poveikio priemones, privalo vadovautis VAĮ 3 ir 30 straipsniuose nustatytais viešojo administravimo bei priežiūros vykdymo principais, pvz.: efektyvumo, reiškiančio „kad viešojo administravimo subjektas, priimdamas ir įgyvendindamas sprendimus, jam skirtus išteklius naudoja kuo mažesnėmis sąnaudomis ir siekia geriausio rezultato“, minimalios ir proporcingos ūkio subjektų veiklos priežiūros naštos, reiškiančio, kad ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių subjektų veiksmai privalo būti proporcingi ir tinkami siekiamam tikslui įgyvendinti, proporcingi ūkio subjektų dydžiui ir administraciniams gebėjimams, atliekami siekiant kuo mažiau trikdyti ūkio subjektų veiklą; poveikio priemonės ūkio subjektams taikomos tik tada, kai ūkio subjektų veiklos priežiūros tikslų negalima pasiekti kitu būdu (ultima ratio); poveikio priemonės yra proporcingos pažeidimo pobūdžiui ir juo padarytai žalai;  planavimo, reiškiančio, kad ūkio subjektų veiklos priežiūra turi būti planuojama.

Sprendžiant iš tyrimo metu gautos informacijos, Tarnyba pakankamai  rimtai vertino Pareiškėjo pranešimuose pateikiamą informaciją ir tikslingai sprendė, jog būtina atlikti Prekybos centro parduotuvių patikrinimus. Atsižvelgusi į pranešimuose nurodomų ir patikrinimų metu nustatytų pažeidimų rizikingumą bei pakartotinumą, be kita ko, ir pavojingumą vartotojų atitinkamoms teisėms, Tarnyba nevengė imtis priežiūros priemonių, beveik į kiekvieną Pareiškėjo pranešimą buvo operatyviai reaguojama atliekant patikinimus vietoje. Be to, buvo atliekami patikrinimai ir skunduose nenurodytose Prekybos centro parduotuvėse. Tokie priežiūros veiksmai pareikalavo tiek atitinkamų žmogiškųjų išteklių, tiek laiko sąnaudų.

Pastebėtina, kad Tarnyba, pasirinkdama patikrinimų atlikimo dažnumą, patikrinimo metodą ir priemones, turi įvertinti  galimo pažeidimo rizikingumą vartotojų atitinkamoms teisėms bei racionaliai naudoti savo turimus išteklius.  Pastebėtina ir tai, kad Pareiškėjo pranešimuose nurodyti pažeidimai nesudaro didelės rizikos itin jautrioms vartototų teisėms, pvz. tokioms kaip sveikata. Pranešimuose nurodyti pažeidimai labiau sietini su vartototojų teise pasirinkti, konkurencijos teisės sritimi. Įvertinus tai, spręstina nesant pagrindo tokiems pažeidimams suteikti didesnį prioritetą kitų vartotojų teisių sričių pažeidimų atvejams išsiaiškinti  ir kontroliuoti.

Tyrimo metu gauta informacija nesudaro pagrindo įžvelgti buvus vilkinimo ar piktnaudžiavimo požymių Tarnybos veikloje, tačiau Seimo kontrolierė išreiškia susirūpinimą dėl to, jog Tarnyba, nors ir reagavo į pranešimus apie pažeidimus, vykdė patikrinimus, teikė nurodymus dėl pažeidimų pašalinimo, taikė administracinę atsakomybę, tačiau šios taikytos poveikio priemonės nagrinėjamu atveju nebuvo veiksmingos. Seimo kontrolierė sprendžia esant tikslinga tęsti Prekybos centro veiklos priežiūros vykdymą, kontroliuojant nustatytų pažeidimų šalinimą, prireikus imantis ir griežtesnių poveikio priemonių.

 

10.5. Pagal VAĮ nuostatas, administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant skundą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą. Skundas – asmens kreipimasis į viešojo administravimo subjektą, kuriame tas asmuo nurodo, kad yra pažeistos jo ar kito asmens teisės ar teisėti interesai, ir prašo juos apginti.

Įvertinus Pareiškėjo Tarnybai pateiktų pranešimų / prašymų / skundų turinį, pažymėtina, kad Pareiškėjo 2021-12-26, 2022-01-16 ir 2022-02-02 prašymai (pažymos 5.26 punktas) pagal turinį laikytini skundais dėl VMVT pareigūnų galimo neveikimo atliekant Prekybos centro parduotuvių patikrinimus, teikiant informaciją. Taigi, VMVT direktorius, gavęs Pareiškėjo minėtus skundus, turėjo priimti sprendimą ne tik dėl ūkinės veiklos priežiūros priemonių (patikrinimų) vykdymo, bet ir dėl administracinės procedūros pradėjimo ar nepradėjimo. Apie priimtus sprendimus, administracinės procedūros (kai ji vykdoma) rezultatus turi būti informuojamas skundą pateikęs asmuo.

Seimo kontrolierė atkreipia dėmesį, kad VMVT veiksmai, priimami sprendimai turi būti aiškūs, suprantami, nekeliantys asmenims abejonių.

Seimo kontrolierės nuomone, Tarnybai butų buvę tikslinga sprendimą dėl administracinės procedūros priimti reaguojant į pirmąjį (2021-12-26) Pareiškėjo skundą dėl Tarnybos netinkamai atliekamų patikrinimų. Pažymėtina, kad administracinės procedūros metu Tarnyba gali nustatyti ir įvertinti, ar pareigūnai tinkamai atliko jiems pavestas funkcijas, ir, prireikus, imtis priemonių tarnautojų veiklai gerinti, spręsti dėl papildomų ar efektyvesnių poveikio priemonių taikymo Prekybos centro administracijos atsakingiems darbuotojams, siekiant greitesnio nustatytų pažeidimų pašalinimo bei jų kartotinumui išvengti.

Iš šio tyrimo metu gautos informacijos nustatyta, kad Tarnyba, atsižvelgusi į Seimo kontrolierės tarpininkavimą, administracinę procedūrą pradėjo. Seimo kontrolierė, atsižvelgusi į tai, kad Tarnyba Seimo kontrolierei nepateikė vadovo sprendimo pradėti administracinę procedūrą ir iki šio tyrimo pabaigos nepateikė informacijos apie administracinės procedūros rezultatus, priimtus sprendimus, galimai nepateikta informacija apie tai ir Pareiškėjui, sprendžia esant tikslinga, jog Tarnyba apie tai informuotų Seimo kontrolierę. Taip pat turi būti tinkamai informuotas ir Pareiškėjas.

 

 1. Apibendrinus pateiktą informaciją spręstina, kad Pareiškėjo skunduose kelta problema dėl Prekybos centro parduotuvėse pateikiamos klaidingos informacijos ir Tarnybos veiklos turi būti toliau sprendžiama Tarnyboje, tęsiant Prekybos centro priežiūrą, administracinę procedūrą, imantis būtinų priemonių nustatytiems pažeidimams šalinti ir Tarnybos veiklai gerinti. Vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalimi, nustatančia, kad skundo tyrimas nutraukiamas, jei tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais, Pareiškėjo skundo tyrimas nutrauktinas, kartu Tarnybai teikiant atitinkamas rekomendacijas.

 

 1. Atkreiptinas Tarnybos ir Pareiškėjo dėmesys į tai, kad Konstitucinis Teismas 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime išaiškino, kad Seimo kontrolieriai pagal Konstitucijos 5 straipsnio 1 dalį nėra priskiriami nei įstatymų leidžiamajai, nei vykdomajai, nei teisminei valdžiai. Taigi, Seimo kontrolierius nėra įgaliotas atlikti viešąjį administravimą (priimti administracinius sprendimus, kontroliuoti įstatymų ir administracinių sprendimų įgyvendinimą, administruoti viešųjų paslaugų teikimą) ir / arba vykdyti teisingumą. Seimo kontrolieriai (ombudsmenai) yra specifinis, nepriklausomas nuo kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, institutas, skirtas ginti žmogaus teisę į gerą viešąjį administravimą. Seimo kontrolierius yra laikomas tarpininku tarp valdžios įstaigos ir žmogaus, siekiančiu gerinti viešąjį administravimą ir žmogaus teisių padėtį šalyje. Seimo kontrolieriai nepriima griežto pobūdžio privalomų sprendimų, neteikia įpareigojamojo pobūdžio reikalavimų.

 

 1. Atkreiptinas Pareiškėjo dėmesys į tai, kad:

13.1. vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 5 straipsnio 1 dalimi, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas.

13.2. Seimo kontrolieriai nenagrinėja ginčų tarp asmens ir valstybės institucijos, įstaigos.  Pareiškėjas VMVT pareigūnų veiksmus arba neveikimą, susijusius su informacijos teikimu / neteikimu, administracinių sprendimų priėmimu / nepriėmimu, turi teisę apskųsti Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba administraciniam teismui Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka, jeigu įžvelgia, kad tokia VMVT pareigūnų veikla / neveikimas galimai pažeidė tam tikrą Pareiškėjo teisę ar įstatymų saugomą interesą. Administraciniai teismai sprendžia, ar viešojo administravimo subjekto veikla atitinka jo tikslus, ginčus dėl žalos atlyginimo.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia

X skundo dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pareigūnų veiksmų (neveikimo) tyrimą nutraukti.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriui rekomenduoja atkreipti dėmesį į pažymoje pateiktas išvadas ir:

15.1. informuoti apie administracinės procedūros dėl VMVT pareigūnų veiklos (pareigų nevykdymo, informacijos neteikimo) rezultatus, priimtus sprendimus dėl Pareiškėjo skundų ir dėl Tarnybos veiklos gerinimo;

14.2. tinkamai atsakyti Pareiškėjui į jo 2021-12-26 ir 2022-01-16 skundus;

14.3. tęsti Prekybos centro veiklos priežiūros vykdymą, kontroliuojant nustatytų pažeidimų šalinimą, prireikus imantis ir griežtesnių poveikio priemonių, pateikti informaciją (dokumentus) apie priimtus sprendimus ir priežiūros rezultatus;

14.4. imtis administracinių priemonių, kad ateityje ūkio subjektų veiklos priežiūra būtų atliekama vadovaujantis Viešojo administravimo įstatymo, Ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių nuostatomis, nustačius pažeidimus būtų taikomos tinkamos efektyvios poveikio priemonės.

 

Prašytume apie rekomendacijų nagrinėjimo rezultatus (pridedamą informaciją patvirtinant dokumentų kopijomis) Seimo kontrolierę ir Pareiškėją informuoti Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, t. y., ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                                                                                                 Erika Leonaitė