PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

Dokumento numeris 4D-2022/1-726
Data 2022-09-15
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ IR KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS
Kontrolierius Erika Leonaitė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2022 m. birželio 16 d. gavo X (toliau vadinama – Pareiškėjas) skundą dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos (toliau vadinama – Pravieniškių PN-AK) ir Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau vadinama – Kalėjimų departamentas) pareigūnų veiksmų (neveikimo), galimai netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis (toliau vadinama – Skundas).

 

 1. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma:

2.1. „Rašau šį skundą nebepakęsdamas tiek Kalėjimo departamento, tiek Pravieniškių PN-AK administracijos neveiklumų, tiriant skundus“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta);

2.2. „2021.07.01 aš pradėjau atlikinėti laisvės atėmimo bausmę. […]. Kiekvienas naujai atvykęs nuteistasis su nauja laisvės atėmimo bausme turi būti įvertintas pagal LR-BVK (reng. past. Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksas) 1371 str. 4 d. rizikos vertinimu „Oazys“ […]. Ko nebuvo man visiškai daroma. Tiesiog buvo paimtas senas balų vertinimas (praeitos bausmės) ir dadėti keli balai kylantys į viršų ir paminėta, kad tai pakartotinis vertinimas. […]. Pakankamai turiu pagrįstų įrodymų, kuriuos pateikiau skunduose Kalėjimų departamentui prašant pradėti tarnybinius patikrinimus ir traukti atsakomybėn atsakingus asmenis. Bet to nėra daroma, buvo persiųsta pagal kompetenciją Pravieniškių PN-AK administracijai. Kaip ji pati save nubaus? […]. Ji toliau atsako į skundus abstrakčiai, neišsamiai, o kur kyla klausimai, iš vis ignoruoja neatsakydama“.

 

 

 

 1. Pareiškėjas Seimo kontrolierės prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Seimo kontrolierė 2022 m. birželio 28 d. raštu Nr. 4D-2022/1-726/3D-1505 kreipėsi į Pravieniškių PN-AK direktorių prašydama paaiškinti Skunde aprašytas aplinkybes. 2022 m. liepos 18 d. Seimo kontrolierė gavo Pravieniškių PN-AK 2022 m. liepos 15 d. raštą Nr. 14-9709.

Seimo kontrolierė 2022 m. birželio 28 d. raštu Nr. 4D-2022/1-726/3D-1504 kreipėsi į Kalėjimų departamento direktorių prašydama paaiškinti Skunde aprašytas aplinkybes. 2022 m. liepos 18 d. Seimo kontrolierė gavo Kalėjimų departamento 2022 m. liepos 15 d. raštą Nr. 1S-2687.

 

Šiuose raštuose ir prie jų pridėtuose dokumentuose pateikta ši informacija:

4.1. „2021 m. vasario 16 d. iš Kauno tardymo izoliatoriaus atvyko į Pravieniškių pataisos namus-atvirąją koloniją nuteistasis X“ (Pravieniškių PN-AK 2022 m. balandžio 19 d. pažyma Nr. VG-916);

4.2. 2021 m. kovo 25 d. Pareiškėjui buvo atliktas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas; šio vertinimo atlikimo pagrindas – laisvės atėmimo bausmės vykdymo pradžia (2021 m. kovo 25 d. Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo protokolas);

4.3. 2021 m. kovo 26 d. Pareiškėjas buvo paleistas iš Pravieniškių PN-AK (2021 m. kovo 26 d. Paleidimo iš pataisos įstaigos (tardymo izoliatoriaus) pažymėjimas Nr. 23-104);

4.4. „Nuo 2021 m. gegužės 28 d. iki 2021 m. liepos 1 d. X vykdė […] paskirtą arešto bausmę“ (Pravieniškių PN-AK 2022 m. liepos 13 d. pažyma Nr. 33-736);

4.5. „Nuo 2021 m. liepos 1 d. […] nuteistajam (reng. past. Pareiškėjui) paskirta subendrinta 1 metų 10 mėnesių laisvės atėmimo bausmė“ (Pravieniškių PN-AK 2022 m. liepos 13 d. pažyma Nr. 33-736);

4.6. 2021 m. liepos 15 d. Pareiškėjas buvo perkeltas iš Pravieniškių PN-AK antrojo sektoriaus į Pravieniškių PN-AK pirmąjį sektorių (Pravieniškių PN-AK 2022 m. liepos 13 d. dokumentas pavadinimu „Duomenys apie nuteistąjį“ Nr. 33-755);

4.7. 2021 m. rugpjūčio 6 d. Pareiškėjui buvo atliktas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas; šio vertinimo atlikimo pagrindas – laisvės atėmimo bausmės vykdymo pradžia (2021 m. rugpjūčio 6 d. Nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo protokolas);

4.8. Pareiškėjas 2022 m. kovo 28 d. raštu kreipėsi į Kalėjimų departamento direktorių prašydamas įvertinti Pravieniškių PN-AK pareigūnų veiksmus (neveikimą), galimai netinkamai jam atlikus nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą; šiame kreipimesi rašoma: „2021 02 apie 28 dieną atvykau atlikinėti laisvės atėmimo bausmę į Pravieniškių PN-AK antrą sektorių. Kur man buvo padarytas vertinimas rizikos balų 2021 03 mėnesį. […]. Netrukus buvau išleistas į laisvę […]. Tuo pačiu metu 2021 gegužės mėnesį atvykau atlikti arešto bausmę 60 parų. Atliekant arešto bausmę […] buvo paskirta galutinė nauja bausmė 1 metai 10 mėnesių. Kur iš arešto bausmės perkeltas į Pravieniškių PN-AK 1 sektorių. Kadangi atvykau nauja bausme į Pravieniškių (reng. past. Pravieniškių PN-AK) 1 sektorių, turėjo būti atliekamas rizikos balų vertinimas pradedant atlikti bausmę. Tai yra 2021.07 pradėjau atlikinėt bausmę. Kaip dabar matyti, rizikos balų vertintoja neatvyko pas mane įvertinti, o tiesiog pritaikė praeitos bausmės rizikos balus“; Kalėjimų departamente pirmiau nurodytas Pareiškėjo kreipimasis buvo gautas 2022 m. balandžio 7 d. ir 2022 m. balandžio 12 d. raštu Nr. 2S-937 persiųstas Pravieniškių PN-AK nagrinėti pagal kompetenciją;

4.9. Pravieniškių PN-AK 2022 m. gegužės 10 d. raštu Nr. 7-2400 atsakė į Pareiškėjo 2022 m. kovo 28 d. kreipimąsi; šiame atsakyme rašoma: „Atsakydami į Jūsų skundą, kuriame skundžiatės dėl galimai netinkamų Resocializacijos skyriaus pareigūnų veiksmų, atliekant pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo procedūras ir Jūsų nuomone netikslių vertinimo rezultatų, turėjusių lemiamos įtakos sprendžiant klausimą dėl galimybės Jums būti lygtinai paleistam iš pataisos įstaigos, informuojame: 2021-03-25 Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje buvo atliktas pirminis Jūsų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas, remiantis „Teisės pažeidėjo įvertinimo metodika – OASys“, aprobuota Kalėjimų departamento […] 2012 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-211. Vertinimo metu nustatyta, kad Jūsų pakartotinio nusikalstamo elgesio rizika yra aukšta. Bendras rezultatas pateikiamas suvestinėje lentelėje 101 balas. 2021-08-06 esant prielaidai dėl galimo lygtinio paleidimo […] Jūsų atžvilgiu atliktas pakartotinis nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas“;

4.10. Pareiškėjas 2022 m. gegužės 11 d. raštu kreipėsi į Pravieniškių PN-AK prašydamas „atlikti naują rizikos balų vertinimą, kuris būtų atliekamas numatyta tvarka. O ne taip, kai vertinimas buvo paimtas iš praeitos bausmės, įrašytas į šią“;

4.11. Pravieniškių PN-AK 2022 m. gegužės 23 d. raštu Nr. 7-2692 atsakė į Pareiškėjo 2022 m. gegužės 11 d. kreipimąsi; šiame atsakyme rašoma: „Pažymėtina, kad vertinimą atliekantys specialistai yra baigę specialius vertintojų kursus bei gavę tai patvirtinantį pažymėjimą, todėl netikėti ar nepasitikėti jais nėra jokio objektyvaus pagrindo. Informuojame, kad pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimas nėra atliekamas tik todėl, kad nuteistasis to prašo. Kada būtina atlikti minėtą vertinimą, sprendžia specialistai, atliekantys tokio pobūdžio vertinimus. Jokių objektyvių duomenų, kad Jūsų vertinimas buvo atliktas netinkamai nustatyta nebuvo“;

4.12. Pareiškėjas 2022 m. gegužės 13 d. raštu kreipėsi į Kalėjimų departamento direktorių; šiame kreipimesi rašoma: „kreipiuosi į Jus […] nebepakęsdamas Pravieniškių PN-AK 1 sektoriaus administracijos neteisėtų veiksmų […]. Rizikos balų nustatymai pagal „Oasys“ nėra atliekami pagal įstatymą“; Kalėjimų departamento 2022 m. gegužės 23 d. raštu Nr. 2S-1364 Pareiškėjo 2022 m. gegužės 13 d. kreipimasis buvo persiųstas Pravieniškių PN-AK nagrinėti pagal kompetenciją;

4.13. Pravieniškių PN-AK 2022 m. birželio 17 d. raštu Nr. 7-2985 atsakė į Pareiškėjo 2022 m. gegužės 13 d. kreipimąsi; šiame atsakyme rašoma: „Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje […] 2022-05-23 gautas Jūsų prašymas, […]. Pažymėtina, kad 2022-05-10 Jums buvo parengtas išsamus ir motyvuotas atsakymas Reg. Nr. 7-2400, kuris Jums buvo įteiktas 2022-05-12. Atsižvelgiant į tai bei faktą, kad 2022-05-23 gautame prašyme nestebima jokių naujų aplinkybių, Jūsų prašymas pakartotinai nagrinėjamas nebus“;

4.14. Pareiškėjas 2022 m. gegužės 14 d. raštu kreipėsi į Kalėjimų departamentą (įstaigoje gautas 2022 m. gegužės 20 d.), o 2022 m. gegužės 15 d. raštu – į Teisingumo ministeriją (šis Pareiškėjo kreipimasis Teisingumo ministerijos 2022 m. gegužės 24 d. raštu Nr. (1.23Mr) 7R-2566 persiųstas Kalėjimų departamentui nagrinėti pagal kompetenciją; įstaigoje gautas 2022 m. gegužės 25 d.) skųsdamas Pravieniškių PN-AK 2022 m. gegužės 10 d. atsakymą;

4.15. Kalėjimų departamentas 2022 m. birželio 16 d. raštu Nr. 2S-1701 atsakė į Pareiškėjo 2022 m. gegužės 14, 15 d. kreipimusis; šiame atsakyme rašoma: „Skundžiamame atsakyme pateikti duomenys apie Jums atliktų pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimų datas bei rezultatus, nurodyti teisės aktai, kuriais vadovaujamasi atliekant nuteistiems asmenims kriminalinės rizikos vertinimus, detaliai ir argumentuotai paaiškinta, dėl kokių priežasčių nefiksuota pažanga mažinant pakartotinio nusikalstamo elgesio riziką bei pažanga elgesyje. […]. Įvertinus skundžiamą Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijos 2022-05-10 sprendimo Nr. 7-2400 turinį, nustatyta, kad jis yra pagrįstas“;

4.16. Pareiškėjas 2022 m. gegužės 16 d. raštu kreipėsi į Pravieniškių PN-AK; šiame kreipimesi rašoma: „Dar kartą prašau priimti teisingą sprendimą ir padaryti rizikos balų vertinimą pagal numatytus įstatymus“;

4.17. Pravieniškių PN-AK 2022 m. birželio 6 d. raštu Nr. 7-2985 atsakė į Pareiškėjo 2022 m. gegužės 16 d. kreipimąsi; šiame atsakyme rašoma: „Pravieniškių pataisos namuose-atvirojoje kolonijoje […] 2022-05-16 gautas Jūsų prašymas […], kuriame dėstote aplinkybes, analogiškas Jūsų 2022-03-28 rašytame bei 2022-04-07 Kalėjimų departamente gautame skunde, kuris buvo persiųstas Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos administracijai, nagrinėjimui pagal kompetenciją. Pažymėtina, kad 2022-05-10 Jums buvo parengtas išsamus ir motyvuotas atsakymas Reg. Nr. 7-2400, kuris Jums buvo įteiktas 2022-05-12. Atsižvelgiant į tai bei faktą, kad 2022-05-16 pateiktame prašyme nestebima jokių naujų aplinkybių, Jūsų prašymas pakartotinai nagrinėjamas nebus“.

 

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

 

 1. Bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnis „Bausmių vykdymo institucijų, įstaigų ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų apskundimas“:

„1. Viešųjų darbų, laisvės apribojimo, arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų pareigūnų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami atitinkamą bausmę vykdančios institucijos ar įstaigos vadovui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo skundo gavimo dienos. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas bausmes vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Šis skundą turi išnagrinėti ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo jo gavimo dienos, o jei dėl skundo atliekamas tyrimas, – per dvidešimt darbo dienų nuo tyrimo baigimo dienos.“

 

 1. Viešojo administravimo įstatymo (VAĮ):

3 straipsnis „Viešojo administravimo principai“ – „Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […]; 5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį; […]; 9) objektyvumo. Šis principas reiškia, kad administracinio sprendimo priėmimas ir kiti oficialūs viešojo administravimo subjekto veiksmai turi būti nešališki ir objektyvūs“;

10 straipsnis „Administracinių sprendimų priėmimas“ – „4. Viešojo administravimo subjektas administracinį sprendimą dėl asmens prašymo ar skundo turi priimti per 20 darbo dienų nuo tokio prašymo ar skundo gavimo dienos.“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Skunde nurodoma, kad Pareiškėjas raštu reiškė pretenzijas dėl galimai netinkamai jam atlikto nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo, tačiau nei Pravieniškių PN-AK, nei Kalėjimų departamentas nepateikė jam teisės aktų reikalavimų atitinkančio atsakymo.

 

 1. Viešojo administravimo subjektas yra saistomas gero viešojo administravimo principo, kuriuo įgyvendinama Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta nuostata, jog visos valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, reikalavimų. Atsakingo valdymo (gero viešojo administravimo) principas įtvirtina viešojo administravimo subjekto pareigą imtis aktyvių veiksmų vykdant administracinę procedūrą, dirbti rūpestingai ir atidžiai, veikti taip, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų, tarp jų, ir nuostatų, susijusių su prašymų / skundų nagrinėjimu iš esmės.

Viešojo administravimo subjektas (nagrinėjamu atveju – Pravieniškių PN-AK ir Kalėjimų departamentas), pagal jam suteiktus įgaliojimus galintis spręsti asmens prašyme / skunde nurodytas problemas, be specialiųjų teisės nuostatų, savo veikloje privalo laikytis viešojo administravimo srityje taikomų viešojo administravimo principų, tarp jų, išsamumo ir objektyvumo principų, kurie reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį. Atsakymą į gautą prašymą / skundą jis turi pateikti per dvidešimt darbo dienų nuo prašymo / skundo gavimo institucijoje dienos.

 

 1. Skundo tyrimo metu nustatyta:

9.1. Pareiškėjas 2022 m. kovo 28 d. raštu kreipėsi į Kalėjimų departamento direktorių prašydamas įvertinti Pravieniškių PN-AK pareigūnų veiksmus (neveikimą), galimai netinkamai jam atlikus nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą; šiame kreipimesi buvo nurodyta, kad 2021 m. liepos mėnesį Pareiškėjas atvyko į Pravieniškių PN-AK pirmąjį sektorių atlikti naujos laisvės atėmimo bausmės, tačiau Pravieniškių PN-AK pareigūnai šios aplinkybės nepaisė ir 2021 m. rugpjūčio 6 d. atliko nusikalstamo elgesio rizikos vertinimą, susijusį su Pareiškėjo jau atlikta laisvės atėmimo bausme ir neaktualiu jo 2021 m. kovo 25 d. nusikalstamo elgesio rizikos vertinimu; šis Pareiškėjo kreipimasis Kalėjimų departamente buvo gautas 2022 m. balandžio 7 d. ir 2022 m. balandžio 12 d. raštu persiųstas Pravieniškių PN-AK nagrinėti pagal kompetenciją; Pravieniškių PN-AK 2022 m. gegužės 10 d. raštu, t. y. per dvidešimt darbo dienų ir nepažeidžiant teisės aktuose įtvirtinto termino, atsakė į Pareiškėjo 2022 m. kovo 28 d. kreipimąsi; šiame atsakyme Pravieniškių PN-AK pareigūnai raštu paaiškino, kad 2021 m. kovo 25 d. jam buvo atliktas pirminis nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas, o 2021 m. rugpjūčio 6 d. jam buvo atliktas pakartotinis nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas dėl galimo lygtinio paleidimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad pirmiau nurodytame Pravieniškių PN-AK atsakyme Pareiškėjui pateikta pozicija neatitinka faktų, t. y. Pareiškėjo 2022 m. rugpjūčio 6 d. nusikalstamo elgesio rizikos vertinime pažymėta, kad jis buvo atliktas Pareiškėjui atvykus atlikti naujos laisvės atėmimo bausmės, o ne dėl galimo lygtinio paleidimo (šios pažymos 4.7 papunktis). Pravieniškių PN-AK pareigūnai nei Seimo kontrolierei, nei Pareiškėjui (jam pateiktame 2022 m. gegužės 10 d. rašte) nepaaiškino, dėl kokių priežasčių 2022 m. rugpjūčio 6 d. nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas turėtų būti laikytinas pakartotiniu ir siejamas su 2022 m. kovo 25 d. jam atliktu nusikalstamo elgesio rizikos vertinimu. Šios aplinkybės leidžia teigti, kad Pravieniškių PN-AK 2022 m. gegužės 10 d. atsakymas yra klaidinantis, neaiškus ir galimai nepagrįstas Pareiškėjo 2022 m. kovo 28 d. kreipimosi tinkamam įvertinimui reikšmingais faktais, t. y. neatitinka VAĮ reikalavimų (šios pažymos 6 punktas).

9.2. Pareiškėjas ne kartą pakartotinai raštu kreipėsi į Pravieniškių PN-AK, o kartu ir į Kalėjimų departamentą, siekdamas pašalinti Pravieniškių PN-AK 2022 m. gegužės 10 d. atsakymo sukeltas abejones (šios pažymos 4.10, 4.12, 4.14, 4.16 papunkčiai), tačiau nei Pravieniškių PN-AK, nei Kalėjimų departamento pareigūnai nesiėmė priemonių išsiaiškinti susidariusios situacijos, t. y. nustatyti, ar Pareiškėjo 2021 m. rugpjūčio 6 d. nusikalstamo elgesio vertinimas yra laikytinas pirminiu / pakartotiniu, ar jo atlikimas buvo / nebuvo siejamas su jam 2021 m. kovo 25 d. atliktu nusikalstamo elgesio rizikos vertinimu, jei sąsaja buvo, ar tai atitiko teisės aktų reikalavimus ir pan., ir pateikė Pareiškėjui formalius atsakymus (šios pažymos 4.11, 4.13, 4.15, 4.17 papunkčiai), nurodant, kad jam yra tinkamai atsakyta Pravieniškių PN-AK 2022 m. gegužės 10 d. raštu, kuris šios pažymos 9.1 papunktyje buvo pripažintas neatitinkančiu teisės aktų reikalavimų.

 

 1. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Skundas yra pagrįstas.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X Skundą dėl Pravieniškių PN-AK ir Kalėjimo departamento pareigūnų veiksmų (neveikimo), netinkamai nagrinėjant Pareiškėjo kreipimusis, pripažinti pagrįstu.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Kalėjimų departamento direktoriui rekomenduoja:

12.1. išsiaiškinti Pareiškėjui susiklosčiusią situaciją ir, nustačius pažeidimų, pagal kompetenciją imtis priemonių šiems pažeidimams pašalinti;

12.2. pateikti Pareiškėjui teisės aktų reikalavimus atitinkantį atsakymą į jo 2022 m. kovo 28 d. kreipimąsi, paaiškinant, ar Pareiškėjo 2021 m. rugpjūčio 6 d. nusikalstamo elgesio vertinimas yra laikytinas pirminiu / pakartotiniu, ar jo atlikimas buvo / nebuvo siejamas su jam 2021 m. kovo 25 d. atliktu nusikalstamo elgesio rizikos vertinimu, jei sąsaja buvo, ar tai atitiko teisės aktų reikalavimus ir pan.;

12.3. imtis priemonių, kad ateityje Kalėjimų departamente gauti pareiškėjų kreipimaisi būtų nagrinėjami išsamiai ir atidžiai, o pateikiami atsakymai būtų pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų nuostatomis.

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Pravieniškių PN-AK direktoriui rekomenduoja imtis priemonių, kad ateityje pareiškėjams teikiami atsakymai būtų aiškūs, išsamūs, pagrįsti objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis.

 

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                                                                                                    Erika Leonaitė