PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ

Dokumento numeris 4D-2022/1-870
Data 2022-07-26
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ PRAVIENIŠKIŲ PATAISOS NAMUS-ATVIRĄJĄ KOLONIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė 2022 m. liepos 21 d. gavo X (toliau vadinamas – Pareiškėju) skundą dėl Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos (toliau vadinama – Pravieniškių PN-AK) pareigūnų veiksmų (neveikimo), perkeliant Pareiškėją į Pravieniškių PN-AK 1-ąjį sektorių ir laikant netinkamomis sąlygomis (toliau vadinama – Skundas).

2. Skunde, be kitų aplinkybių, nurodoma:
„[…] likus man 5 mėnesiams iki laisvės, mane su smurtu perkelia į Pravieniškių trečią sektorių nuo 2022-07-07 ir vėl 2022-07-11 dieną pervežė į pirmą sektorių. […]. Dėl to, kad aš nesikėliau į būrį. Nors aš pasakiau, kad mane grąžintų į atvirąją koloniją, nes aš nesu padaręs jokio nusižengimo.“ (citatos kalba netaisyta)

3. Pareiškėjas Seimo kontrolierės prašo ištirti Skunde nurodytas aplinkybes.

TYRIMAS IR IŠVADOS

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

4. Seimo kontrolierė 2022 m. liepos 25 d. gavo Pareiškėjo prašymą (reg. Nr. P-1860) nutraukti Skundo tyrimą, nes jo Skunde nurodytos skundžiamos aplinkybės išnyko.

Tyrimui reikšmingi Lietuvos Respublikos teisės aktai

5. Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnis „Atsisakymas nagrinėti skundą“ – „6. Jeigu gaunamas pareiškėjo prašymas netirti skundo, Seimo kontrolierius gali tyrimą nutraukti. […].“

Tyrimo išvados

6. Atsižvelgiant į tai, kad Pareiškėjas 2022-07-25 pateikė rašytinį prašymą nutraukti Skundo tyrimą, Seimo kontrolierė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 17 straipsnio 6 dalies nuostata, numatančia, kad „jeigu yra gaunamas pareiškėjo prašymas netirti skundo, Seimo kontrolierius gali tyrimą nutraukti“, daro išvadą, kad tęsti Pareiškėjo Skundo tyrimą nėra pagrindo, todėl tyrimas nutrauktinas.

SEIMO KONTROLIERĖS SPRENDIMAS

7. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio
1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia X Skundo dėl Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų veiksmų (neveikimo), perkeliant Pareiškėją į Pravieniškių PN-AK 1-ąjį sektorių ir laikant netinkamomis sąlygomis, tyrimą nutraukti.

 

Seimo kontrolierę Eriką Leonaitę pavaduojanti
Seimo kontrolierė Milda Vainiutė