PAŽYMA DĖL BENDRIJOS „X“ SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ

Dokumento numeris 4D-2021/2-712
Data 2022-08-31
Kategorija Seimo kontrolierių pažymos
Dokumento pavadinimas PAŽYMA DĖL BENDRIJOS „X“ SKUNDO PRIEŠ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ
Kontrolierius Milda Vainiutė
Atsisiųsti

SKUNDO ESMĖ

 

 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Milda Vainiutė gavo bendrijos „X“ (toliau vadinama – Bendrija arba Pareiškėja), kurios interesus atstovauja pirmininkas Y (toliau vadinama – Pareiškėjos atstovas), skundą dėl Klaipėdos rajono savivaldybės (toliau vadinama – Savivaldybė) administracijos tarnautojų galimai biurokratiškų veiksmų (neveikimo) vilkinant spręsti klausimus, susijusius su <…> gatvės, esančios <…>, Klaipėdos r., rekonstrukcija, taip pat neteikiant Pareiškėjos atstovui turimos informacijos, susijusios su <…> gatvės rekonstrukcijos projektu, bei tinkamai nevykdant teisės aktų nuostatų dėl administracinės procedūros atlikimo.

 

 1. Skunde ir vėlesniame jo papildyme Seimo kontrolierei Pareiškėjos atstovas, be kita ko, rašė:

2.1. „Bendrija „X“ nuo 2020 m. birželio mėn. vykdo susirašinėjimą su Klaipėdos rajono savivaldybės administracija dėl <…> gatvės, <…>, Klaipėdos r., įrengimo darbų. Buvo net keletą kartų kreiptasi į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją, tačiau Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tarnautojai į paklausimus arba atsakydavo abstrakčiai, neinformatyviai, nenurodant prašomos informacijos datų arba visiškai neatsakydavo.“ (šios ir kitų citatų kalba netaisyta)

2.2. „2020-09-24 į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją buvo kreiptasi paklausimu – reikalavimu (reg. data 2020-09-24. reg. Nr. A13-2264), kuriame be prašymo atsakyti į pateiktus klausimus buvo prašoma pateikti ir prašomų dokumentų kopijas, tačiau iki šios dienos, kaip ir ankstesniuose paklausimuose, į klausimus buvo atsakyta abstrakčiai, neinformatyviai arba visiškai nebuvo atsakyta, o prašomų dokumentų kopijos nepateiktos aplamai.“

2.3. „Atsižvelgiant į tai, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tarnautojai vengė atsakinėti į pateiktus klausimus buvo kreiptasi net į Administracinių ginčų komisiją, kuri 2020-11-19 sprendimu įpareigojo Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją atsakyti į paklausimą įstatymu nustatyta tvarka bei pateikti prašomų dokumentų kopijas. Tačiau Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tarnautojai net neįvykdė Administracinių ginčų komisijos sprendimo, jie ir toliau pažeidinėja Lietuvos Respublikos įstatymus, ignoruoja valstybinių institucijų (Administracinių ginčų komisijos) sprendimus.“

2.4. „[…] 2021-03-05 Klaipėdos rajono savivaldybės administracija pakartotinai, kaip įpareigojo Administracinių ginčų komisija, atsakė į paklausimą – reikalavimą (reg. data 2020-09-24, reg. Nr. A13-2264), tačiau atsakyme be jokio pagrindo buvo vėl nurodyta, kad „pažymime, kad projekto dokumentacija yra didelės apimties, vien techninis darbo projektas sudaro 5 bylas. Dalis dokumentų yra skaitmeninėje, dalis popierinėje formoje. Norint pateikti Jums dokumentų kopijas reikėtų dalį dokumentų nuasmeninti, nes dėl duomenų apsaugos reglamento reikalavimų negalime viešinti. Todėl atsižvelgiant į tai, kad dokumentų paruošimui reikalingas specialus adaptavimas, dokumentų apdorojimas, kuris susijęs su neprotingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis, dokumentų kopijos nebus teikiamos. Susipažinti su projekto dokumentacija suteiksime Jums galimybę Savivaldybės patalpose 2021-03-16, 10.00 val.“. Jokie prašomų dokumentų nuorašai ar kopijos pateikti, kaip tai numatyta įstatymuose ir buvo įpareigojusi Administracinių ginčų komisija, nebuvo.“

2.5. „[…] Visą laiką kol vyko „susirašinėjimas“ su Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, jos įgaliotais tarnautojais, susidarė įspūdis, kad vyksta darbų imitavimas, o ne realūs darbai, šis projektas tyčia vilkinamas, jeigu kas ir daroma, tai tik todėl, kad Bendruomenei pateikti kokią nereikšmingą informaciją, nenurodant nei kas padaryta, nei kas rengiamasi daryti. Pateiktoje informacijoje nėra jokių įgyvendinimo terminų.“

2.6. „[…] 2021-03-16 buvau Klaipėdos rajono savivaldybėje susipažinti su dokumentacija, kas liečia <…> gatvę. Šio susitikimo metu man buvo pateikti tik dviejų dokumentų nuorašai, t. y. 2020-12-04 statybos leidimas rekonstrukcijai (popierinė versija) ir el. paštu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas E. G. [duomenys neskelbtini] atsiuntė 2021-03-05 skelbimo CPO nuorodą dėl paskelbto konkurso rangos darbams. Kaip matyti iš datų, konkursas dėl viešojo pirkimo buvo paskelbtas po 3 mėnesių po statybos leidimo gavimo. […]“

2.7. „[…] 2021-03-16 man būnant savivaldybėje ir bendraujant su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojais (valstybės tarnautojais), kurių buvo trys, iš kurių viena Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė R. P. [duomenys neskelbtini], kuri atsakinga už šio projekto įgyvendinimą, man buvo meluojama neva vyksta rangos darbų konkursas ir jeigu jo niekas neapskųs, tai 2021 m. liepos mėnesį prasidės <…> gatvės rangos darbai. T. y. susitikimo metu jau buvo žinoma, kad rangos darbų pirkimo konkursas jau sustabdytas, tačiau ši informacija buvo nuslėpta. Susitikimo metu vyriausioji specialistė R. P. betarpiškai skambinėjo Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjui E. G., kuris tiek ją, tiek mane informavo apie viešojo pirkimo eigą, tačiau kaip minėjau, kad konkursas jau savaitė sustabdytas nesakė ir eilinį kartų melavo. […] rangos darbų pirkimo konkursas sustabdytas vėliausiai 2021-03-12, o 2021-03-24, t. y. praėjus jau beveik dviem savaitėms, trūkumai pašalinti nebuvo, naujas konkursas rangos darbų pirkimui nebuvo paskelbtas ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas E. G. nesugebėjo nurodyti datų kada šie trukumai bus pašalinti ir bus kreiptasi dėl naujo konkurso (ar šio konkurso) atnaujinimo. Kad rangos darbai sustabdyti Bendruomenė nebuvo informuota ir jeigu nebūtų gauta informacija iš trečiųjų asmenų, tai šiai dienai mes net nebūtume informuoti ir to nežinotume.“

2.8. „[…] Klaipėdos rajono meras po statybos leidimo gavimo Bendruomenei žadėjo, kad kelio rangos darbai prasidės 2021 m. liepos mėnesį, tačiau dabar aiškiai matyti, kad tai melas, kad nuraminti Bendruomenę. […] Kyla pagrįstas klausimas kaip dėl paties užsakovo (rangovo) padaromų klaidų viešasis pirkimas gali būti stabdomas jau 5 kartą. Tai tik dar kartą patvirtina, kad viešasis pirkimas dirbtinai vilkinamas, nes supaprastintas viešasis pirkimas organizuojamas specialistų, kurių tai yra nuolatinis ir tiesioginis darbas, todėl jie nesuvokti daromų klaidų tikrai negali. Kodėl kiti supaprastinti viešieji pirkimai vyksta be trukdžių. Yra eilė gatvių, tokių, kaip <…> gatvė, <…> gatvė ir kitų, kurios yra toje pačioje Klaipėdos rajono savivaldybėje, toje pačioje <…> seniūnijoje, kurių rangos darbai pradėti daug vėliau, tačiau jau šios gatvės įrengtos.“

2.9. „[…] 2021-03-17 eilinį kartą buvo kreiptasi į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją bei Klaipėdos rajono merą, paklausimu – reikalavimu (registruotas 2021-03-17 Nr. A13-611) dėl Klaipėdos rajono <…> kaimo <…> gatvės.“

2.10. „2021-04-29 [pastaba: manytina, kad padaryta rašybos klaida, turėtų būti nurodyta 2021 m. balandžio 1 d.] buvo gautas atsakymas, kad „Primename, kad dokumentų kopijos, susijusios su <…> kaimo <…> gatvės rekonstravimo projektu yra ruošiamos ir bus pateiktos iki 2021 m, balandžio 30 d., nes dėl didelės apimties ir poreikio dokumentus nuasmeninti reikalinga laiko dokumentus paruošti.“

2.11. „2021 m. balandžio 30 d. jokie dokumentai nebuvo pateikti […]. Prašomus dokumentus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė R. P. el. paštu atsiuntė 2021-05-04 […]. Iš atsiųsto laiško matyti, kad visų pirma, jokių duomenų, kad „dokumentų paruošimui reikalingas specialus adaptavimas, dokumentų apdorojimas, kuris susijęs su neprotingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis“ nėra. Priešingai, iš pateiktų dokumentų matyti, kad pirmas dokumentas paruoštas 2021-04-23, aštuoni dokumentai paruosti prieš keturias dienas, o likusieji prieš tris valandas iki išsiuntimo. Taip pat pateiktų dokumentų apimtys, rodo kad prašomų dokumentų lapų skaičiai nuo 1 lapo iki 19 ir tik vienas dokumentas (el. dokumentas) 649 lapai. Atsižvelgiant į tai matyti, kad visą laiką Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos darbuotojai piktnaudžiavo tarnyba, apgaudinėjo ir nevykdė savo funkcijų, niekuo nepagrįstai nevykdė paklausimų – reikalavimų.“

2.12 „[…] 2021-03-24 eilinį kartą buvo kreiptasi į Klaipėdos rajono savivaldybės administraciją bei Klaipėdos rajono merą, paklausimu – reikalavimu dėl neteisėtų Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų.“

2.13 „2021-04-19 buvo gautas Klaipėdos rajono savivaldybės mero B. M. pasirašytas atsakymas, kurio rengėjai nurodyti V. V. [duomenys neskelbtini] ir R. P., kuriame nurodyta „Pažymime, kad 2021-03-16 buvote pakviestas į Savivaldybę susipažinti su Jums aktualia dokumentacija, pasitikslinti Jums neaiškią informaciją. Susitikimo metu gavote paprašytų dokumentų kopijas, atlikote dokumentų fotofiksacijas. Kadangi po dokumentų peržiūros informavote, kad vis dėlto prašote pateikti ir visų dokumentų kopijas, tai 2021-04-01 raštu Nr. A5-1555 buvote informuotas, kad dokumentų kopijos šiuo metu yra ruošiamos ir bus pateiktos iki 2021-04-30.“ Kaip minėjau anksčiau, man buvo pateikti susipažinimui tik du dokumentai, susitikimo metu tik buvo bandoma išsiaiškinti apie vykdomų darbų eigą ir net nebuvo paruošti reikalaujami dokumentai. Atsakyme apie jokius valstybės tarnautojų neteisėtų veiksmų tyrimus nekalbama, tai yra neteisėti tarnautojų veiksmai net nebuvo tirti. Iš pateikto atsakymo matyti, kad joks tyrimas dėl neteisėtų valstybės tarnautojų veiksmų nebuvo atliktas. Negana to, Klaipėdos rajono meras B.M., pažeidžiant visas įmanomas teisės normas, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą, pažeidžiant visas etikos bei moralės normas eilinį kartą pasityčiojo, nes savo pačių veiksmus vertino ir atsakymą į pateiktą skundą rengė tie patys asmenys, kurių neteisėti veiksmai buvo skundžiami.“

2.14. „[…] išdėstytos problemos kylančios dėl Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir atsakingų valdininkų neveikimo, savo tiesioginių pareigų neatlikimu, įrengiant <…> gatvę, <…> km., <…> sen., Klaipėdos raj. Bendruomenei jau dvidešimt metų žadama, kad bus išasfaltuotas kelias, tačiau niekas nevyksta. Negana to ir toliau pažeidinėjamos žmonių teisės. Neskaitant to, kad kelias neįrengiamas jau dvidešimt metų, tačiau neužtikrinamos net minimalios kelio eksploatavimo sąlygos. […]“

2.15. „[…] mes kreipėmės telefonu, o taip pat raštu reikalaudami, kad būtų nustota tyčiotis iš gyventojų, būtų nustota pažeidinėti jų teises ir <…> gatvė būtų sutvarkyta taip, kad ją galima būtų saugiai ir tvarkingai eksploatuoti nepriklausomai nuo oro sąlygų. Tačiau besikreipiant kiekvieną kartą iš Klaipėdos rajono savivaldybės valdininkų ir <…> seniūnijos seniūnės bei šios seniūnijos atstovų sulaukiame tik pasityčiojimo. Kiekvieną kartą jie tik aiškina, kad neturi kelio priežiūrai lėšų, arba nėra galimybės gauti kelius prižiūrinčios technikos arba netinkamos oro sąlygos.“

 

 1. Pareiškėjos atstovas savo skunde Seimo kontrolierės prašo:

3.1. „[…] imtis priemonių, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tarnautojai nustotų tyčiotis iš piliečių ir savo veikloje nepažeidinėtų teisės normų, valstybinių institucijų sprendimų.“

3.2. „[…] įvertinti Klaipėdos rajono mero ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos bei administracijos tarnautojų veiksmus, dėl nuolatinio ir sistemingo įstatymų pažeidimo, valstybinių institucijų sprendimų nevykdymo ir piliečių teisių pažeidinėjimo bei užtikrinti, kad ateityje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų.“

3.3. „[…] atlikti <…> gatvės rangos darbų patikrinimą ir išsiaiškinti, kodėl bet kokiomis priemonėmis stengiamasi statybos rangos darbus vilkinti, taip apgaudinėjant Bendruomenę, nevykdant savo tiesioginių pareigų ir įsipareigojimų […]“

3.4. „[…] imtis priemonių, kad Klaipėdos rajono savivaldybė nustotų pažeidinėti <…> kaimo bendruomenės teises, teisėtus interesus, atliktų savo tiesiogines pareigas ir vykdytų įstatymų jai pavestas funkcijas, o neužsiiminėtų biurokratizmu ir darbų imitavimu.“

 

TYRIMAS IR IŠVADOS

 

Tyrimui reikšmingos faktinės aplinkybės

 

 1. Dėl Pareiškėjos atstovo skunde nurodytų aplinkybių Seimo kontrolierė su paklausimu kreipėsi į Savivaldybės administraciją, be kita ko, prašydama: pateikti visų Bendrijos kreipimųsi, gautų Savivaldybės administracijoje nuo 2020 m. birželio mėn. ir susijusių su Bendrijos prašymais (skundais) dėl <…> gatvės rekonstravimo projekto, bei Savivaldybės administracijos atsakymų į juos, kopijas; informuoti, kada buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas <…> gatvės rekonstrukcijai; nurodyti statybą leidžiančio dokumento duomenis ir teisinį jo išdavimo pagrindą; nurodyti, ar pagrįsti Pareiškėjos atstovo teiginiai, jog supaprastinto pirkimo atvirojo konkurso būdu „Klaipėdos rajono <…> seniūnijos privažiuojamojo kelio prie <…> nuo kelio Nr. 2212 Klaipėda-<…>-Kretinga (Nr. KL1421) ir kelio Klemiškė II-<…> (Nr. KL1412), kurie sutampa su <…> gatve, rekonstravimo darbai (I etapas)“ (toliau vadinama – Pirkimas) procedūros buvo pradėtos tik praėjus 3 mėnesiams po <…> gatvės rekonstravimo projektui statybą leidžiančio dokumento išdavimo, o jei taip – nurodyti to priežastis; patvirtinti arba paneigti Pareiškėjos skunde nurodytą teiginį dėl Pirkimo procedūrų stabdymo (nutraukimo) ir nurodyti tokių faktinių aplinkybių susiklostymo priežastis; informuoti dėl Pirkimo procedūrų eigos; jei Pirkimo procedūros sustabdytos ar nutrauktos – nurodyti to priežastis ir tuo klausimu atliekamus Savivaldybės administracijos veiksmus; informuoti, kokia šiuo metu yra <…> gatvės rekonstravimo projekto įgyvendinimo stadija, nurodant kokie numatyti minėtojo projekto įgyvendinimo terminai; paaiškinti, kokius konkrečiai dokumentus Savivaldybės administracija manė turinti nuasmeninti, kaip neviešintinus, kaip tai buvo nurodyta 2021 m. kovo 5 d. Savivaldybės administracijos rašte Pareiškėjai; nurodyti konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis remdamasi Savivaldybės administracija manė turinti pareigą nurodytą informaciją nuasmeninti; nurodyti, kokius konkrečiai dokumentus Savivaldybės administracija turėjo specialiai adaptuoti ir (ar) apdoroti, jog jie galėtų būti pateikti Pareiškėjai susipažinimui, kaip tai buvo nurodyta 2021 m. kovo 5 d. Savivaldybės administracijos rašte; patvirtinti arba paneigti Pareiškėjos skunde nurodytą teiginį, jog 2021 m. kovo 16 d. Pareiškėjos atstovui susipažįstant su dokumentais jam buvo pateikti susipažinimui tik 2 dokumentai ir jei minima informacija teisinga – nurodyti to priežastis ir pagrindus; informuoti, kokie veiksmai, kurie pareikalavo daug Savivaldybės administracijos tarnautojų laiko sąnaudų, buvo atlikti ruošiant dokumentus Pareiškėjos atstovui susipažinimui; taip pat nurodyti, kokia forma (raštu arba elektroniniu būdu elektroninių ryšių tinklais) Pareiškėjos atstovui buvo pateikti dokumentai; atsižvelgiant į tai, kad 2021 m. kovo 24 d. Pareiškėja Savivaldybės merui pateikė skundą dėl Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų, paaiškinti, dėl kokių priežasčių Pareiškėjos skundo pagrindu nebuvo atlikta administracinė procedūra ir dėl jos priimtas sprendimas, kaip tai numato Viešojo administravimo įstatymo nuostatos; nurodyti, kodėl Pareiškėjos 2021 m. kovo 24 d. skundą nagrinėjo ir Savivaldybės mero 2021 m. balandžio 19 d. atsakymą rengė Savivaldybės administracijos tarnautojai dėl kurių veiksmų, kaip nurodyta Pareiškėjos skunde Seimo kontrolierei, ir buvo skundžiamasi, nors tai draudžia Viešojo administravimo įstatymo nuostatos; informuoti, kokia forma (visuomenės informavimo priemonėmis, Savivaldybės interneto svetainėje, raštiškais pranešimais bendruomenėms ar kt.) buvo informuojami <…> seniūnijos gyventojai, <…> kaimo bendruomenė apie <…> gatvės rekonstravimo projektą ir jo įgyvendinimo etapus; patvirtinti ar paneigti Pareiškėjos skunde nurodytą teiginį, kad <…> kaimo bendruomenei apie <…> gatvės rekonstravimo projektą visada būdavo pateikiama tik nereikšminga informacija, aiškiai nenurodant kas konkrečiai yra daroma.

 

 1. Atsakydama į Seimo kontrolierės paklausime iškeltus klausimus Savivaldybės administracija pateikė paaiškinimą, kuriame, be kita ko, nurodė:

5.1. „[…] Klaipėdos rajono <…> seniūnijos privažiuojamojo kelio prie <…> nuo kelio Nr. 2212 Klaipėda–<…>–Kretinga (Nr. KL1421) ir kelio Klemiškė II–<…> (Nr. KL1412), kurie sutampa su <…> gatve, rekonstravimo projektui (I ETAPAS) statybos leidimas išduotas 2020-12-04 Nr. LRS-34-201204-00041.

[…] Klaipėdos rajono savivaldybės kelių (gatvių) rekonstrukcijos darbų pirkimas yra buvęs pradėtas net po 3 metų po statybą leidžiančio dokumento gavimo. Kaip ir minėjome savo raštuose Pareiškėjui, statybos leidimo gavimas nėra tiesiogiai susijęs su rangos darbų viešuoju pirkimu. Viešųjų pirkimų procedūros pradedamos tik užtikrinus perkamo objekto finansavimą. Pažymėtina, kad <…> gatvės rekonstrukcijai dalinis finansavimas buvo patvirtintas tik 2021-03-25. Pirkimas pradėtas 2021-03-05.

[…] Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 29 straipsnį, pirkimo (ar atskiros pirkimo dalies) ar projekto konkurso procedūros baigiasi, kai sudaroma pirkimo sutartis ir pateikiamas sutarties įvykdymo užtikrinimas, jeigu jo buvo reikalaujama, sudaroma preliminarioji sutartis, sukuriama dinaminė pirkimų sistema arba nustatomas projekto konkurso laimėtojas. Įsigaliojus sutarčiai projektą planuojame įgyvendinti per 24 mėnesius. […]“

5.2. „[…] Pareiškėjui buvo pateiktas techninis darbo projektas ir kita su projektu susijusi dokumentacija. Pateiktuose dokumentuose buvo nuasmeninti fizinių asmenų vardai, pavardės, adresai, parašai, sklypų kadastriniai numeriai, telefonai ir kt. Taip pat buvo nuasmeninti projektuotojų ir projektų derintojų vardai, pavardės, telefonų numeriai, el. pašto adresai, kvalifikacinių pažymėjimų numeriai ir kita reikalinga nuasmeninti informacija. Tai buvo padaryta remiantis ES Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu.“

5.3. „[…] Reikėjo adaptuoti ir apdoroti techninį darbo projektą (5 tomai) bei kitą su projektu susijusią dokumentaciją. Dalį dokumentų turėjome popierine forma, dalis jų buvo skaitmeniniai, įvairiais formatais. Dokumentai buvo skenuojami arba kopijuojami ir tuomet skenuojami, kad galima būtų pateikti juos Pareiškėjui patogia forma elektroninių ryšių tinklais.“

5.4. „[…] 2021 m. kovo 16 d. susitikimo su Pareiškėju metu susipažinimui buvo pateikti visi tuo metu turimi, susiję su projektu techniniai dokumentai: techninis darbo projektas, statybos leidimas, saugaus eismo audito išvada, du projekto ekspertizės aktai. Kadangi buvo pradėtas rangos darbų pirkimas, susitikimo metu Pareiškėjo nurodytu el. pašto adresu buvo persiųstas rangos darbų pirkimo skelbimas.“

5.5. „[…] Daug Savivaldybės administracijos tarnautojų laiko sąnaudų pareikalavo dokumentų nuasmeninimas tinkamai juos paruošiant, kad duomenys liktų apsaugoti juos vėliau atidarant ir keliant į bendrą failą, taip pat dokumentų kopijavimas ir skenavimas. Visi Pareiškėjo prašomi dokumentai buvo išsiųsti elektroninių ryšių tinklais nurodytu el. pašto adresu.“

5.6. „[…] Administracinė procedūra nepradėta, nes buvo nuspręsta, kad tam nėra pagrindo.“

5.7. „[…] Pareiškėjo 2021 m. kovo 24 d. skundą nagrinėjo ir Savivaldybės mero 2021 m. balandžio 19 d. atsakymą rengė Savivaldybės administracijos tarnautojai, tuo metu geriausiai susipažinę su projektu ir esama situacija, ir galėję pateikti atsakymus į užduotus klausimus.“

5.8. „[…] Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ Savivaldybės internetiniame puslapyje buvo skelbiamas kvietimas susipažinti su projektiniais pasiūlymais. Viešas susirinkimas vyko 2018-06-14 <…> seniūnijos patalpose […].“

 

 1. Iš dokumentų, pateiktų kartu su Savivaldybės administracijos paaiškinimais, taip pat nustatyta:

6.1. Bendrija nuo 2020 m. iki skundo Seimo kontrolierei pateikimo į Savivaldybės administraciją dėl <…> gatvės rekonstrukcijos ir asfaltavimo proceso kreipėsi šiais kreipimaisis: 2020 m. gegužės 19 d. raštu (atsakyta 2020 m. birželio 11 d. raštu Nr. (5.1.22 E) A5-3413); 2020 m. rugpjūčio 3 d. raštu (atsakyta 2020 m. rugsėjo 3 d. raštu Nr. (5.1.22 E) A5-5001), 2020 m. rugsėjo 23 d. (atsakyta 2020 m. spalio 9 d. raštu Nr. A5-5719), 2020 m. spalio 12 d. raštu (atsakyta 2020 m. spalio 28 d. raštu Nr. A5-6174), 2020 m. gruodžio 30 d. raštu (atsakyta 2021 m. kovo 5 d. raštu Nr. (5.1.48 E) A5-1154); 2021 m. kovo 15 d. raštu (atsakyta 2021 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (5.1.48 E) A5-1555), 2021 m. kovo 17 d. raštu (atsakyta 2021 m. balandžio 1 d. raštu Nr. (5.1.48 E) A5-1556), 2021 m. kovo 31 d. raštu (atsakyta 2021 m. balandžio 22 d. raštu Nr. T17-91 (5.1.48 E), 2021 m. gegužės 5 d. raštu (atsakyta 2021 m. gegužės 25 d. Nr. (5.1.48 E) A5-2452;

6.2. Savivaldybės administracija 2021 m. kovo 5 d. rašte Nr. (5.1.48 E) A5-1154 Pareiškėjos atstovui, be kita ko, nurodė:

„[…] Pažymime, kad Jūsų prašoma pateikti informacija yra didelės apimties, skirtingos formos dokumentuose. Techninis darbo projektas sudaro 5 popierines bylas, dalis dokumentų skaitmenine, dalis popierine forma, projekto techninėje dokumentacijoje yra ir asmens duomenų, kurių Savivaldybė negali viešinti. Norint pateikti Jums dokumentų kopijas reikėtų dalį dokumentų nuasmeninti, dalį kopijuoti arba skenuoti. Todėl atsižvelgiant į tai, kad dideliam dokumentų kiekiui, paruošimui reikalingas specialus adaptavimas, dokumentų apdorojimas, kuris susijęs su neprotingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis, dokumentų kopijos nebus teikiamos. Visuose Jums siųstuose raštuose buvo nurodyta, kad turite galimybę su dokumentais susipažinti Savivaldybėje iš anksto abipusiai suderintu laiku.“

6.3. Bendrija 2021 m. kovo 24 d. kreipimusi (skundu), adresuotu Savivaldybės administracijos direktoriui, Klaipėdos rajono merui bei Klaipėdos rajono savivaldybės Stebėtojų tarybai, skundė tą faktą, jog, Pareiškėjos įsitikinimu, dėl Savivaldybės administracijos tarnautojų netinkamų veiksmų yra nevykdomas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriaus 2020 m. lapkričio 19 d. sprendimas, Bendrijai nepateikiami jos prašyti dokumentai, susiję su <…> gatvės rekonstrukcijos procesu, o taip pat nepateikiami atsakymai į Bendrijos pateiktus klausimus.

Minėtame Bendrijos skunde buvo prašoma „[…] imtis priemonių, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tarnautojai nustotų tyčiotis iš piliečių ir savo veikloje nepažeidinėtų teisės normų, valstybinių institucijų sprendimų. Prašome pradėti tarnybinius (drausminius) tyrimus dėl netinkamų Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų, dėl nuolatinio ir sistemingo įstatymų pažeidimų, valstybinių institucijų sprendimų nevykdymo ir piliečių teisių pažeidinėjimo.“

6.4. Į Bendrijos 2021 m. kovo 24 d. skundą buvo atsakyta Klaipėdos rajono savivaldybės mero 2021 m. balandžio 22 d. raštu Nr. T17-89 (5.1.48 E), kuriame buvo pažymėta, jog skundas yra dėl Savivaldybės tarnautojų veiksmų, tačiau pačiame minėtojo rašto tekste nebuvo pateikta jokio Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų vertinimo ar informacijos apie atliktą administracinę procedūrą, o tik pateikta informacija dėl, Klaipėdos rajono savivaldybės mero nuomone, atliktų veiksmų, susijusių su Pareiškėjos atstovo 2021 m. kovo 24 d. skunde akcentuotomis faktinėmis aplinkybėmis, nurodyti duomenys apie Savivaldybės administracijos parengtus atsakymus į Pareiškėjos kreipimusis bei atsakoma į Pareiškėjos 2021 m. kovo 24 d. skunde pateiktus klausimus. Pastebėtina, kad minėto institucijos rašto rengėjais nurodyti Savivaldybės administracijos tarnautojai A. V. ir R. P., kurie rengdavo ir kitus Savivaldybės administracijos atsakymus Bendrijai;

6.5. Savivaldybės administracijos 2021 m. balandžio 30 d. rašte Nr. (5.1.48 E) A5-2080, kuriuo Savivaldybės administracija Bendrijos prašymu teikė dokumentus dėl <…> kaimo <…> gatvės rekonstravimo techninio darbo projekto dokumentacijos, buvo nurodyta, jog teikiama su projektu „Klaipėdos rajono <…> seniūnijos privažiuojamojo kelio prie <…> nuo kelio Nr. 2212 Klaipėda–<…>–Kretinga (Nr. KL1421) ir kelio Klemiškė II–<…> (Nr. KL1412), kurie sutampa su <…> gatve, rekonstravimas“ susijusi techninė dokumentacija bei pridėti šie dokumentai: techninis darbo projektas „Klaipėdos rajono <…> seniūnijos privažiuojamojo kelio prie <…> nuo kelio Nr. 2212 Klaipėda-<…>–Kretinga (Nr. KL1421) ir kelio Klemiškė II–<…> (Nr. KL1412), kurie sutampa su <…> gatve, rekonstravimas“ (5 projekto tomai (5 failai), 649 lapai); projektavimo sutartis (1 failas, 19 lapų); visuomenės informavimo ataskaita (1 failas, 9 lapai); neigiamas projekto ekspertizės aktas (1 failas, 5 lapai); Saugaus eismo audito išvada (1 failas, 18 lapų); susirinkimo protokolas (1 failas, 1 lapas); neigiamas projekto ekspertizės aktas (1 failas, 4 lapai); teigiamas projekto ekspertizės aktas (1 failas, 4 lapai); susirinkimo protokolas (1 failas, 4 lapai);

6.6. Savivaldybės administracija 2021 m. gegužės 25 d. raštu Nr. (5.1.48 E) A5-2452, atsakydama į Pareiškėjos 2021 m. balandžio 23 d. kreipimesi „Dėl <…> gatvės“ iškeltus klausimus, informavo Pareiškėją apie vykdytas Pirkimo procedūras ir tuometę situaciją Pirkimo procese;

6.7. kaip įrodymą dėl <…> seniūnijos ir <…> kaimo gyventojų bendruomenių informavimo apie <…> gatvės, <…> kaime, rekonstravimo projektą ir jo įgyvendinimo etapus, Savivaldybės administracija Seimo kontrolierei pateikė 2018 m. gegužės 25 d. Savivaldybės internetiniame tinklapyje www.klaipedos-r.lt skelbtą informaciją apie parengtus <…> gatvės rekonstravimo projektinius pasiūlymus, t. y. projektinių pasiūlymų viešinimo skelbimą, o taip pat visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus viešo susirinkimo protokolo kopiją.

 

 1. Bendrijos skundo tyrimo metu Seimo kontrolierė taip pat kreipėsi į Lietuvos administracinių ginčų komisiją, prašydama pateikti dokumentus, susijusius su Bendrijos 2020 m. spalio 26 d. skundu Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui dėl Savivaldybės administracijos 2020 m. spalio 9 d. rašto Nr. (5.1.22E) A5-5719 „Dėl <…> kaimo <…> gatvės projekto“ panaikinimo, Savivaldybės administracijos įpareigojimo pakartotinai išnagrinėti Bendrijos 2020 m. rugsėjo 24 d. paklausimą – reikalavimą (reg. Nr. A13-2264) dėl Klaipėdos rajono <….> kaimo <…> gatvės rekonstravimo projekto rengimo eigos bei Savivaldybės administracijos įpareigojimo atsakyti į Bendrijos 2020 m. liepos 2 d. paklausimą – raginimą Nr. 20/07/02 dėl <…> gatvės, <…> sen., Klaipėdos r.

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pateiktame Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriaus 2020 m. lapkričio 19 d. sprendime Nr. 21R2-(AG2-154/15-2020), kuriuo Bendrijos skundas buvo iš dalies tenkintas, buvo nurodytos šiam Seimo kontrolierės tyrimui reikšmingos išvados:

„[…] Bylos medžiaga nustatyta, jog pareiškėja 2020 m. rugsėjo 23 d. paklausimu – reikalavimu kreipėsi į atsakovę, prašydama pateikti visą informaciją apie Klaipėdos rajono <…> kaimo <…> gatvės rekonstrukciją. […] Pareiškėja Paklausimu atsakovės prašė atsakyti į 43 klausimus ir pateikti informaciją bei dokumentus, susijusius su <…> gatvės rekonstrukcija […].

Remiantis aptarta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, atsakovei remiantis Įstatyme [pastaba: Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymas] įtvirtinta išimtimi, pagal kurią besikreipiančiam asmeniui gali būti nesuteikta jo prašoma informacija, būtent atsakovė turi pateikti įrodymus, kad buvo pagrindas taikyti tokią išimtį […].

Pažymėtina, jog prašomas pateikti didelės apimties dokumentų kiekis pats savaime negali būti priežastimi, dėl kurios institucija turi teisę atsisakyti tokius dokumentus teikti. […] atsakovė Raštu nepagrindė, kad vykdant pareiškėjos prašymą, reikėtų kurti dokumentus ar informacijos laikmenas ir toks kūrimas būtų susijęs su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis.

[…] Įvertinus, kad skundžiamame Rašte atsakovė nebuvo nurodžiusi, jog norint pateikti pareiškėjos prašomų dokumentų kopijas, būtų reikėję ne tik juos kopijuoti, bet dalį dokumentų nuasmeninti dėl juose esančių asmens duomenų, todėl Komisija šių atsakovės argumentų nevertina.

[…] spręstina, jog skundžiamame Rašte atsakovė iš esmės ne tik neįvardijo priežasčių, dėl kurių dokumentų pateikimas pareikalautų neproporcingai didelių darbo ir laiko sąnaudų, tačiau taip pat nesiekė pareiškėjos atstovui padėti įgyvendinti teisę gauti prašomus dokumentus, nors pagal Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 5 punktą, atsakovė turi pareigą pareiškėjams padėti įgyvendinti teisę gauti jų prašomus dokumentus.“

 

Tyrimui reikšmingos teisės aktų nuostatos

 

 1. Lietuvos Respublikos įstatymai

8.1. Seimo kontrolierių įstatymo:

„2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

 1. Biurokratizmas – tokia pareigūno veika, kai vietoj reikalų sprendimo iš esmės laikomasi nereikalingų ar išgalvotų formalumų, nepagrįstai atsisakoma spręsti pareigūno kompetencijai priklausančius klausimus, vilkinama priimti sprendimus ar atlikti savo pareigas bei kitaip blogai ar netinkamai valdoma (atsisakoma informuoti asmenį apie jo teises, sąmoningai pateikiamas klaidinantis ar netinkamas patarimas ir t. t.). Biurokratizmu taip pat laikomas toks pareigūnų darbas, kai nevykdomi arba blogai vykdomi įstatymai ar kiti teisės aktai. […]

22 straipsnis. Seimo kontrolieriaus sprendimai […]

 1. Skundo tyrimas nutraukiamas, jei tyrimo metu išnyksta skundžiamos aplinkybės arba, tarpininkaujant Seimo kontrolieriui, skunde keliamos problemos išsprendžiamos gera valia, taip pat kitais šio įstatymo nustatytais atvejais.“

 

8.2. Viešojo administravimo įstatymo:

„2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos […]

 1. Administracinė procedūra – pagal šį įstatymą viešojo administravimo subjekto atliekami privalomi veiksmai nagrinėjant skundą apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą ir priimant dėl to administracinės procedūros sprendimą.

3 straipsnis. Viešojo administravimo principai

Viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi šiais principais: […]

5) išsamumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjektas į prašymą ar skundą turi atsakyti aiškiai ir argumentuotai, nurodydamas visas prašymo ar skundo nagrinėjimui įtakos turėjusias aplinkybes ir konkrečias teisės aktų nuostatas, kuriomis rėmėsi vertindamas prašymo ar skundo turinį; […]

11) skaidrumo. Šis principas reiškia, kad viešojo administravimo subjekto veikla turi būti vieša, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus; […]

23 straipsnis. Administracinės procedūros pradžia

 1. Administracinę procedūrą pradeda viešojo administravimo subjekto vadovas arba jo įgaliotas pareigūnas, valstybės tarnautojas, kitas įstatymų nustatytą specialų statusą turintis fizinis asmuo, darbuotojas arba viešojo administravimo subjekto vadovo ar jo įgalioto asmens sudaryta komisija rašytiniu pavedimu per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos.
 2. Draudžiama persiųsti (perduoti) skundą nagrinėti pareigūnui, valstybės tarnautojui, kitam įstatymų nustatytą specialų statusą turinčiam fiziniam asmeniui ar darbuotojui, o kai skundas dėl viešojo administravimo subjekto veiksmų ar neveikimo paduodamas aukštesniam pagal pavaldumą viešojo administravimo subjektui, – viešojo administravimo subjektui ar jo administracijos padaliniui, kurių veiksmai yra skundžiami.“

 

8.3. Vietos savivaldos įstatymo:

4 straipsnis. Vietos savivaldos principai

Pagrindiniai principai, kuriais grindžiama vietos savivalda, yra: […]

9) savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus. Savivaldybės informuoja vietos gyventojus apie savo veiklą, sprendimų projektus, priimtus sprendimus ir sudaro sąlygas vietos gyventojams tiesiogiai dalyvauti planuojant ir įgyvendinant savivaldybės sprendimus;

10) veiklos skaidrumo. Savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; […]

12) reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę. Savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą; […]

15) viešumo. Savivaldybė savo interneto svetainėje teikia ir nuolat atnaujina šio įstatymo numatytą informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės valdomas įmones, jų vadovus, valdybų narius, pateikia šių įmonių įstatus, ne mažiau kaip trejų paskutinių finansinių metų veiklos rezultatų ir finansines ataskaitas bei kitą aktualią informaciją, taip pat informaciją apie savivaldybės gaunamą paramą (paramos teikėją (teikėjus), paramos sumas, paramos tikslą, paramos laikotarpį ir pan.), savivaldybės skiriamas pinigines lėšas nevyriausybinių organizacijų ir viešųjų įstaigų projektams finansuoti bei projektų finansavimo ir atrankos kriterijus, kvietimus organizacijoms teikti paraiškas paramai gauti ir kitą informaciją, susijusią su savivaldybės veikla.

 

8.4. Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo (Pareiškėjos kreipimųsi nagrinėjimo Savivaldybės administracijoje metu (iki 2021 m. liepos 7 d.) galiojusios akto redakcijos):

„6 straipsnis. Dokumentų teikimo principai

 1. Institucija, teikdama dokumentus, vadovaujasi šiais principais:

1) dokumentų išsamumo – pareiškėjui turi būti pateikti visi pagal teisės aktus teiktini jo prašymo turinį atitinkantys dokumentai;

2) dokumentų tikslumo – pareiškėjui teikiami dokumentai turi atitikti institucijos disponuojamus dokumentus;

3) teisėtumo – institucijos veiksmai teikiant dokumentus grindžiami šiuo ir kitais įstatymais ar kitais norminiais teisės aktais; […]

5) pagalbos – pareiškėjams teikiama pagalba įgyvendinant teisę gauti dokumentus;

6) dokumentų prieinamumo – sudaromos palankios sąlygos pareiškėjams naudoti dokumentus neatsižvelgiant į jų veiklos tikslus ir teisinę formą, o prireikus nustatomos tik būtiniausios teisinės, techninės ir (arba) finansinės dokumentų teikimo pareiškėjams sąlygos; […]

16 straipsnis. Institucijos teisės ir pareigos teikiant dokumentus pareiškėjams […]

 1. Institucija privalo:

1) teikdama adaptuotus, apdorotus ar kitaip perdirbtus dokumentus pagal individualų pareiškėjo prašymą, pagrįsti apskaičiuotą atlyginimo už tokių dokumentų teikimą dydį ir pateikti informaciją apie šio dydžio, kuris neturi viršyti sąnaudų, patiriamų dokumentus sisteminant, adaptuojant, apdorojant ar kitaip perdirbant, perduodant ir teikiant pareiškėjui, apskundimo tvarką;

2) teikdama dokumentus kartu su teikiamais dokumentais pareiškėją informuoti apie institucijos veiksmų apskundimo tvarką;

3) sudaryti dokumentų rinkinius šio įstatymo nustatyta tvarka ir užtikrinti dokumentų rinkinių ir metaduomenų aktualumą ir teisingumą;

4) atlikti kitas šiame įstatyme nurodytas pareigas.

17 straipsnis. Dokumentų pateikimas

 1. Atsižvelgdama į pareiškėjo prašymą, institucija dokumentus pareiškėjui teikia žodžiu, raštu arba elektroniniu būdu elektroninių ryšių tinklais. Elektroninių ryšių tinklais teikiama:

1) leidžiamosios kreipties būdu, kai pareiškėjas dokumentus gauna pagal konkrečias užklausas;

2) paketiniu būdu, kai pareiškėjas gauna didelės apimties (daugiau negu 50 dokumentų) dokumentų rinkinį;

3) interaktyviuoju būdu, kai pareiškėjas dokumentų rinkinį gauna naudodamasis naršymo dokumentų rinkinyje priemone.

 1. Jeigu prašyme nenurodytas dokumentų pateikimo būdas, dokumentai pateikiami tokiu pačiu būdu, kokiu gautas prašymas.
 2. Dokumentai pareiškėjams teikiami dokumentų rinkiniais arba jų dalimis, pirmenybę teikiant dokumentų teikimui internetu arba elektroninių ryšių tinklais.“

 

 1. Teismų sprendimai

9.1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. kovo 1 d. nutartyje (administracinė byla Nr. A502-1605/2012), be kita ko, nurodyta:

„[…] Viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje vadovaujasi įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, efektyvumo, subsidiarumo ir kitais šioje įstatymo normoje išvardytais principais. Tai reiškia, jog kiekviena viešojo administravimo institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, teisės viršenybės, draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.).“

 

9.2. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. kovo 24 d. nutartyje (administracinė byla Nr. eA-1826-629/2021), be kita ko, nurodyta:

„[…] Gero administravimo principas reikalauja, kad valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų. Šis principas suponuoja taip pat tai, kad viešojo administravimo subjektas turi pareigą pateikti suinteresuotam asmeniui objektyvią ir teisingą informaciją jį dominančiu klausimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. birželio 26 d. nutartį administracinėje byloje Nr. eA-2142-624/2015).“

 

Tyrimo išvados

 

 1. Atsižvelgiant į Pareiškėjos atstovo skundo turinį bei į tyrimo metu nustatytas aplinkybes, tyrimo išvados bus pateikiamos išskiriant šias dalis:

10.1. dėl Savivaldybės administracijos tarnautojų galimo neveikimo Pirkimo procedūrų įgyvendinimo ir <…> gatvės rekonstrukcijos procese;

10.2. dėl Bendrijos teisės į gerą viešąjį administravimą pažeidimo.

 

Dėl Savivaldybės administracijos tarnautojų galimo neveikimo Pirkimo procedūrų įgyvendinimo ir <…> gatvės rekonstrukcijos procese

 

 1. Pareiškėjos atstovo skunde be galimų Savivaldybės administracijos tarnautojų pažeidimų viešojo administravimo aspektu akcentuojamas ir galimai buvęs Savivaldybės administracijos neveikimas įgyvendinant <…> gatvės rekonstrukciją bei su šiuo projektu susijusių Pirkimo procedūrų vilkinimu.

Pažymėtina, kad tiek paaiškinimuose Seimo kontrolierei, tiek Pareiškėjos atstovui (pažymos 6.6 punktas), Savivaldybės administracija nurodė esminius vykusio Pirkimo ir <…> gatvės rekonstrukcijos projekto įgyvendinimo metu institucijos atliktus veiksmus. Ir nors Pareiškėjos atstovas skunde Seimo kontrolierei prašė ištirti galimai buvusį Savivaldybės administracijos tarnautojų neveikimą <…> gatvės rekonstrukcijos įgyvendinimo procese (pažymos 3.3 punktas), tačiau Seimo kontrolierė, įvertinusi atliktų faktinių aplinkybių patikrinimo vietoje (vykdytas 2022 m. rugpjūčio 26 d.) metu nustatytą faktą, jog <…> gatvės įrengimo (asfaltavimo) darbai, kurie ir buvo pagrindinis Pareiškėjos tikslas, yra atlikti, vadovaudamasi Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 3 dalies nuostata (pažymos 8.1 punktas), minėtųjų Pareiškėjos skundo aplinkybių šio tyrimo metu nebevertina.

Atsižvelgiant į pirmiau paminėtas aplinkybes ir vadovaujantis Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, šios Pareiškėjos skundo dalies tyrimas nutraukiamas.

 

 1. Analizuodama Pareiškėjos atstovo skunde paminėtas aplinkybes dėl galimai buvusio Bendrijos nepakankamo informavimo <…> gatvės rekonstrukcijos projekto įgyvendinimo klausimais, bei, remdamasi skundo tyrimo metu iš Savivaldybės administracijos gauta informacija, Seimo kontrolierė atkreipia dėmesį į tai, kad nagrinėjamu atveju konstatuotinas buvęs tinkamo visuomenės informavimo jiems aktualiais klausimais pažeidimo atvejis.

Ši išvada darytina remiantis tuo, kad iš Pareiškėjos kreipimųsi į Savivaldybės administraciją gausos (pažymos 6.1 punktas) matyti, jog Bendrija, kuri vienija didžiąją dalį <…> kaimo, <…> sen., gyventojų, nuolat domėjosi ir siekė gauti jiems rūpimą informaciją dėl <…> gatvės rekonstrukcijos projekto. Ir nors dalinai tokią informaciją Bendrija iš Savivaldybės administracijos gaudavo savo teiktų raštų (paklausimų) pagrindu, tačiau nepaneigtina ir tai, kad kita <…> seniūnijos, Klaipėdos rajone, gyventojų dalis, kuri, neabejotinai taip pat buvo suinteresuota ir domėjosi <…> gatvės <…> kaime rekonstrukcijos projekto eiga, jokios konkrečios ir aktualios informacijos apie vykdomą <…> gatvės rekonstrukcijos projektą negavo. Šį faktą patvirtina Savivaldybės administracijos nurodyta informacija dėl <….> seniūnijos ir <…> kaimo gyventojų viešo informavimo tik <…> gatvės rekonstravimo projektinių pasiūlymų paskelbimo (pažymos 5.8 , 6.7 punktai) klausimu. Įvertinus tai, Seimo kontrolierė daro išvadą, jog Savivaldybės administracija, vykdydama <…> gatvės rekonstrukcijos projektą, neužtikrino tinkamo Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintų savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus ir viešumo principų (pažymos 8.3 punktas) įgyvendinimo. Tuo pagrindu konstatuotina, jog Savivaldybės administracija nepaisė gero administravimo, atsakingo valdymo principų (pažymos 9.1, 9.2 punktai), o tai sąlygojo tiek Pareiškėjos, tiek kitos suinteresuotos <…> seniūnijos bendruomenės teisių į tinkamą vietos savivaldos institucijos informacijos apie vykdomą projektą bei dėl jo priimamus sprendimus pažeidimo atvejį.

 

Dėl Bendrijos teisės į gerą viešąjį administravimą pažeidimo

 

 1. Atsižvelgiant į Pareiškėjos atstovo skunde Seimo kontrolierei nurodytas aplinkybes dėl Savivaldybės administracijos tarnautojų netinkamų veiksmų išskirtina tai, kad Pareiškėjos atstovas Seimo kontrolierei skundėsi dėl 1) jam nesuteiktos skundžiamos institucijos turėtos aktualios informacijos ir dokumentų, susijusių su <…> gatvės rekonstrukcijos projektu, bei dėl 2) jo skundo pagrindu neatliktos administracinės procedūros.

 

 1. Vertinant tai, ar Savivaldybės administracija turėjo pareigą Pareiškėjos atstovui suteikti visą turimą informaciją apie <…> gatvės rekonstrukcijos projektą ir ar tą informaciją tinkamai suteikė, pabrėžtina, jog iš dalies dėl minėtųjų aplinkybių pasisakė Lietuvos administracinių ginčų komisija, kuri nagrinėjo Pareiškėjos atstovo skundą (pažymos 7 punktas). Pastebėtina, kad Seimo kontrolierė šio tyrimo metu neanalizuoja ir nevertina tų faktinių aplinkybių, kurios buvo vertintos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriaus 2020 m. lapkričio 19 d. sprendime. Tačiau pabrėžtina, kad minėtame sprendime pateiktos išvados dėl skundžiamos institucijos netinkamai suteiktos (nesuteiktos) informacijos ir dokumentų yra svarbios, nes jose buvo konstatuota Savivaldybės administracijos turėta pareiga Pareiškėjos atstovui tinkamai (teisės aktų nustatytais pagrindais) suteikti informaciją ir dokumentus.

Iš Pareiškėjos atstovo skundo Seimo kontrolierei (pažymos 2.4 punktas) matyti, kad ir po Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriaus sprendimo įsigaliojimo Pareiškėjos atstovo pageidaujama gauti informacija ir dokumentai visa apimtimi jam nebuvo suteikti (pažymos 6.5 punktas). Pastebėtina, kad nepaisant Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriaus 2020 m. lapkričio 19 d. sprendime teiktos išvados, jog prašomas pateikti didelės apimties dokumentų kiekis pats savaime negali būti priežastimi, dėl kurios institucija turi teisę atsisakyti tokius dokumentus teikti, Savivaldybės administracija tokią informaciją suteikti Pareiškėjos atstovui atsisakė, kaip ir ankstesniame savo 2020 m. spalio 9 d. rašte Nr. (5.1.22E) A5-5719 Pareiškėjos atstovui, kurį vertino Lietuvos administracinių ginčų komisija (pažymos 7 punktas). Atsižvelgiant į tai, Seimo kontrolierė pabrėžia, kad, vadovaujantis tuo metu galiojusiomis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 16 straipsnio nuostatomis (pažymos 8.4 punktas), Savivaldybės administracija, nepaisant didelio prašomų dokumentų kiekio, privalėjo pateikti Pareiškėjos atstovui jo prašomus dokumentus, tačiau už adaptuotų, apdorotų ar kitaip perdirbtų dokumentų teikimą galėjo imti atlygį, kaip tai buvo numatyta Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo 16 straipsnyje. Iš to seka, kad skundžiamos institucijos 2021 m. kovo 5 d. rašte (pažymos 6.2 punktas) nurodyti teiginiai dėl informacijos ir dokumentų (ne)pateikimo buvo nepagrįsti teisės aktų nuostatomis ir tokiu būdu Savivaldybės administracija nepaisė Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatyme įtvirtintų dokumentų teikimo principų (pažymos 8.4 punktas).

Pabrėžtina ir tai, kad, remiantis Savivaldybės administracijos 2021 m. balandžio 30 d. raštu (pažymos 6.5 punktas), kuriuo Pareiškėjos atstovui vis tik buvo pateikta dalis Savivaldybės administracijos turėtos informacijos bei dokumentų, tampa akivaizdu, jog skundžiamos institucijos vėlavimo pateikti Pareiškėjos atstovui prašomą informaciją ir dokumentus priežastys buvo formalios, t. y. nors Savivaldybės administracija 2021 m. kovo 5 d. rašte (pažymos 6.2 punktas) ir buvo akcentavusi būtinas dideles darbo sąnaudas dokumentų paruošimui, tačiau iš Pareiškėjos atstovui pateiktų dokumentų kiekio (pažymos 6.5 punktas) darytina išvada, jog ypač didelių laiko ir darbo sąnaudų institucijos 2021 m. balandžio 30 d. raštu pateiktų dokumentų kopijoms paruošti neprireikė.

Apibendrinant pažymėtina, kad visi Pareiškėjos Savivaldybės administracijai teikti prašymai, kuriuose buvo prašoma pateikti informaciją ir dokumentus (pažymos 6.1 punktas), sietini su Viešojo administravimo įstatyme įtvirtinto skaidrumo principo (pažymos 8.2 punktas) bei Vietos savivaldos įstatyme įtvirtintų veiklos skaidrumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę principų (pažymos 8.3 punktas) tinkamu įgyvendinimu. Akivaizdu, jog Pareiškėjos kreipimaisi į Savivaldybės administraciją susiję su Pareiškėjos domėjimusi skundžiamos institucijos veikla bei siekiu gauti informaciją apie <…> gatvės rekonstrukcijos projektą. Todėl, atsižvelgiant į viešojo administravimo institucijoms numatytą pareigą teikti asmenims įstatymų nustatytą viešojo administravimo subjekto turimą informaciją (pažymos 8.4 punktas), Seimo kontrolierė daro išvadą, jog Savivaldybės administracija savo neveikimu pažeidė teisės aktų nuostatose garantuotą Pareiškėjos teisę gauti informaciją iš savivaldybės institucijos.

 

 1. Kitas Pareiškėjos atstovo skunde nurodytas vertintinas teiginys yra susijęs su Savivaldybės administracijos (ne)pagrįstu neveikimu, kai Pareiškėjos atstovo 2021 m. kovo 24 d. skundo (pažymos 6.3 punktas) pagrindu Savivaldybės administracijoje nebuvo pradėta administracinė procedūra.

Kaip teigtina remiantis Pareiškėjos atstovo 2021 m. kovo 24 d. kreipimosi turiniu, šiame Pareiškėjos kreipimesi iš esmės buvo suformuluoti 2 materialieji reikalavimai: vienas iš jų – suteikti Pareiškėjai informaciją, o kitas – pradėti administracinę procedūrą. Grįsdama savo reikalavimą pradėti administracinę procedūrą, Pareiškėja nurodė siekianti, kad būtų pradėti tarnybiniai (drausminiai) tyrimai dėl netinkamų Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų nagrinėjant Bendrijos kreipimusis ir vilkinant <…> gatvės rekonstrukcijos projekto įgyvendinimą. Tai patvirtina, kad Pareiškėja aiškiai ir nedviprasmiškai buvo suformulavusi prašymą, kuriuo prašė Savivaldybės administracijos direktoriaus ir (ar) Savivaldybės mero imtis veiksmų dėl atsakingų Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmų įvertinimo.

Analizuojant Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos nuostatos esmę, teigtina, kad joje yra nustatyta imperatyvi norma, jog administracinė procedūra turi būti pradedama visais atvejais, kai institucijoje yra gaunamas skundas apie viešojo administravimo subjekto veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą. Tai reiškia, kad ši įstatymo nuostata nesuteikia galimybės viešojo administravimo subjektui rintis pradėti administracinę procedūrą ar jos nepradėti.

Remiantis tuo, konstatuotina, kad Savivaldybės administracijos direktorius ar kiti Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodyti subjektai turėjo išnagrinėti Pareiškėjos 2021 m. kovo 24 d. skundą ir pradėti administracinę procedūrą, nes Pareiškėjos skundas akivaizdžiai atitiko formalų Viešojo administravimo įstatyme nustatytą skundo apibrėžimą (pažymos 8.2 punktas). Tačiau, kaip patvirtina tyrimo metu surinkta informacija (pažymos 5.6, 5.7 punktai) tas padaryta nebuvo ir faktai dėl galimai pažeistų Pareiškėjos teisių ir teisėtų interesų nebuvo ištirti.

Be to, Seimo kontrolierė akcentuoja, kad galimai administracinės procedūros nepradėjimo pagrindu tapo tai, jog Pareiškėjos 2021 m. kovo 24 d. skundas buvo nukreiptas nagrinėti Savivaldybės administracijos tarnautojams, kurių veiksmai ir buvo Pareiškėjos skundžiami (pažymos 6.4 punktas). Pabrėžtina, kad Savivaldybės administracijos Seimo kontrolierei nurodytas teiginys dėl tikslingo tų pačių Savivaldybės administracijos tarnautojų paskyrimo išnagrinėti Pareiškėjos skundą (pažymos 5.7 punktas) yra ydingas, nes tokius veiksmus griežtai draudžia Viešojo administravimo įstatymo nuostata (pažymos 8.2 punktas).

 

 1. Remiantis aukščiau išdėstytu, Seimo kontrolierė konstatuoja, jog Savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmai (neveikimas) teisės aktų nustatytais pagrindais nesuteikiant Pareiškėjos atstovui turimos informacijos ir dokumentų, susijusių su <…> gatvės rekonstrukcijos projektu, bei neįvykdžius teisės aktų nuostatų dėl administracinės procedūros atlikimo turi biurokratizmo, kaip jį apibrėžia Seimo kontrolierių įstatymo nuostatos (pažymos 8.1 punktas), požymių. Tuo pagrindu konstatuojamas buvęs Bendrijos teisės į tinkamą viešąjį administravimą pažeidimo atvejis, o ši Pareiškėjos skundo dalis pripažįstama pagrįsta.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS SPRENDIMAI

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

Bendrijos „X“ skundo dalies dėl Klaipėdo rajono savivaldybės administracijos tarnautojų galimo neveikimo Pirkimo procedūrų įgyvendinio ir <…> gatvės rekonstrukcijos procese tyrimą nutraukti.

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė nusprendžia:

Bendrijos „X“ skundo dalį dėl Klaipėdo rajono savivaldybės administracijos tarnautojų veiksmais (neveikimu) pažeistos Bendrijos teisės į tinkamą viešąjį administravimą pripažinti pagrįsta.

 

SEIMO KONTROLIERIAUS REKOMENDACIJOS

 

 1. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 14 ir 17 punktais, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierė Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui rekomenduoja:

19.1. įvertinti šios pažymos 14 punkte nustatytą tinkamo informacijos ir dokumentų nepateikimo Pareiškėjos atstovui atvejį ir užtikrinti, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje nagrinėjant pareiškėjų prašymus dėl duomenų pateikimo būtų tinkamai įgyvendinami Teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatyme įtvirtinti reikalavimai dėl duomenų pateikimo;

19.2. atkreipti dėmesį į šio tyrimo metu nustatytą ir pažymoje konstatuotą Bendrijos teisių į gerą viešąjį administravimą pažeidimo atvejį (pažymos 15 punktas), jį aptarti su Pareiškėjos atstovo kreipimusis nagrinėjusiais Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tarnautojais bei įpareigoti juos ateityje tinkamai įgyvendinti gero administravimo principą;

19.3. atkreipti dėmesį į tai, kad Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje gavus Pareiškėjos atstovo 2021 m. kovo 24 d. skundą dėl institucijos tarnautojų neveikimo nebuvo pradėta administracinė procedūra, nebuvo priimtas administracinės procedūros sprendimas ir imtis priemonių užtikrinant, kad panašūs atvejai ateityje nepasikartotų;

19.4. su šio tyrimo išvadomis (pažymos 12 punktas) supažindinti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos tarnautojus, atkreipiant jų dėmesį į būtinybę visais atvejais užtikrinti tinkamą, sistemingą suinteresuotų asmenų (bendruomenių) informavimą jiems rūpimais klausimais, siekiant, kad ateityje būtų išvengta pareiškėjų teisių būti tinkamai informuotiems apie savivaldos institucijų veiklą ir šioje pažymoje paminėtų (pažymos 8.3 punktas) vietos savivaldos principų pažeidimo atvejų pasikartojimo.

 

Primename, kad Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog informacija apie siūlymų (rekomendacijų) išnagrinėjimą Seimo kontrolieriui turi būti pateikiama nedelsiant priėmus sprendimus dėl priemonių, kurių bus imamasi, atsižvelgiant į Seimo kontrolieriaus siūlymą (rekomendaciją), bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo siūlymo (rekomendacijos) gavimo dienos.

 

 

 

Seimo kontrolierė                                                                                                            Milda Vainiutė